Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Strukturomvandlingsstödet ger 40 jobb i Västnyland

Från 2015
Uppdaterad 19.04.2017 10:37.
Delipaps blöjfabrik i Ekenäs
Bildtext Hittills har fyra nya jobb skapats på Delipap efter nyinvesteringen.
Bild: YLE/Malin Lindholm

Hittills har 10 västnyländska företag fått strukturomvandlingsstöd och runt 40 nya jobb skapas tack vare det. Ansökningstiden går ut vid årsskiftet och det finns ännu 300 000 euro kvar att dela ut.

Efter FN-steels konkurs sommaren 2012 beviljade regeringen 1,5 miljoner euro i strukturomvandlingsstöd till Hangö, Raseborg och Ingå. Tanken var att stöda främst den tillverkande industrin, så att det skulle skapas flera arbetsplatser i regionen.

Men det gick inte så enkelt som man kanske hade trott. Dels på grund av okunskap, dels på grund av dåliga ekonomiska tider, säger Roy Sjöblom som är företagsrådgivare på Novago företagsutveckling.

- Vi märkte att många företag som först var intresserade att etablera sig i regionen inte hade resurser att göra det då deras orderstock minskade.

Dålig kunskap på ministeriet

Det var meningen att minimistödet skulle vara mellan 100 000 och 200 000 euro. Men den dåliga efterfrågan gjorde att kriterierna ändrades. Därför har också enskilda företag som till exempel har köpt en ny maskin för en mindre summa fått stöd.

Företagsrådgivare Roy Sjöblom från Novago företagsutveckling.
Bildtext Företagsrådgivare Roy Sjöblom från Novago.
Bild: Yle/Minna Almark

Närings- och trafikministeriet får också kritik av Sjöblom.

- I början fanns där en stor okunskap. Ministeriet hade ingen som beredde våra ärenden och ingen kunde fatta beslut om stöden. Nu är saken i ordning, men det är tyvärr först i slutet av ansökningstiden.

Han menar också att det inte är förvånande att stödet inte gick snabbare åt.

- Det är en lång process då ett företag gör investeringar och de ekonomiska tiderna har varit dåliga. För ett företag med högst femtio anställda är strukturomvandlingsstödet 20 procent av investeringskostnaderna och den övriga finansieringen kan vara svår att få.

40 nya jobb

Roy Sjöblom har diskuterat om strukturomvandlingsstöd med ett femtiotal företag. Av dem ratades 30 stycken i relativt snabb takt eftersom de inte var kvalificerade att få stödet. Ett kriterium är att företaget måste locka kunder utanför regionens gränser.

Totalt 19 företag har ansökt om att få strukturomvandlingsstöd och 10 av dem har beviljats det.

Det största stödet har blöjtillverkaren Delipap i Ekenäs fått. Företaget investerade i en ny tillverkningslinje och fick 450 000 euro i investeringsstöd. När den nya produktionslinjen går på full kapacitet kan det innebära upp till 10 nya jobb. Hittills har investeringen resulterat i fyra nya jobb.

På sikt kommer runt 40 nya jobb att skapas i regionen tack vare strukturomvandlingsstödet.

Båtförvaringsföretaget AG Marine fick 200 000 euro i strukturomvandlingsstöd då det investerade i en ny hall i Horsbäck. Samtidigt flyttade företaget en stor del av sin verksamhet från huvudstadsregionen till Raseborg.

Båtförvaring i Horsbäck Ekenäs, AG Marine.
Bildtext AG Marine i Horsbäck har fått 200 000 euro i stöd.
Bild: Yle/Minna Almark

Filterpak, som tillverkar påsfilter i Hangö, har också fått 100 000 euro i strukturomvandlingsstöd.

Hemlig information

De övriga sju företag som har beviljats stöd är däremot hemliga. Enligt Roy Sjöblom beror det på att investeringsprocesserna ännu är på hälft.

- De vill inte berätta för konkurrenterna att något är på gång.

Han konstaterar i alla fall att 60 procent av det utbetalade stödet har gått till tillverkande industri. Utöver det har bland annat en restaurang och ett tvätteriföretag fått stöd.

Företagen tjatar

Många företagare har kritiserat processen att få strukturomvandlingsstöd. Enligt dem måste de sätta ner mycket tid på att fylla i blanketter för att eventuellt få ett nekande svar.

Enligt Roy Sjöblom måste företagaren göra en affärsverksamhetsplan, en projektplan och en budget. Han menar att ett företag som får ett stöd på 60 000 euro de facto sätter ner ungefär sju timmar på att skriva de här planerna.

- Novago kan hjälpa till med det mesta. Företagare får tjata på oss, men de ska nog kunna skriva sina namn och vad företagen sysslar med.

Alla pengar ska gå åt

För tillfället finns det fyra företag från Västnyland som har ansökt om pengar av det resterande strukturomvandlingsstödet på 280 000 euro. Roy Sjöblom har dessutom 6 – 7 ansökningar på sitt bord.

- Pengarna ska nog komma till användning, försäkrar han.

Ansökningarna kan lämnas in till årets slut och de sista besluten kommer troligtvis att fattas i början av nästa år. Roy Sjöblom har nu förhoppningar om att regionen skulle beviljas nytt strukturomvandlingsstöd.

- Men vi konkurrerar med resten av landet. Novago har kommit överens med myndigheterna att vi i första hand slutför det här projektet och delar ut de sista pengarna.

Enligt honom är det synd att informationen om stödpengarna spreds så långsamt.

- Många företag har först nu börjat ta kontakt med oss.

Strukturomvandlingsstöd

Till företag som investerar och skapar flera jobb i regionen.

För till exempel maskiner och byggnader.

20 procent av investeringskostnaderna:

Mikroföretag med färre än 10 anställda och högst 2 miljoner omsättning per år.

Småföretag med färre än 50 anställda och högst 10 miljoner omsättning per år.

10 procent av investeringskostnaderna:

Medelstora företag med 20 – 249 anställda och högst 43 miljoner euro i årsomsättning.