Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Posten kör redan lastbilar som drivs på el och biogas: "Hoppas Finland håller fast vid att vara klimatneutralt år 2035"

Uppdaterad 11.04.2023 06:06.
Ali Al-Hawashim kör Postens eldrivna lastbil. Han är nöjd med köregenskaperna.

De fossilfria drivmedlen blir allt vanligare också i den tunga trafiken. Från Posti group signalerar man att nästa regering bör fortsätta med en ambitiös klimatpolitik som stöder utvecklingen.

Reportern är inne för en överraskning då Ali Al-Hawashim ombeds starta bilen som står på gården till Posti groups logistikcentral i Vanda. Hawashim rattar en helelektrisk Volvolastbil i viktklassen 18 ton, som mest används för större hemleveranser i huvudstadsregionen.

– Men den är redan i gång! Kan vi köra iväg? svarar han med ett skratt.

För en som är van vid ljudet av en dieseldriven bil är det här något annorlunda. Då vi väl kommit ut på Dickursbyvägen och ser flygplanen från Helsingfors-Vanda flygplats ovanför oss känns det som att vi glider fram, tyst och smidigt.

– Det är som om du skulle sitta i metron. Den accelererar bra och har inte haft några problem. Jag tycker om att köra med den, berättar Al-Hawashim.

Postens ellastbil fotograferad i Vanda.
Bildtext Posten räknar med att få nio nya eldrivna lastbilar i den här storleksklassen i år.
Bild: Anders Karlsson / Yle

Al-Hawashim har tio års erfarenhet av jobbet som yrkeschaufför. Fordonsutvecklingen har gått snabbt och kunderna visar stort intresse för bilarna. De frågar ofta honom om det faktiskt är en eldriven lastbil han kör med.

Bilen lämpar sig för transport av sängar och diskmaskiner

Lastbilen representerar en förhållandevis ny teknik i den här storleksklassens elbilar. Posten fick den år 2021 och får nio nya under det här året.

Bilar av det här slaget är inte lika smidiga som skåpbilar, men de går att köra med inne i städerna och lämpar sig väl för transporter av till exempel sängar och diskmaskiner.

Enligt Al-Hawashim har den här bilen en räckvidd på cirka 250 kilometer, men i praktiken kör man inte så långt utan laddning.

– Vanligtvis kör vi cirka 100-120 kilometer per gång med den. Det beaktas i ruttplaneringen.

Vi i kör in på en laddstation i industriområdet invid flygplatsen, där en plats är ledig. Al-Hawashim parkerar vid en apparat, kopplar sladden och trycker på ett par knappar. Vips är laddningen i gång.

Med en snabbladdare blir bilen fulladdad på två timmar, annars tar det åtta timmar. Det känns ingen lukt och hörs inget ljud, som då en fossildriven bil tankas.

– Det här är ett enkelt och snabbt system. Och som sagt så är batteriet fulladdat på två timmar med en snabbladdare. Det går nog framåt hela tiden, konstaterar Al-Hawashim.

Utbudet av ny teknologi möter inte efterfrågan

Postens målsättning är att uppnå fossilfria transporter under pågående årtionde och ”nettonoll” år 2040. Redan i dagens läge har bolaget många el- och biogasdrivna skåpbilar och lastbilar.

Före år 2030 vill bolaget skaffa ett par tusen nya lätta elfordon, flera hundra medeltunga lastbilar och transportfordon som går på el och biogas, samt hundratals tunga fordon som går på el, biogas och vätgas.

– Det talas mycket om el, och elen är väsentlig. Samtidigt blir vätgasen väldigt viktig som drivmedel för de tyngre fordonen. Också biogasen blir viktig, speciellt här i Finland. Som vi ser det så är de tre de vinnande teknologierna, säger Postens direktör för samhällsansvar, Noomi Jägerhorn.

Postens biogaslastbil fotograferad i Vanda.
Bildtext Posten har omkring 30 biogasdrivna lastbilar.
Bild: Anders Karlsson / Yle

Utmaningarna finns främst i de tyngre viktklasserna. Det finns inte tillräckligt med ny teknologi tillgänglig, vilket till exempel känns av i viktklassen 26 ton och uppåt. Där har Posten cirka 30 biogasdrivna fordon.

– Efterfrågan på elbilar är så pass stor att alla som tillverkas går åt. Vi har beställt 100 nya eldrivna paketbilar för i år, men väntetiderna är långa, nämner Jägerhorn som ett annat exempel.

Regeringen måste ha ambitiösa mål och satsa på infrastrukturen

För att den generella målsättningen om fossilfri trafik ska kunna förverkligas måste fordonsparken existera. Men förutom att det måste finnas tillräckligt med bilar med rätt teknik så behövs också distributionsinfrastruktur.

Nätverket av tank- och laddstationer måste vara tillräckligt omfattande för att företag och privatpersoner ska våga göra stora investeringar i ny teknologi. Laddnätet måste byggas ut och servicefunktioner måste finnas.

– För vätgasen finns just ingen distributionsinfrastruktur i Finland. Vi börjar småningom ha produktion av grön vätgas, vilket är bra. Men vi behöver också infrastrukturen för att bilarna ska kunna köra på olika håll i Finland, säger Jägerhorn.

Noomi Jägerhorn fotograferad i Postens lager i Vanda.
Bildtext Direktören för samhälssansvar vid Posten, Noomi Jägerhorn, tycker att nästa regering måste fortsätta arbetet för klimatneutralitet.
Bild: Anders Karlsson / Yle

Bil- och transportbranschen tycker att anskaffningsstöd är ett bra sätt att främja de fossilfria fordonens frammarsch. Förhoppningarna är stora på att den nya regeringen ska följa önskemålen.

– Som ansvarig för hållbarhetsfrågor vid Finlands största logistikföretag så hoppas jag att Finland håller fast vid målsättningen om att vara klimatneutralt år 2035. Biodiversitetsfrågan kommer också högt på hållbarhetsagendan. Där hoppas vi att vi går framåt under den nya regeringen.

Det borde gå att köra överallt i landet utan att bli på vägen

Med bättre infrastruktur menas bland annat att det måste vara möjligt att ladda eller tanka fordon som går på ett fossilfritt drivmedel överallt i landet. Det får inte finnas områden där man riskerar bli på vägen.

– Det betyder att då vid startar härifrån Vanda med full last och kör mot norr så måste det vara möjligt att ladda energi, det må sen vara grön vätgas, el eller biogas, längsmed vägen, säger Jägerhorn.

Enligt henne är fungerande distributionsinfrastruktur förutsättningen för att till exempel Posten ska kunna ta i bruk fordonen som man valt att satsa på. Där har den kommande regeringen, men också lokalsamhället mycket att göra.

Lastbil töms på postens logistikcentral i Vanda.
Bildtext Lastbilarna fylls och töms på gods i Vanda.
Bild: Anders Karlsson / Yle

Bland chaufförerna är det få som längtar tillbaka till de dieseldrivna bilarna efter att de kört med nya bilar som går på fossilfria drivmedel. Köregenskaperna är tillräckligt bra för att inte utgöra ett hinder för övergången och till exempel vinteregenskaperna blir hela tiden bättre.

Ali Al-Hawashim tror att de fossilfria fordonen är framtiden. Han har egentligen bara ett önskemål.

– De fungerar annars bra, men det borde gå att köra fler kilometrar med dem. Och jag tror nog också att de utvecklas snabbt.