Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Henrik Wickström och Thomas Blomqvist tänker lika om det mesta – men när det gäller skog går SFP-politikernas åsikter i sär

två män i ett collage
Bildtext Henrik Wickström blev invald i riksdagen och Thomas Blomqvist förlorade sitt mandat.

Ingåbon Henrik Wickström blir västnyländsk SFP-ledamot i riksdagen i stället för raseborgaren Thomas Blomqvist. Här är exempel på var deras åsikter går i sär och i vilka frågor de tycker lika.

SFP:s nyinvalda riksdagsledamot Henrik Wickström från Ingå och Tenalabon Thomas Blomqvist, som efter fyra perioder i riksdagen föll ut, har svarat rätt lika på de flesta frågorna i Yles valkompass.

Yle Västnyland tog en titt på deras svar och märkte att det finns vissa skillnader värderingar och åsikter.

Blomqvist representerar traditionell syn på skogsbruket

Frågorna där svaren skiljer sig allra tydligast gäller skogsbruket. Jordbruksföretagaren Thomas Blomqvist representerar då den mer traditionella synen inom branschen medan företagarexperten, politices magistern Henrik Wickström lutar mot förändring.

När valkompassen påstår att avverkningarna borde begränsas för att trygga kolsänkorna, svarar Henrik Wickström att han är delvis av samma åsikt. Thomas Blomqvist är av helt annan åsikt.

En ekonomiskog med tall som dominerar. Snöigt sluttande landskap.
Bildtext Henrik Wickström vill utreda om alla naturskogar borde skyddas, medan Thomas Blomqvist motsätter sig det.
Bild: Pia Santonen / Yle

Och när valkompassen påstår att Finland borde skydda alla naturskogar för att stärka naturens mångfald, håller Wickström delvis med; han tycker att det i alla fall kan utredas. Men Thomas Blomqvist är av helt annan åsikt.

Wickström har också – i motsats till Blomqvist – kommenterat flera av sina svar i valkompassen. I sina kommentarer understryker Wickström den privata markägarens rätt att bestämma över sin egendom.

Båda vill att Finland går i bräschen för klimat och miljö

Både Wickström och Blomqvist håller ändå delvis med om att Finland ska vara en föregångare i kampen mot klimatförändringen, även om det innebär kostnader för finländarna. Likaså är de överens om att staten borde styra befolkningen mot att konsumera mindre av hänsyn till miljön.

Samtidigt är båda bestämda på att naturskydd av privata markområden ska bygga på frivillighet.

Pälsfarmningen delar också åsikterna

Också när det gäller pälsfarmning tänker SFP-männen olika. Thomas Blomqvist tycker absolut att pälsfarmning ska vara tillåtet också i framöver.

Henrik Wickström är här av delvis annan åsikt. Wickström förklarar att efterfrågan kommer att krympa och att det viktigt att rikta stöd till företagarna om näringen förbjuds.

Sinikettu turkistarhan häkissä.
Bildtext De två SFP-männen från Västnyland har olika åsikter gällande pälsnäringen i Finland.
Bild: Janne Järvinen / Yle

Det finns också andra frågor som partikamraterna Blomqvist och Wickström svarat lite olika på.

En sådan fråga gäller servicenivån på glesbygden. Ett påstående i valkompassen lyder: ”Det är acceptabelt att det finns mindre offentlig service i glesbygdsområdet”.

Thomas Blomqvist har svarat att han är delvis av annan åsikt. Men Henrik Wickström håller delvis med och förklarar: ”All service kan inte finnas överallt. Men det är viktigt att fungerande basservice är tillgänglig för alla inom ett rimligt avstånd.”

Överens om beskattning, invandring och svenskans ställning

På de flesta frågorna har Blomqvist och Wickström ändå svarat rätt lika, enligt vad som kan anses vara SFP:s linje.

Henrik Wickström och Thomas Blomqvist är inte oväntat eniga till exempel i synen på svenskans ställning, frågor som gäller ekonomi och beskattning samt stödet till EU.

En klassiker är frågan om vad som fungerar bättre för att balansera statens utgifter och inkomster, minska utgifterna eller höja skatterna? Här svarar båda att det är bättre att sänker utgifterna, det vill säga sparar och effektiviserar.

Verohallinnon pääkonttori Helsingin Vallilassa.
Bildtext Varken Blomqvist eller Wickström vill höja skatterna för att balansera statens utgifter.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Wickström kommenterar sitt svar: ”Tillväxt och sysselsättning skapas inte genom beskattning.”

Båda motsätter sig också skarpt att man höjer skatten på kapitalinkomster.

Och båda önskar förändringar i de inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningarna.

När det gäller invandring är de överens och representerar SFP:s syn.

Ingendera vill minska på antalet kvotflyktingar som Finland tar emot från flyktingläger och båda förespråkar arbetskraftsinvandring. Däremot vill de inte sänka de lagstadgade kraven på språkkunskaper i finska och svenska för att säkra tillgången på yrkeskunnig personal inom hälsovården.

I den här artikeln hittar du mer info om de nya riksdagsledamöternas och deras partiers värderingar:

Diskussion om artikeln