Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Ytterligare hemliga uppgifter om Ukrainakriget läckta – nu publicerades även dokument om Kina och Mellanöstern

Bildtext Vid det amerikanska militärhögkvarteret Pentagon undersöker man den misstänkta läckan.
Bild: David B. Gleason / CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fi

Ännu fler hemliga dokument om USA:s och Natos planer i Ukraina har dykt upp på sociala medier. Nu finns också info om andra länder med i läckan. Informationen misstänks ha manipulerats av Ryssland.

Det är tidningen The New York Times (betalmur) som står bakom avslöjandet om att hemliga, och till och med topphemliga, dokument som rör Natos och USA:s planer i Ukrainakriget läckt ut på sociala medier.

Först handlade det närmast om information kring trupprörelser, vapenförsändelser och tidtabeller. Inget som direkt handlar om den väntade ukrainska motoffensiven. Nyheten är ändå problematisk för Ukraina och väst, i och med att den visar att det finns krafter som vill läcka hemlig information.

Nu kommer ytterligare avslöjanden på samma tema. Nu gäller det förutom ännu fler dokument om Ukraina, även information med koppling till USA:s nationella säkerhet. Dokumenten som dykt upp på exempelvis Twitter ska handla om bland annat Kina och Mellanöstern.

Amerikanska myndigheter har inlett en undersökning av läckorna.

Del av rysk kampanj?

Samtidigt som en del säkerhetskällor kallar det skedda ”en mardröm”, manar andra till lugn.

Åtminstone verkar dokumenten om Ukraina närmast innehålla mer detaljerade versioner av de uppgifter som den amerikanska generalstaben producerar dagligen, men som inte ges ut offentligt.

Dokumenten är daterade mellan den 23 februari och den 1 mars och innehåller därför föråldrade uppgifter.

Många av dokumenten innehåller också tydliga felaktigheter, till exempel vad gäller förlusterna på både den ryska och den ukrainska sidan.

Speciellt det att siffrorna kring de ryska förlusterna verkar onaturligt låga, har väckt misstankar om att det skulle handla om en rysk desinformationskampanj.

– Det är viktigt att minnas att den ryska säkerhetstjänstens utlandsenhet under de senaste årtiondena genomfört sina mest framgångsrika operationer i [bildbearbetningsverktyget] Photoshop, sa talesmannen för Ukrainas militära underrättelsetjänst Andrej Yusov i ukrainsk tv.

President Volodymyr Zelenskyjs stab har ändå i sitt uttalande sagt att man nu fokuserar på åtgärder som ska motverka läckor om den ukrainska försvarsmaktens planer.

Källor: The New York Times, AP