Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Just nu är det tillåtet att föra in starka nikotinpåsar i landet, men knappast länge till

Nikotinpåsar i händerna på en användare.
Bildtext Nikotinpåsar används som ett surrogat för snus i Finland.
Bild: Arttu Kuivanen / Yle

Under påsken uppstod ett tomrum i övervakningen av starka nikotinpåsar. Men en ny skärpning av tobakslagen väntas skärpa både försäljning och import.

Det blev fritt fram att importera starka nikotinpåsar i princip över en natt under påsken när Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea upphörde med att klassificera starka nikotinpåsar som läkemedel.

Fimea har i sin omvärdering konstaterat att nikotinpåsar i regel inte kan klassificeras som läkemedel, om de inte uttryckligen marknadsförs för medicinskt bruk eller på annat sätt används som läkemedel.

Hittills har det inte varit tillåtet att föra in dylika nikotinpåsar i landet utan recept och tullen har också beslagtagit försändelser. Men för tillfället är det alltså möjligt men man förbereder dock redan nu en skärpning av läget.

En arbetsgrupp tillsatt av social- och hälsovårdsministeriet har föreslagit att nikotinpåsar skall likställas med vanligt snus. I praktiken skulle det här innebära import- och försäljningsförbud.

Valkoisia nikotiipusseja rasiassa.
Bildtext Nikotinpåsar kan i regel inte längre klassificeras som läkemedel.
Bild: Arttu Kuivanen / Yle

Fimea understöder en uppdatering av tobakslagen

Det finns för tillfället väldigt många olika nikotinpreparat på marknaden och alla kan enligt Fimeas bedömning inte längre klassificeras som läkemedel utifrån läkemedelslagen enbart på basis av nikotinets effekt.

De flesta konsumenter använder preparaten primärt som rusmedel, på samma sätt som traditionellt tobakssnus.

Fimeas nya utvärdering gäller endast nikotinpåsar som vanligtvis används som rusmedel. Ändringen påverkar inte sådana nikotinpreparat som är avsedda att användas som läkemedel och som har beviljats försäljningstillstånd som läkemedel.

Källor: Fimea och Yle