Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Katthuset i Vasa får inte flytta till lokalerna i Storviken – omkring 200 katter per år tas om hand, men läget blir allt svårare

Två kvinnor sitter vid ett kaffebord. Ena kvinnan håller i en katt.
Bildtext Hemlösa katters vänner i Vasas ordförande Kirsti Koivula och den aktiva medlemmen Anna Liisa Uusikylä har båda varit engagerade i katthuset i 25 års tid. I Kirstis famn är katten Roosa.
Bild: Rasmus Karlsson / Yle

Föreningen Hemlösa katters vänner i Vasa, mera känd som Katthuset, har i ungefär 15 års tid sökt ny lokal för verksamheten. De senaste åren har ett hus i Storviken varit aktuellt, men några personer besvärade sig mot flytten.

Förvaltningsdomstolen har nu gett de besvärande rätt och flytten till Storviken har förhindrats. Anna Liisa Uusikylä är mångårig medlem i föreningen och säger att man börjar vara i knipa eftersom huset man köpt i Storviken står oanvänt och kostar pengar, samtidigt som man betalar hyra för de nuvarande lokalerna på Levonsgatan.

– Det är jättetråkigt att flytten inte blivit av. Vi är alldeles lamslagna, säger Anna Liisa Uusikylä.

Föreningen har köpt huset i Storviken och renoverat det. Det är inte första gången som föreningens flyttplaner grusas, man hade tidigare planer på att flytta till ett hus i Dragnäsbäck. Även där inlämnades besvär till förvaltningsdomstolen. Vad som händer näst är ännu oklart, mycket verkar bero på om förvaltningsdomstolens beslut överklagas eller inte.

Ett gult trähus med vita knutar i dåligt skick.
Bildtext Det nuvarande katthuset på Levonsgatan är gammalt och i dåligt skick.
Bild: Rasmus Karlsson / Yle

Hemlösa katters vänner i Vasa har ungefär 200 katter per år att ta hand om. Man finansierar verksamheten genom till exempel donationer, medlemskap och så säljer man katter. Huset på Levonsgatan, där Katthuset har varit sedan 1996, är byggt i slutet av 1800-talet och man har i flera år varit orolig för att värmen och vattnet inte ska fungera på vintern. Katterna är placerade i sex olika rum med möjlighet att gå till en utebur.

En katt
Bildtext Katten Roosa är en av de mer människovana katterna som bor i katthuset i Vasa. Hon bor dock inte kvar där så länge till, eftersom hon är reserverad av en framtida ny ägare.
Bild: Rasmus Karlsson / Yle

Anna Liisa Uusikylä säger att alla som är engagerade jobbar på helt och hållet frivillig basis.

– Det är nog ett kall! Vi är alla kattmänniskor och vi vill rädda dem så att de inte ska behöva dö ute av kyla och hunger, säger hon.

Fyra katter ligger och vilar på hög höjd inomhus.
Bildtext Många av katterna ligger och tar det lugnt inne i katthuset. Här är ett gäng som bor på nedre våningen i katthuset.
Bild: Rasmus Karlsson / Yle

Uusikylä har varit engagerad i föreningen i ungefär 25 år och hon säger att det är ungefär tio medlemmar som är aktiva kring Katthuset. Föreningen har dock över 200 betalade medlemmar och den dagliga verksamheten sköts mycket genom ungdomar som jobbar i Katthuset. Man tar emot katter som saknar hem och man tar också emot katter som ägare av olika orsaker inte kan ha kvar.

En katt sitter i en hattlåda.
Bildtext Vid Yle Österbottens besök bodde uppskattningsvis 20 katter i katthuset i Vasa.
Bild: Rasmus Karlsson / Yle

Alla katter som kommer till Katthuset avmaskas, kastreras eller steriliseras, vaccineras och chippas, vilket gör det hela dyrt och tidskrävande. Anna Liisa Uusikylä säger att veterinärkostnaderna ökat den senaste tiden, vilket också gjort hela processen dyrare.