Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Fredsavtalet som fick slut på den blodiga konflikten i Nordirland fyller 25 år

Bono, sångare i U2 tillsammans med John Hume och David Trimble på scenen under en konsert för fira fredsavtalet 1998.
Bildtext Bono (i mitten), sångare i U2, tillsammans med den nordirländska politikern John Hume och den brittiska politikern David Trimble, båda fredspristagare tack vare avtalet, på scenen under en konsert för fira fredsavtalet 1998.
Bild: EPA

För exakt 25 år sedan, på långfredag den 10 april 1998, slöts det fredsavtal som avslutade tre decennier av våldsamheter i Nordirland. De politiska spänningarna har dock ökat igen efter brexit.

Långfredagsavtalet mellan de brittiska och irländska regeringarna, med stöd av de flesta politiska partierna i Nordirland, lugnade ned läget i Nordirland år 1998.

De våldsamheter, som hade krävt cirka 3 500 människors liv under tre årtionden, upphörde.

Gata i Shankill i Belfast 1970.
Bildtext Belfast 1970.
Bild: CC / Fribbler

Också Finland hade en roll i de utdragna förhandlingarna. Både tidigare statsministern Harri Holkeri (Saml) och president Martti Ahtisaari var involverade i förhandlingarna och i arbetet med att verkställa avtalet.

De huvudsakligen protestantiska unionisterna fick i avtalet löfte om att Nordirlands grundlagsenliga ställning som en del av Storbritannien inte ändras utan befolkningens medgivande.

De huvudsakligen katolska nationalisterna fick för sin del en försäkran om att Nordirland kan ansluta sig till Irland om majoriteten av befolkningen så önskar.

Den politiska uppdelningen försvann däremot ingenstans och vissa spänningar har funnits kvar hela tiden. Nu har spänningarna återigen ökat i Nordirland på grund av det brittiska utträdet ur EU – Irland är ju ett EU-land.

Fokus på gränsen

Den öppna gränsen mellan Nordirland och Irland spelar en central roll i långfredagsavtalet, men i och med brexit blev gränsen EU:s yttre gräns.

En anti-brexitkampanjskylt vid en vägren som motsätter sig en så kallad hård gräns mellan Irland och Nordirland.
Bildtext Gränsfrågor efter brexit har ökat på spänningarna i Nordirland.
Bild: EPA / Aidan Crawley

Nordirländska unionistpartiet bojkottar för närvarande regionparlamentets verksamhet så att allt står still. De motsätter sig protokollet om Nordirland som parterna enades om 2020 så att en hård gräns undviks.

I februari 2023 nådde EU och Storbritannien en principöverenskommelse om den så kallade Windsorramen, som ska säkerställa varaktig säkerhet för alla befolkningsgrupper i Nordirland samt fri rörlighet för gods, exempelvis underlättad införsel av detaljhandelsvaror och läkemedel till Nordirland.

Storbritanniens preminiärminister och EU-kommissionens ordförande under presskonferens i Windsor.

von der Leyen och Sunak: nytt Brexit-avtal för Nordirland stärker freden

Man har sökt ”praktiska lösningar på praktiska problem”.

I fjol tog republikansksinnade Sinn Fein-partiet en historisk valseger i Nordirland. Med stöd av valsegern eftersträvar partiet att en folkomröstning om att Nordirland ska införlivas med Irland ordnas inom ett decennium.

Det är många i Nordirland som länge oroat sig över att en del grupper ska utnyttja debatten om hur gränskontrollerna mellan Nordirland och Irland och Storbritannien och den irländska ön kommer att löpa i praktiken.

Det är främst Fortsättnings-IRA och Nya IRA som utfört våldsdåd i Nordirland under de senaste åren.