Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Ny forskning visar att makans död höjer dödsrisken hos mannen – farligast att bli änkling under 70 år

Uppdaterad 11.04.2023 08:21.
Ett äldre par  går hand i hand på en gatan med uteservering.
Bildtext Dödsrisken för män som blir ensamma är särskilt stor under det första året efter fruns bortgång.
Bild: ullstein bild/ AOP

Änklingarnas dödrisk är förhöjd i flera år efter hustruns död. Änkor återhämtar sig snabbare från förlusten.

Har du någon gång funderat över dödsannonserna i tidningen där man kan se att äldre gifta par har dött ungefär samtidigt?

Det är inte en slump utan det handlar om änklingsfenomenet.

Enligt en ny dansk forskning är det mycket farligare för män att bli ensamma än det är för kvinnor. I forskningen undersökte man över 900 000 över 65-åriga danskar, både män och kvinnor.

Allra störst är risken att dö inom ett år efter att frun har dött för 65–69-åriga män. Risken är upptill 70 procent högre än hos de män som fortfarande lever med sin hustru.

För männen förblev dödsrisken hög under flera år efter hustruns död.

För kvinnor som blivit änkor är motsvarande siffra 27 procent.

För männen förblev dödsrisken hög under flera år efter hustruns död. För kvinnorna var risken något förhöjd under ett år efter mannens död.

I undersökningen tittade man också på änklingarnas hälsoutgifter. För de män som blivit änklingar steg hälsoutgifterna under det följande året med 42 euro i veckan medan samma summa för änkornas del var 35 euro i veckan.

Männen fick också mera problem med hälsan efter att ha blivit ensamma i större utsträckning än änkorna.

Vad skyddar kvinnorna mot livets törnar?

Kvinnor verkar ha bättre förmåga att hantera svårigheter i livet. Kvinnor har ofta bättre sociala nätverk än vad män har. Det kan hjälpa en över svåra tider och förluster.

Många äldre män har också uppfostrats till att dölja sina känslor och klara sig ensamma. Då blir det för många svårt att söka hjälp vid sorgen efter fruns bortgång.

Dessutom har arbetsfördelning i äktenskapet kanske varit traditionell där kvinnan har tagit hand om hushållet och matlagningen. När kvinnan dör förlorar mannen inte bara sin partner utan också någon som ser till att han äter och tar sina mediciner.

Liknande skillnader mellan könen kan man se också i forskning om skilsmässor.