Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ungdomsfullmäktigemedlemmar kan få politiska faddrar i Raseborg

Ett stort hus en mörk morgon
Bildtext Nämndmötena i Raseborg hålls ofta i stadshuset som ligger på Ekåsenområdet.
Bild: Helena von Alfthan / Yle

I Raseborg ska de ungdomar som hör till ungdomsfullmäktige få en fadder i de politiska organ där de har rätt att vara med på möten.

Fullmäktigeledamoten Anna Oksanen (SFP) lämnade i februari in en motion där hon och flera andra föreslog att varje beslutandeorgan med en representant från ungdomsfullmäktige utser en fadder. Den som är ungdomsfullmäktig skulle kunna vända sig till faddern för att få stöd i sitt uppdrag.

Ungdomsfullmäktige kan utse representant med närvaro- och yttranderätt till stadsstyrelsen, bildningsnämnden samt bildningsnämndens sektioner, tekniska nämnden och fritidsnämnden.

Fadderskapet ska vara neutralt i förhållande till politiska värderingar. Det ska fokusera på att handleda och hjälpa ungdomsfullmäktiges representant så man lär sig hur förtroendeorganet arbetar och andra praktiska frågor.

Stadsstyrelsen uppmanar nu samtliga förtroendeorgan där ungdomsfullmäktige är representerat att utse en fadder för ungdomsfullmäktiges representant. Fadderskapet gäller under representantens mandattid.

Ärendet går vidare till fullmäktige.

Diskussion om artikeln