Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Kokain och skärgårdsidyll – på 1940-talet skrevs de finlandssvenska kriminalromanerna av kvinnor

Carina Burman: Drottningar och pretendenter (bokomslag)
Bildtext Bland de svenska deckarpionjärerna hittar Carina Burman många finlandssvenska kvinnor, så som Elna Roos, Marit Duncker och Gun Strandberg.
Bild: Albert Bonniers förlag

Marita Dunker, Elna Roos, Gun Strandberg och Ingunn Grönstrand. I dag är de nästan bortglömda, men för knappt hundra år sedan lade de här kvinnorna grunden för den finlandssvenska kriminalromanen.

På 1930- och 1940-talen hade kriminalromanerna låg status och ansågs allmänt vara en manlig angelägenhet. Men det oaktat fanns det några framsynta finlandssvenska damer som inte drog sig för att skriva om överklassmord, kokainsmuggling eller heroinmissbruk.

I den nyutkomna essäsamlingen Drottningar och pretendenter skriver författaren och litteraturforskaren Carina Burman om hur deckargenren i början av 1900-talet berikas av kvinnliga författare och hur deckardrottningar som Agatha Christie och Dorothy L. Sayers tar plats i den manliga genren och under mellankrigstiden blir världsstjärnor på den litterära himlen.

Förvånansvärt många av fyrtiotalets kvinnliga debutanter var finlandssvenskor – hela fem av tolv

Carina Burman, ”Drottningar och pretendenter”

Finlandssvenska deckare

Vid sidan av den brittiska deckartraditionen skriver Carina Burman också om de svenska kvinnorna som under den här tiden debuterar som deckarförfattare och noterar att många av dem är finlandssvenskor eller som Edith Unnerstad, åtminstone född och uppvuxen i Finland.

Författaren Edith Unnerstad i profil
Bildtext Edith Unnerstad föddes i Finland, men flyttade som 10-åring till Sverige. Hon utgav deckaren ”Fallet Bengtsson” år 1933, men är mest känd för sina barn- och ungdomsböcker.
Bild: Stockholms Stadsmuseum

Det är frapperande att läsa om hur många finlandssvenska kvinnor som skrev deckare vid den här tiden och hur utraderade de är ur litteraturhistorien. Med undantag av Edith Unnerstad som sedermera blev en populär barnboksförfattare, är namn som Marita Duncker, Elna Roos, Gun Strandberg och Ingunn Grönstrand nästan helt bortglömda.

Man kan förstås undra över varför de här namnen fallit i glömska, men precis som Carina Burman skriver i sin essäsamling, så utgör författarnas böcker sällan några mästerverk. Kvaliteten är varierande och genremässigt omspänner böckerna allt från pusseldeckare till thrillers.

Schabloner och lån

Ofta är böckerna också starkt präglade av de brittiska förebilderna. Men i motsats till namn som Agatha Christie eller Ruth Rendell är de finlandssvenska varianterna osjälvständiga, provinsiella och ofta ganska valhänt skrivna med en flickboksaktig förnumstighet som barlast.

Många av den tidens finlandssvenska deckare verkar också vara ett slags litterära mellanspel där författarinnan vid sidan av sitt seriösa författarskap skrivit en deckare, närmast på skoj eller som en lek med genren.

Litteraturvetaren och författaren Carina Burman i närbild.
Bildtext Carina Burman har skrivit essäsamlingar och biografier, men också ett antal kriminalromaner.
Bild: Fredrik Hjerling

I sin essäsamling har Carina Burman inte mycket till övers för deckarpastischer, tillkrånglade intriger eller slarvigt tillyxade karaktärer där korkade konstaplar och käcka hjältinnor verkar vara en ständigt återkommande schablon. Trots de vaga personskildringarna och förutsägbarheten vad brottsutredningarna beträffar, så hittar Carina Burman ändå en del intressanta spår i de finlandssvenska deckarna.

De här böckerna läser man inte för intrigens skull, konstaterar Burman, utan för miljöskildringarna och för sättet på vilket klassamhället skildrades på den tiden med tjänstefolk och en finlandssvensk överklass. Också skildringen av krigsårens knapphet finner Burman intressant, liksom det frekventa uppdykandet av tunga droger i många av böckerna.

Kokain i kajutan

På 1930- och 1940-talen har varken heroinet eller kokainet samma stigma eller koppling till organiserad brottslighet som de tunga drogerna har i dag, utan de betraktas ofta som läkemedel eller lyxprodukter som rika överklassungdomar kan pigga upp sin trista vardag med.

Att den första bokhandelsdeckaren med heroin som centralt tema härstammar från Finland kan bero på att heroin hade en stark aktualitet i detta land, då konsumtionen av heroin i medicinsk form var lika stor som i övriga nordiska länder tillsammans

Jan Malmstedt, Dast Magazine 5/2022

I Marita Dunckers Soletter à 0.015 (1944) betraktas heroinet som ett gift som hänsynslösa smugglare förser unga överklasskvinnor med och i Stephan Rolands (pseudonym för Elna Roos) deckare Mordet i Parkhotellet (1941) är det en kokainliga som regerar i en icke-namngiven nordisk stad.

Soletter à 0,015 - detektivroman av Marita Duncker (bokomslag)
Bildtext I Marita Dunckers deckare missbrukas heroin i pillerform.
Bild: J. Hasselgrens förlagsbokhandel

Påfallande ofta ligger det ett dekadent skimmer över de lastbara ungdomarna och skurkarna som tillhör i sin tur hårdföra ligor som smugglar in knarket och distribuerar dem till sina offer. Här befinner vi oss ändå långt från misär och akuta samhällsproblem, snarare i ett slags äventyrligt sagoland där brottslingarna är svartmuskiga och onda. I dessa tidstypiska deckare är indelningen i onda och goda orubblig och föga överraskande bidrar hjältinnans käckhet och list till att bovarna till slut kan infångas.

Många finlandssvenska deckare lånar friskt från den anglosaxiska traditionen vad beträffar miljö och karaktärer, men Carina Burman har också nosat rätt på en bok som på ett charmerande och självständigt sätt förlägger handlingen i finlandssvensk skärgårdsmiljö. Ingunn Grönstrands Döden på Näckö utspelar sig på ett pensionat på en skärgårdsö.

Carina Burman: Drottningar och pretendenter (bokomslag)
Bildtext I Drottningar och pretendenter skriver Carina Burman om kända och mer eller mindre bortglömda deckardrottningar.
Bild: Albert Bonniers förlag

Grönstrands bok är en variant på Agatha Christies Then they were none där en isolerad plats med ett lämpligt antal potentiella offer, blir det perfekta slagfältet för en samvetslös mördare. Ingen går säker när mördaren slår till, men tack och lov finns den unga magistern Margareta Hemmingsson på plats på Näckö för att till slut avslöja gärningsmannen.

Ingunn Grönstrands bok är rafflande, intrikat och bär på ett stänk av finlandssvensk sommar, kanske för ett finlandssvenskt förlag att ge ut boken i nytryck lagom till semesterseglatsen?