Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vårdköerna växer – allt fler får vänta allt längre på specialsjukvård

En operation i en operationssal.
Bildtext Vårdköerna till icke-brådskande specialsjukvård blir längre i flera sjukvårdsdistrikt. Köerna till bland annat ledproteskirurgi har ökat markant.
Bild: Toni Pitkänen / Yle

Köerna till icke-brådskande specialsjukvård har nästan blivit dubbelt längre på ett år, visar statistik från Institutet för hälsa och välfärd THL.

I slutet av år 2022 hade över 20 000 personer väntat på icke-brådskande specialsjukvård i över ett halvår, jämfört med 10 800 patienter året innan.

Skillnaderna mellan de olika sjukvårdsdistrikten är markanta.

I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt var andelen patienter som köat i över ett halvår ungefär en femtedel av alla i kö. Det är mer än dubbelt så många som året innan.

Situationen är för tillfället svårast i Norra Karelen, där över en fjärdedel av de köande till icke-brådskande specialsjukvård köat i över ett halvår. Året innan var samma andel i sjukvårdsdistriktet sju procent.

Läget är bättre till exempel i Södra Karelens sjukvårdsdistrikt, där bara en procent av patienterna hade köat i över sex månader.

Långa köer till ledkirurgi och starroperationer

Vårdköerna har inte heller vuxit jämnt inom olika områden av specialsjukvården.

Andelen barn och unga som köade till mentalvårdstjänster i över tre månader minskade något från augusti till december i fjol.

Däremot växte vårdköerna till starroperationer och knä- och höftledskirurgi markant på ett år.

Orsakerna stavas personalbrist och coronapandemi

Orsaken till att allt fler får vänta allt längre på icke-brådskande sjukvård är framför allt brist på personal. Enligt utvecklingsdirektör Pia Tuominen på Institutet för hälsa och välfärd behövs tilläggsresurser för att förkorta köerna.

– De här resurserna kan vara svåra att få, eftersom nästa regering med stor sannolikhet skär ner i den offentliga servicen. Samlingspartiet har tidigare lagt som mål att balansera den offentliga ekonomin med sex miljarder euro under kommande valperiod, säger Tuominen.

Dessutom påverkar också coronapandemin fortfarande vårdköerna. Under pandemin minskade antalet remisser till specialsjukvården, då allt färre sökte vård.

– Trots det har köerna inte blivit kortare, vilket talar om att vårdskulden är svår att göra sig av med, säger Tuominen.

Källor: Institutet för hälsa och välfärd, STT