Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Pengaregn över österbottniska föreningshus

Österbottniska föreningar får stor utdelning när Finlands hembygdsförening har beviljat bidrag till föreningar som upprätthåller samlingslokaler runtom i landet.

Bland annat får Karhinkylän nuorisoseura i Karleby 50 000 euro, Såka ungdoms- och nyketerhetsförening 32 000 euro, Petalax ungdomsförening i Malax 31 000 euro och Uf Havsbandet i Korsholm 27 500 euro.

Sammanlagt har Finlands hembygdsförbund beviljat närmare 1,7 miljoner euro i bidrag till föreningar runtom i landet.

Flest bidrag beviljades till Nyland och Österbotten och det var också från de landskapen flest ansökningar kom.

Till skillnad från tidigare år har föreningarna ansökt som större summor, enligt Finlands hembygdsförening kan det bero på att man samlat på sig stor renoveringsskuld för föreningshusen. Också de allt högre byggkostnaderna syns i ansökningarna.

Renoveringsbidraget för föreningshus är ett statsanslag som Finlands Hembygdsförbund delar ut på uppdrag av Undervisnings- och kulturministeriet.

Relaterat

Tunaborg i Snappertuna och Folkets Hus i Karis kan rustas upp med hjälp av statliga pengar

Freöningen Hembygdens Vänner i Snappertuna får 24 000 euro för att rusta upp föreningshuset Tunaborg.

De finska socialdemokraterna i Karis får i sin tur 12 000 euro för att renovera Folkets Hus vid Köpmansgatan i Karis centrum.

Finlands hembygdsförbund har delat ut renoveringsbidrag till 121 föreningshus i Finland. Det är frågan om statliga anslag som förbundet delar ut på uppdrag av Undervisnings- och kulturministeriet.

Det finns närmare 2 500 föreningshus i Finland och de har byggts som samlingslokaler för ideella föreningar.

Föreningarna sköter husens reparationer och underhåll i första hand med talkokrafter.

Tunaborg i Snappertuna är byggt år 1906 och Folkets Hus i Karis år 1917. De äldsta föreningshusen i Finland är byggda på 1880-talet.