Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ann-Charlotte är van att tvärnita för att inte krocka med en hjort: “Det är nära ögat fler gånger i veckan"

Uppdaterad 27.04.2023 08:01.
Två mänskor vid en väg, mannen pekar över vägen
Bildtext Marcus Riska visar Ann-Charlotte Fromholtz en hjortstig på andra sidan vägen. Stigen leder rakt ut på Bromarvvägen, väg 1081, vid Tapels gård.
Bild: Helena von Alfthan / Yle

På Bromarvvägen i Västnyland är olycksstatistiken hög trots att trafikmängden är låg. Se på kartor var de flesta olyckor sker.

Vägen är smal vid Tapels gård där Marcus Riska är på besök hos sin dotter. Han är Helsingforsbo men besöker ofta Bromarv.

Han pekar på en hjortstig som går ner från skogen till vägen och kommenterar att hjortarna bara får barkbröd i den stora skogen.

– Hjortarna kommer mycket gärna över vägen ner på de här åkrarna och äter råg och fint gräs, säger Riska.

En hjortstig ner från skogen till vägen
Bildtext Hjortstig som leder från skogen ner till väg 1081.
Bild: Helena von Alfthan / Yle

– Här precis vid Tapels finns det fem stycken hjortstigar tvärs över vägen så det är känt bland ortsborna och sommargäster att det här är ett farligt ställe. Dessutom är det en raksträcka så oerfarna bilister kör hårt här.

Marcus Riska undrar varför samhället tillåter att det sker så många viltolyckor.

En man i blå rock.
Bildtext Marcus Riska bor i Helsingfors men besöker ofta Bromarv. Han har engagerat sig i frågan om viltolyckor.
Bild: Helena von Alfthan / Yle
Karta över hjortolyckor och trafikmängder mellan Bromarv och Ekenäs
Bildtext Kartan visar viltolyckor i Bromarv och Tenala år 2022. Källa: Statistikcentralen och Trafikledsverket.
Bild: Linus Lång / Yle

Bromarvvägen sticker ut i statistiken.

– Bromarvvägen har gles trafik men hög olycksfrekvens. Jag blev själv förvånad över hur jämnt utspridda de här olyckorna var. Jag trodde att Tapels var speciellt utsatt men det var inte så, säger Marcus Riska.

På Bromarvvägen har det under fjolåret enligt Statistikcentralen skett 47 viltolyckor. Det är 11 procent av viltolyckorna i hela Raseborg. Oftast är det fråga om vitsvanshjort, 44 vitsvanshjortar blev påkörda på vägen ifjol.

kvinna står vid en väg
Bildtext Ann-Charlotte Fromholtz bor i Bromarv och kör ofta på nätterna. Hon har en gång krockat med en hjort.
Bild: Helena von Alfthan / Yle

Ann-Charlotte Fromholtz bor nära Bromarv by. Hon jobbar inom hemvården och kör alla tider på dygnet. En vanlig dag ser hon mellan 20 och 40 hjortar vid vägen.

– På tisdagen såg jag massor med hjortar, då såg jag 40 stycken på kvällen när jag for på jobb. Så det finns mycket hjortar. Det var längs med hela vägen – några hjortar här, några hjortar där och femton stycken på en åker, berättar Fromholtz.

en vitsvanshjort. En stor gran i bakgrunden, grönt gräs och ormbunkar. Somamr eller tidig höst.
Bildtext Det är oftast vitsvanshjortar som blir överkörda. Älgolyckor är inte så vanliga.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

För ett par år sedan körde hon på en hjort i det som i folkmun kallas ”Seukokurvan”. Det är en brant kurva av Bromarvvägen, nära avtaget till Seukovägen.

Både Fromholtz och Riska ser kurvan som en särskilt farlig plats på vägen mellan Tenala och Bromarv.

– Jag körde sakta och den kom på, det är inte så mycket man kan göra heller. Jag skulle inte ha kunnat göra på något annat sätt, säger Fromholtz och konstaterar att det kändes obehagligt att köra på en hjort.

en man och en kvinna står vid en vägkant
Bildtext Risk och Fromholtz diskuterar var hjortarna rör sig på Bromarvvägen.
Bild: Helena von Alfthan / Yle

Ann-Charlotte Fromholtz ser inte hjortarna som ett stort problem, det gäller helt enkelt att köra försiktigt. Men hon kör mycket bil i Bromarv- och Tenalatrakten och säger att hon ofta får bromsa för hjortar.

– Det är flera gånger i veckan som det är nära ögat. När man kör ofta så kommer det situationer där man faktiskt får på riktigt tvärnita, säger Fromholtz.

Hjortar kan springa ut på vägen när som helst på dygnet, berättar Fromholtz. Men farligast är det i gryningen.

– Fyra–femtiden på morgonen ser man mycket hjortar, säger Fromholtz.

Fromholtz berättar att det också finns andra ställen än Bromarvvägen där hon ser mycket hjort.

– Där mot Prästkulla–Nitlaxhållet. Det finns i Tenala lika mycket hjortar, inte är det endast här i Bromarv. Hjortar finns också på andra ställen i Raseborg överlag.

Bromarvvägen sticker ut i statistiken

I hela Raseborg har det registrerats 410 viltolyckor ifjol. I 328 fall var det en vitsvanshjort som blivit påkörd. Det här visar siffror från Statistikcentralen.

Bromarvvägen sticker ut i statistiken eftersom så många vitsvanshjortar blir påkörda trots att trafiken är blygsam. De andra vägarna i Västnyland där det sker många viltolyckor har mera trafik, visar de kartor Svenska Yle tagit fram.

Till exempel på riksväg 25 registrerades 93 viltolyckor inom Raseborgs stads gränser år 2022. På väg 52 skedde 50 viltolyckor och på Åbovägen 42 viltolyckor inom stadens gränser.

Karta över hjortolyckor och trafikmängder mellan Hangö och Ekenäs
Bild: Linus Lång / Yle
Karta över hjortolyckor och trafikmängder i Västnyland mellan Pojo och Sjundeå.
Bildtext På Åbovägen mellan Pojo och Karis sker många viltolyckor. Källa: Statistikcentralen och Trafikledsverket.
Bild: Linus Lång / Yle

Ser man på de andra kommunerna i Västnyland så har det skett 105 viltolyckor i Ingå under 2022, av dem inträffade över hälften eller 57 på stamväg 51.

Antalet viltolyckor ifjol var i Lojo 235, i Sjundeå 41 och i Hangö 43.

Antalet viltolyckor i Hangö, Raseborg, Lojo, Ingå och Sjundeå har minskat något sedan toppåret 2020. De flesta olyckorna inträffar med vitsvanshjort, men också olyckor med rådjur är allmänna.

Antalet olyckor har minskat men är fler än 2017
Bildtext Antalet olyckor med hjortdjur totalt i de västnyländska kommunerna.

Hastighetsbegränsningen på Bromarvvägen är en het fråga

Marcus Riska har debatterat viltolyckorna på Facebook i Bromarv. Det ledde till en diskussion om hastighetsbegränsningen. För många Bromarvbor är det en knepig fråga, eftersom en sänkt hastighet från 80 till 60 kilometer i timmen skulle inverka på restiden till orten.

– Om man sänker hastigheten till 60 kilometer i timmen, blir Bromarv mera svårtillgängligt, summerar Riska debatten.

Marcus Riska gjorde också kartor som visar var olyckorna skett på Bromarvvägen.

– Det var några tunga trafikanter med lastbilar och släp som säger att de behöver hög hastighet för att kunna ta sig upp för de här backarna. Det är också ett sakargument. Å andra sidan är det helt uppenbart att ju snabbare man kör desto mer blir det olyckor.

Marcus Riska hoppas väcka debatt och vill ifrågasätta att det kan ske så många viltolyckor utan att något händer.

Svenska Yle har gjort kartorna i artikeln och de bygger på uppgifter från Statistikcentralen. På nätet finns en interaktiv karta över viltolyckor som utgår från siffror från Finlands viltcentral.

I Bromarv får bilförare åka försiktigt för att inte köra på hjortar

7:42

Diskussion om artikeln