Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Utredning över Helsingfors lönekaos: Övergripande plan saknades och bristande ledarskap bland främsta orsakerna

Uppdaterad 12.04.2023 13:36.
Borgmästare Juhana Vartiainen står framför en skärm med Helsingfors stads logga.
Bildtext Borgmästare Juhana Vartiainen säger att man ska genomföra reformer till följd av lönestrulen.
Bild: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Problemen som plågat löneutbetalningarna i Helsingfors i redan ett år kvarstår fortfarande, även om de minskat. En extern utredning som borgmästare Vartiainen beställt pekar ut brister i stadens organisation.

– Vi misslyckades stort när löneutbetalningssystemet togs i bruk, vilket resulterade i allvarliga mänskliga konsekvenser. Vi gör vårt yttersta varje dag för att normalisera situationen, sa borgmästare Juhana Vartiainen vid presentationen av rapporten.

Rapporten som gjorts av konsultföretaget Valor pekar ut fyra centrala problem med projektet.

Ingen hade ett helhetsansvar, varken en enskild person eller ens en enskild organisation. Det var oklart vem som bar ansvar för resultatet.

Det tekniska genomförandet hade brister, och systemet togs i bruk när det fortfarande hade fel och brister. Tjänsteleverantören Sarastia klarade inte av att leverera de ändringar som en organisation i Helsingfors storleksklass behövde.

Kirsti Laine-Hendolin utanför Helsingfors ekonomiförvaltningstjänst (Talpa).

Helsingfors lönestrul: Fortfarande uppstår fel då uppgifterna skrivs in i systemet – arbetsfördelningen ska ses över

Kirsti Laine-Hendolin har tagit över ansvaret för att reda ut stadens löneproblem. Hon ska lösa problemen genom tydligare prioritering, utbildning, stöd och ny arbetsfördelning.

Det tredje problemet var att ingen inom projektet eller högre upp reagerade på hur stor omfattningen av förändringen faktiskt var, och att det skulle ha krävts en plan på stadsnivå.

Slutligen klarade ekonomiförvaltningstjänsten Talpa inte av omställningen. Ledarskapsmodellen, processerna och kulturen inom affärsverket motsvarade inte behovet och ledarskap och styrning beskrivs som bristfälliga.

Borgmästare Vartiainen säger att reformer och omstruktureringar redan förverkligats inom Talpa, och att också styrningen av övriga affärsverk kommer att ses över.

– Vi har utmaningar med alla våra affärsverk. Många av dem lider av hur de leds, de har inte reformerats tillräckligt.

Vartiainen säger att Helsingfors måste ställa större krav på hur verken, både när det gäller ledning och när det kommer till effektivitet.

– Vi är landets största arbetsgivare och vi har många ganska oberoende delar i vår organisation. Vi måste kräva mer kompetens av ledningen, och mer produktiva sätt att arbeta.

Strulet kostar staden miljoner

Hittills räknar staden med att lönestrulet fört med sig extrakostnader för omkring 4,5 miljoner euro bara under 2022. För 2023 har 6 miljoner euro reserverats för stabiliseringsåtgärderna av löneberäkningen, varav man just nu uppskattar att 4,6 miljoner kommer att behövas. Den externa konsultutredningens prislapp är 45 000 euro.

Konkreta besked för arbetstagare som fortfarande väntar på att få sina lönebekymmer utredda gavs inte under presentationen. De får trösta sig med att man har fått ner antalet nya fel till en lägre nivå än under det gamla lönesystemet.

Artikeln uppdaterades 12.4.2023 13:00 med ytterligare citat av Vartiainen.

Diskussion om artikeln