Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nya parkeringsregler för elsparkcyklar har införts i Helsingfors – men ingen har ännu bötfällts

Uppdaterad 13.04.2023 20:56.
Bild på nytt trafikmärke som reserverar vissa områden i Helsingfors till parkering för elsparkcyklarna.
Bildtext Cirka 130 av 250 parkeringsplatserna för elsparkcyklar ligger i parkeringsrutor för bilar. Platserna är utmärkta med ett förbud att stanna och parkera fordon, med lätta elfordon och hyrcyklar som undantag.
Bild: Jussi Putkonen

Helsingfors har infört nya parkeringsregler för elsparkcyklar och för cyklar som man kan hyra i innerstaden. Lämnar man en hyrbar cykel på fel plats kan man bötfällas, men ännu har inga parkeringsavgifter delats ut.

De nya reglerna trädde i kraft i början av april och staden har börjat sätta upp trafikmärken som anvisar parkeringsplatserna och parkeringsförbuden.

Området för parkeringsbegränsningarna omfattar innerstaden söder om Hesperiaesplanaden och Långa bron. I väster går gränsen vid Drumsö bro.

I praktiken får elsparkcyklar och hyrcyklar endast parkeras på utmärkta platser. Platserna där man får parkera märks ut med specifika trafikmärken.

Karta över Helsingfors med en röd linje runt området där elsparkcyklarnas parkering begränsas.
Bildtext Parkeringsbegränsningarna gäller söder om Hesperiaesplanaden och Långa bron i innerstaden. I väster går gränsen vid Drumsö bro.

Parkeringsområdena visas också i operatörernas applikationer.

Sammanlagt är det sex elsparkcykeloperatörer som bedriver verksamhet i centrumområdet. Staden har avtal med företagen och varje operatör får ha högst 700 elsparkcyklar i förbudsområdet.

Sammanlagt 250 parkeringsplatser

Staden uppger att det sammanlagt finns cirka 250 parkeringsplatser för elsparkcyklar och hyrbara cyklar, och de finns på öppna platser, torg och längs gator. Cirka 130 av parkeringsplatserna ligger i parkeringsrutor för bilar.

Enligt Helsingfors stad har parkeringsförbudet införts för att det ska vara tydligt för användarna och operatörerna att verksamheten utanför de tillåtna platserna är förbjuden.

Följer man inte reglerna tolkas det som felparkering och då kan man få en felparkeringsavgift. Också när man ska uträtta ett ärende snabbt ska man parkera vid enligt anvisningarna, påminner staden.

Ännu inga parkeringsavgifter

Överkommissarie Dennis Pasterstein, chef för trafiksäkerhetscentralen i Helsingfors, uppger att polisen ännu inte fått vetskap om att elsparkcyklister skulle ha bötfällts på grund av felparkering i innerstaden. Kaija Kossila, som är kommunal parkeringsövervakare vid Helsingfors stad, ger samma besked.

”Inga parkeringsavgifter har ännu getts. Det är svårt att ge parkeringsavgifter till elsparkcyklar. Fordon som orsakar betydande skada för annan trafik kan flyttas”, svarar hon per e-post.

Säsongen för elsparkcyklar har ändå börjat och det innebär också mer övervakning för polisen. Målet för polisens övervakning av elsparkcyklister är 400 trafikförseelseavgifter i år. I fjol gav polisen 376 avgifter för trafikförseelse och böter.

Orsaken till att polisen har satt upp mål för övervakningen är enligt Pasterstein att elsparkcyklister som bryter mot trafikreglerna, och till exempel kör på gångvägen, gör att fotgängare känner sig otrygga i innerstaden.

Under påskhelgen publicerade Pasterstein en tweet där man ser hur en elsparkcyklist åker på en gångväg i Kronohagen. Eftersom personen var berusad och nästan körde på en fotgängare bötfällde polisen personen med 10 dagsböter, som i det här fallet var 510 euro, för rattfylleri med motorlöst fordon.

Enligt Pasterstein är fallet i fråga det enda där en elsparkcyklist fått böter hittills under säsongen.

Elsparkcyklarnas användning har också tidigare begränsats i Helsingfors. Hastighetsbegränsningen är nu 20 kilometer i timmen på dagen och 15 kilometer i timmen på vardagsnätterna. Under helgnätterna klockan 00–05 är det helt förbjudet att använda elsparkcyklar i Helsingfors.

Artikeln uppdaterades den 13.4.2023 klockan 9.05: Twitterbeskrivningen ändrades till att man i videon i inlägget ser hur en elsparkcyklist kör på en gångväg i Kronohagen.

Diskussion om artikeln