Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ny räddningsstation planeras i södra Sibbo – på tomt där det nu står ödehus

Uppdaterad 11.09.2023 14:26.
Sliten, övergiven ladugårdsbyggnad på en övervuxen gård.
Bildtext Tomten som räddningsstationen planeras byggas på ligger bara ett stenkast från motorvägen. På den övervuxna gården står en samling övergivna, gamla hus.
Bild: Milena Hackman / Yle

Söderkulla med omnejd växer och räddningsverket ser därför ett ökat behov av en ny räddningsstation i södra Sibbo. Om allt går väl står den klar vid Kalkstrandsvägen om två år.

– Räddningsstationen finns med i välfärdsområdets investeringsplan, men än så länge finns inga officiella beslut, säger räddningschef Mika Kynsijärvi vid Räddningsverket i Östra Nyland.

Avsikten är att bygga en räddningsstation med en räddningsenhet och en akutvårdsenhet, men dess omfång är fortfarande oklar.

– Det finns varken beslut på hur stor den blir eller i vilken stil den byggs. Vi har gjort en behovsanalys men omfattningen blir klar först nästa år när vi går djupare in i planeringen.

Grön motorvägsskylt som det står Borgå på bakom träd.
Bildtext Tomten ligger på Kalkstrandsvägen vid uppfarten från motorvägen i riktning mot Borgå.
Bild: Milena Hackman / Yle

Utryckningsfordon kan bli vanligare längs både Kalkstrandsvägen och motorvägen med en ny räddningsstation invid riksväg 7.

– Sibbo kommun strävar efter att få detaljplanen för tomten godkänd i år och efter det fortsätter vi planera hela investeringen. Målet är att precisera planen 2024 och bygga 2025 om allt går som vi hoppas, säger Kynsijärvi.

Dryga tre och en halv miljoner

I Östra Nylands välfärdsområdes investeringsplan för 2024–2027 finns ett anslag på sammanlagt 3,65 miljoner euro för 2024–2025 för en räddningsstation vid Kalkstrandsavtaget i Söderkulla.

– Investeringarna godkänns ju alltid ett år i taget, men jag hoppas att den godkänns för behovet finns, säger Kynsijärvi.

Övergivet hus på övervuxen gård bakom snåriga buskar.
Bildtext Målet är att bygga på tomten 2025.
Bild: Milena Hackman / Yle

Planläggningschef Jarkko Lyytinen bekräftar att det finns en plan för en räddningsstation invid motorvägsrampen vid Kalkstrandsavtaget.

En områdesreservation för byggnation finns dessutom i kommunens planläggningsprogram för 2021–2025 för S22 TP-området vid Kalkstrandsvägens anslutning.

Östra Nylands välfärdsområde har också budgeterat dryga 8,8 miljoner för en ny räddningsstation i Lovisa som också planeras bli färdig 2025.

Sliten tegelhusväg vid övervuxen gård.
Bildtext Tills vidare finns det bara slitna, övergivna hus på tomten räddningsstationen planeras på.
Bild: Milena Hackman / Yle

Artikeln har uppdaterats 13 april kl. 9.53 med bilder från tomten vid Kalkstrandsvägen och den 11 september kl.14.25 med ny summa för räddningsstationen i Lovisa. Budgeten 12,6 miljoner har bytts ut mot 8,8 miljoner.

Diskussion om artikeln