Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Omkörningsfiler på riksåttan kan vara avgörande: “Jag hoppas beslutsfattarna räknar noga på det här”

En man i rödgula kläder står inne i en ambulans.
Bildtext Akutvårdaren Kalle Dahlin i Jakobstad talar för alla som kör med blåljus längs Riksåttan då han önskar fler omkörningsfiler mellan Vasa och Karleby.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Nya omkörningsfiler längs riksåttan föll bort ur planen. Räddningspersonalen är besvikna över prioriteringarna. Från politikerhåll säger man ändå att man inte ska kasta yxan i sjön.

Från ambulansdepån i Jakobstad åker akutvårdarna ofta ut på uppdrag längs Riksväg åtta. Körningarna både norrut och söderut sker dagligen i alla slags väder och med varierande brådska.

– Jo, vi nöter nog riksåttan mycket. Och den är ställvis utmanande för oss som behöver komma fram smidigt, säger Kalle Dahlin som är akutvårdare på Österbottens räddningsverk.

Den tunga trafiken utgör proppar för sjuktransporterna. Och även om ambulanserna sällan har riktigt bråttom till centralsjukhuset i Vasa, kan det ändå ibland vara fråga om minuter.

– Det händer verkligen ofta att vi ligger länge bakom tung trafik på ställen där vi inte kan köra om, säger Dahlin.

Bra men korta omkörningsfiler

Under senare år har man byggt till flera dubbelfiliga etapper norr om Vasa, men många flaskhalsar finns kvar.

– De omkörningsfiler som finns är bra. Men de är ganska korta. Och de kunde vara fler, säger Dahlin.

Blåljusuppdragen är bara en liten del av körningarna till Vasa. När liv står på spel styr man oftast till Karleby som ligger drygt 30 kilometer norrut. Men också den sträckan har kritiska platser.

– I Lepplax finns ett område där det absolut borde finnas omkörningsfiler, säger Dahlin.

En man i rödgul uniform sitter vid ratten i en ambulans
Bildtext Vägunderhållet längs Riksåttan har varit undermåligt vintertid, så omkörningarna har blivit svåra, säger Kalle Dahlin.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Också sträcknigen norrut hade först planerats få smidigare lösningar med omkörningsfiler och säkrare korsningar. Nu finns flera etapper där högsta tillåtna hastighet är 60 kilometer per timme. Det borde en väg av Riksåttans kaliber inte ha.

– För oss och för patientsäkerheten handlar det mest om att få hålla en jämn fart och inte behöva bromsa in och accelerera mycket. Vi vårdar ofta en patient i bilen längs vägen också, säger Dahlin.

Olyckligt investeringsplanerna föll bort

Både näringslivet och regionala politiker har lobbat för att Riksåttan ska prioriteras i kommande vägprojekt. Att anslagen för omkörningsfilerna har fallit bort ur planen, tycker Mikko Ollikainen, som leder riksdagens lobbyinggrupp för Riksåttan, att är olyckligt.

– Det är klart, men nu gäller det att få in omkörningsfilerna i planen igen, säger riksdagsledamoten Mikko Ollikainen (SFP).

Mikko Ollikainen stirrar in i kameran.
Bildtext Arbetet att lobba för utbyggnaden av Riksåttan kommer att fortsätta, men riksdagsledamoten Mikko Ollikainen (Sfp) tror inte att alla fyra planerade omkörningsfiler blir verklighet under 2020-talet.
Bild: Yle/Anne Teir-Siltanen

Däremot vidhåller han att mycket gjorts för att förbättra Riksåttan under den gångna mandatperioden.

– Under regeringsperioden 2019-23 har vi fått omkörningsfiler i Österbotten. En omfartsväg i Eurajoki och två helheter mellan Björneborg och Åbo, säger Mikko Ollikainen.

Han understryker att även vägavsnitt som ligger utanför Österbotten är viktiga för det österbottniska näringslivets vägtransporter som frekvent går till hamnarna i södra Finland.

– Dessutom har planeringen av omkörningsfiler mellan Vasa och Karleby kört igång. En är helt planerad, en annan på gång. Så det gäller att jobba för att få in någon till den omgång som avgörs i maj, då Trafikledsverket utformar sin plan, säger Ollikainen.

Han utesluter inte i detta skede att omkörningsfilerna återinförs i planen.

– De här planerna förnyas varje år. Vartefter planeringarna blir färdiga kan man få in dom, så det viktigaste vore att få dom planerade. Men så hänger det också ihop med regeringsförhandlingarna hur pengarna fördelas för trafikinvesteringar. Här ser jag att västra Finland kan ha en fördel under den kommande perioden, säger Ollikainen.

Vad är nu realistiskt?

– Under 2020-talet ser jag inte att vi har möjlighet med alla fyra, men kanske en omkörningsfil. Men det förutsätter att planeringen är klar och helst också så att priserna går ner. Nu har byggkostnaderna ökat med 25 procent vilket bidragit till att projekten har fallit ur investeringsplanen, säger Mikko Ollikainen.

Smidigare trafik längs huvudvägarna ger inte bara ett snabbare flöde utan kan också minska på olycksriskerna.

Sätt på varningsblinkers och håll jämn fart

Kalle Dahlin, akutvårdare

Ambulanserna har inte enbart sjuktransporter mellan sjukhusen utan får även uppdrag med trafikolyckor längs Riksåttan.

Kalle Dahlin vidhåller att en smidigare trafik, med bättre vägunderhåll och fler omkörningsfiler i det långa loppet sparar pengar för samhället.

– Klart det kostar att bygga ut vägarna, men räknar man med de tiotals miljoner man kan spara genom att undvika skador, invalidisering och faktiskt dödsfall, så tror jag det lönar sig. Jag hoppas beslutsfattarna skulle räkna så, säger Kalle Dahlin.

Som sista hälsning vill Dahlin också uppmana medtrafikanter till bättre samarbete med utryckningsfordonen.

– När du ser oss med blåljus i backspegeln, sätt på varningsblinkers för att visa att du sett oss och varna andra trafikanter. Håll samma hastighet men håll lite till höger om det går. Det är vi som avgöra när vi kan köra om, så sakta inte ner för att försöka släppa oss förbi. Det är bäst för oss att få hålla jämn fart, säger Dahlin.

Diskussion om artikeln