Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

USU: Var tredje finländare redo att offra levnadsstandard för att rädda landets ekonomi

Uppdaterad 13.04.2023 07:54.

Var tredje finländare kan tänka sig att godkänna att den egna levnadsstandarden sjunker om det blir aktuellt med anpassningsåtgärder för att rädda den offentliga ekonomin. Det visar en gallup som tidningsgruppen Uutissuomalainen har gjort.

I det här fallet skulle anpassningsåtgärder innebära exempelvis högre skatter eller sämre service.

Totalt 36 procent är alltså beredda att acceptera dylika åtgärder – men aningen fler finländare, totalt 43 procent, är ändå inte alls redo att gå med på ett liknande utbyte.

Sett till partitillhörighet är anhängare till Sannfinländarna mest negativt inställda till anpassningsåtgärder: nästan två av tre, 63 procent, är emot liknande förslag. Anhängare till Centern är mest positiva: nästan lika många, 61 procent, är beredda att godkänna att levnadsstandarden sjunker om så krävs.

Över hälften av anhängarna till Samlingspartiet, 53 procent, är beredda på att tumma på den egna levnadsstandarden.

Drygt 1 000 finländare deltog i undersökningen före riksdagsvalet.

Inrikes

En kvinna sitter och håller om en schäfer framför en buske.

Beteenderådgivare Jaana Pohjola: ”Många har väldigt brått med att förändra sin hund”

När man ber beteenderådgivare Jaana Pohjola om hjälp med att skola ett husdjur vänder hon ofta blicken mot djurets ägare. Det är viktigt att reda ut om ett problematiskt beteende beror på djuret, omgivningen eller på människan.

Uutissuomalainen: Varannan finländare mot att strejkrätten begränsas

Hälften (50 procent) av finländarna motsätter sig de begränsningar i strejkrätten som regeringen Orpo planerar, visar en enkät av tidningsgruppen Uutissuomalainen (kräver inloggning).

Enligt enkäten godkänner 35 procent de planerade begränsningarna och 15 procent tar inte ställning till saken.

Synen på strejkrättsbegränsningar skiljer åt könen: 45 procen av männen och 26 procent av kvinnorna godtar begränsningar.

Regeringen planerar att begränsa arbetstagarnas strejkrätt så att en politisk strejk får pågå i högst ett dygn.

Tusen finländare svarade på enkäten gjord av marknadsundersökningsföretaget Tietoykkönen, som är en del av koncernen Keskisuomalainen, i medlet av september. Felmarginalen är 3,1 procentenheter åt vardera hållet.

Ett av Ryoji Ikedas konstverk på Amos Rex. På en skärmliknande ruta syns ett slags tredimensionellt rutnät i rött och vitt mot en svart bakgrund.

Varning för mörker, stroboljus och höga ljud - så här ser Amos Rex nya utställning ut

Amos Rex utställning med Ryoji Ikeda är full av kontraster.

Carl Haglund står i Veritas kontor i Helsingfors iklädd mörk dubbelknäppt kavaj och slips .

Inga enkla lösningar när pensionssystemet ska reformeras – det här handlar det om

Högre avgifter, lägre pensioner, eller högre pensionsålder?