Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Unga kvinnor stressäter och unga män lindrar stress med alkohol – forskare: Vi måste försöka stoppa viktökningen

pizza och pommes frites
Bildtext Många använder mat och dryck för att lindra stress.
Bild: SVETLANA DUBANEVICH

Det är vanligt att finländare i olika åldrar försöker hantera stress med hjälp av mat och alkohol. Det har konsekvenser för personers vikt både på kort och lång sikt, visar en färsk finländsk studie.

47,9 procent av kvinnor i åldern 22 år använder mat som en metod för att lindra stress. För män i samma ålder är andelen 15,3 procent.

Det skulle vara viktigt att kunna erbjuda alternativa, ändamålsenliga stresshanteringsmetoder för att motarbeta fetma bland befolkningen. Så säger forskarna bakom uppföljningsstudien om stressrelaterat ätande och drickande och dess följder för vikten.

Åtgärder borde sättas in i ett tidigt skede så att vikten inte hinner börja öka, säger forskarna i studien gjord för Institutet för hälsa och välfärd THL. Forskarna anser att det är viktigt att särskilt kvinnors stressätande upptäcks och behandlas.

Känslomässigt ätande och drickande hänger helt tydligt samman med ökad kroppsvikt; ätandet märks redan i yngre åldersgrupper (vid 22 och 32 års ålder) medan drickandet börjar synas särskilt i de högre undersökta åldersgrupperna 42 och 52 år.

Det finns en tendens att personer äter mer energirik mat då de känner sig stressade. För alkoholens del visar forskning att små mängder inte påverkar vikten medan större intag i längden leder till högre BMI.

Kvinnor stressäter mera i alla åldrar – men dricker också

För unga kvinnor (22–32 år) är det nämligen främst mat som används vid stresshantering och för unga män är det alkohol som är den mest använda metoden då de är stressade.

Ölstop.
Bildtext Könens alkoholvanor har närmat sig varandra.
Bild: Yle/ Jyri Lyytikkä

I gruppen kvinnor över 32 år fick alkoholen en större betydelse så att skillnaderna mellan män och kvinnor jämnades ut till den delen. Forskarna tror att de kulturella förändringarna i synen på kvinnors drickande har jämnat ut skillnaderna under den 30 år långa uppföljningen. Drickandet har blivit så att säga mer jämlikt.

Men mat är en viktigare stresshanteringsmetod också bland medelålders kvinnor än bland jämnåriga män. Omkring hälften (41–55 procent beroende på åldersgrupp) av kvinnorna och 11–20 procent av männen äter för att lindra stress.

Forskarna tror att det är socialt mer acceptabelt för kvinnor att stressäta och rapportera om det utåt, men samtidigt är det ett faktum att kvinnor bantar mer vilket bevisligen kan leda till mer stressätande. Övervikt kan också orsaka stress, och det blir ett ekorrhjul.

Var tredje ung man tar till alkohol vid stress

Unga män försöker oftare än unga kvinnor hantera sin stress med hjälp av alkohol. Nästan 30 procent av 22-åriga män dricker alkohol mot stress.

Alkoholbruk kan vara mer kulturellt godtagbart för män än stressätande, säger forskarna. Samtidigt har dock också medelålders kvinnor börjat dricka mera då de är stressade.

Studien ingår i serien Stress, utveckling och psykisk hälsa där alla niondeklassare i Tammerfors följts upp sedan år 1983, först i 16 års ålder och sedan i åldrarna 22, 32, 42 och 52 år.

Diskussion om artikeln