Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Film- och tv-branschen vill jobba mer hållbart, nu finns ett verktyg för det – nya Netflix-serien Dance Brothers i särklass

En dansande man i skogen.
Bildtext Serien Dance Brothers som får Netflix-premiär i maj är den första finländska produktionen som fått miljöcertifikat får sin hållbara produktion.
Bild: Hayley Le/Endemol Shine Finland

Finland vill vara etta när det gäller hållbar produktion inom film- och tv-produktion. Nu finns för första gången jämförbar information om de finländska produktionsbolagens klimatavtryck. Serien Dance Brothers är det enda som tilldelats miljöcertifikat.

Hållbar utveckling och klimatavtryck är på frammarsch också inom film- och tv-produktion och här strävar Finland efter att vara ledande.

– Det görs mycket gott samarbete. Nu har vi alla förutsättningar att nå målsättningen och bli det mest ansvarsfulla landet, säger Anne Puolanne, projektchef för hållbar utvecklingsstrategi på Audiovisual Producers Finland, APFI, en intresseorganisation för den audiovisuella branschen.

Klimatavtrycket för den inhemska audiovisuella branschen har aldrig förut mätts i Finland, enligt APFI. Nu finns för första gången statistik över vilket klimatavtryck tv-produktionerna i Finland står för. Alla aktörer har använt sig av samma verktyg för att mäta sitt koldioxidutsläpp, vilket gör materialet jämförbart. Det är APFI som står för projektet där man samlat in information från 23 tv-produktioner i fjol.

– En bredare branschöversikt saknas ännu men nu vet vi vad som behövs för att producera en timme rörlig bild för publiken. Verktyget är avsett för hela tv- och filmbranschen, säger Puolanne och fortsätter:

– Vårt utgångsläge är bra eftersom vi nu har utrett situationen på landsnivå i Finland. Med det här urvalet är vi i linje med internationella produktioner.

En man med händerna utsträcka står i en vattenpöl med en filmare framför sig.
Bildtext Under inspelningarna av serien Dance brothers har man aktivt tänkt på klimatkonsekvenser.
Bild: Hayley Le/ Endemol Shine Finland

Bara en serie har fått certifikat

Tv-serien Dance Brothers, är den första finländska serien som både har lyckats minska sitt koldioxidutsläpp med ungefär 80 procent och har tilldelats ett miljöcertifikat, alltså en kvalitetsstämpel för sina insatser att jobba enligt hållbara principer. Dance Brothers är den första finska serien som Netflix har samproducerat med Yle. Den får premiär i maj på Netflix och senare på Yle Arenan.

Max Malka som har skapat och producerat Dance Brothers säger att ekologiskt tänk är en av grundpelarna inom produktionen.

– När det här kommer från högsta ledningen är det något hela gruppen faktiskt måste binda sig till och bära ansvar för.

Hon säger att det handlar om att normalisera en hållbar livsstil i allt från dialogerna i själva serien, scenografin, kostymer till elförbrukning på kontoret.

– Man måste på ett väldigt heltäckande sätt ta beslut och göra förändringar för att koldioxidavtrycket faktiskt ska bli mindre.

En leende mörkhårig kvinna med svart tröja.
Bildtext Max Malka har skapat och producerat serien Dance Brothers.
Bild: Jenny Jägerhorn / Yle

Berättelsen utspelar sig på en klubb och man behövde kylskåp i barscenerna. Istället för att skaffa nya tog man i bruk kasserade, trasiga kylskåp som rustades upp och fick ett nytt liv också efter att Dance Brothers-produktionen var över.

– Här handlar det inte bara om att återanvända nytt, utan att ge nytt liv åt sådant som redan hamnat på soptippen.

När det gäller transport kan det också handla om värderingar kring vad som är billigt versus hållbart. Malka säger att filmplatser utanför huvudstadsregionen ofta är billigare, men å andra sidan behövs då ett trettiotal bilar och lastbilar för rekvisita och annat, vilket medför dyrare bränslekostnader och utsläpp.

–Jag hoppas att vi i framtiden får stöd för att jobba mer klimatvänligt eftersom det kräver resurser och någon som faktiskt planerar och tänker ut det hela. Det kan medföra extra kostnader.

Anne Puolanne säger att det finns många produktionsbolag som inte klarat av processen och därför inte fått miljöcertifikat.

– Det vittnar om vår hektiska arbetskultur, där det inte finns plats för nya utredningar och tankearbete. Om vår bransch ska bli mer ansvarsfull krävs en systemändring på alla nivåer.

En kvinna i keps och gröns skjorta.
Bildtext Anne Puolanne är projektchef för hållbar utvecklingsstrategi på Audiovisual Producers Finland.
Bild: Jenny Jägerhorn / Yle

Flyg den största boven

Den största klimatbelastningen kommer från trafik och i synnerhet resor med flygplan, som utgör nästan 78 procent av alla utsläpp bland de 23 tv-produktioner som deltog i undersökningen.

– Den mest klimatvänliga produktionen görs förstås väldigt lokalt, men i synnerhet kring internationella produktioner som kräver transport behövs diskussion kring vad som är absolut nödvändigt. Kan man till exempel hitta en lokal arbetsgrupp så att inte alla behöver resa?

De finländska serierna produceras på ett ansvarsfullt sätt, menar Puolanne, eftersom över hälften av energin som produktionerna använde sig av var förnybar.

Puolanne glädjer sig speciellt mycket åt att produktionsteamen övergått till att äta allt mer vegetariskt. Över hälften av måltiderna är vegetariska, samtidigt som nötkött bara utgör någon procent av måltiderna.

– Arbetsgrupperna har helt klart förstått vilka de största utsläppsbovarna är och vad som är klimatvänlig mat.

Samproduktion det nya svarta

Det går bra för finländska film- och tv-produktioner. Tillväxten och ett ökat internationellt samarbete medför nya möjligheter men också svårigheter.

– Samproduktion är det nya svarta, men i den boomen måste man föra en diskussion kring vilket priset är ur ekologisk synvinkel.

– Internationaliseringen är inte problemet utan flygandet. Vi har många produktioner där efterbearbetningen och specialeffekterna görs lokalt.

Dessutom kan den snabba teknikutvecklingen och datoranimationer kan ge nya möjligheter i framtiden och leda till ett minskat behov att flyga, menar Puolanne.

– Vi är alltid beroende av väder, en regnig dag är problematiskt om solen ska skina i en viss scen. Men om allt planeras i en studio där vi kan skapa världen och själva avgöra nyansen på solen. Det är helt klart ett svar på hur vi kan minska klimatavtrycket.

Allt fler aktörer också på EU-nivå kräver mer fokus på hållbar utveckling och därför ser Puolanne det som viktigt att också den audiovisuella branschen är redo, trots att inga direkta krav ännu har ställts.

– Det är sannolikt att det inom kort också börjar ställas sådana krav. Därför lönar det sig att lära sig redskapen redan nu.