Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Samlingspartiet tar försvarsutskottet och ”EU-utskottet”, Sannfinländarna ska leda jord- och skogsbruksfrågor

En man i blå kostym småler.
Bildtext Samlingspartiet valde ordförandeskapet i grundlagsutskottet, försvarsutskottet, stora utskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo valdes tillfälligt till riksdagens talman på onsdagen den 12 april.
Bild: Silja Viitala / Yle

Partierna har valt vilka utskott de vill bestämma över under den kommande valperioden. De tre största partierna får alla fyra utskott var.

Partiernas riksdagsgrupper har delat upp ordförandeskapen och platsfördelningen i utskotten för de kommande fyra åren. Utskottens sammansättningar motsvarar partiernas styrkeförhållanden i riksdagen.

De tre stora partierna Samlingspartiet, Sannfinländarna och SDP hade kommit överens om att de får välja fyra utskott var.

Ordförandeskapen valdes i tur och ordning. Först ut var valets vinnare Samlingspartiet, därefter Sannfinländarna och sedan SDP.

Utskottens ordförande

Samlingspartiet: Stora utskottet, grundlagsutskottet, försvarsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Sannfinländarna: Förvaltningsutskottet, lagutskottet, ekonomiutskottet och jord- och skogsbruksutskottet

SDP: Utrikesutskottet, revisionsutskottet, kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet

Centern: Finansutskottet och kommunikationsutskottet

De Gröna: Miljöutskottet

Vänsterförbundet: Framtidsutskottet

SFP: Underrättelsetillsynsutskottet

Sannfinländarna valde invandring och kriminalpolitik

Sannfinländarna kommer att svinga ordförandeklubban i förvaltningsutskottet, lagutskottet, ekonomiutskottet och jord- och skogsbruksutskottet under de kommande fyra åren.

Lulu Ranne, ordförande för Sannfinländarnas riksdagsgrupp, säger att utskotten motsvarar de sakfrågor som är viktiga för partiet. Hon nämner förvaltningsutskottet som ansvarar för invandringsfrågor och lagutskottet som behandlar frågor som rör till exempel kriminalpolitik.

Jord- och skogsbruksutskottet, som traditionellt sett varit ett viktigt utskott för Centern, har enligt Ranne en viktig roll när det gäller försörjningsberedskapen.

– Matproduktionen, självförsörjningen inom energiproduktionen och självbestämmanderätten i skogspolitiken är oerhört viktiga för oss, säger Ranne.

Riksdagens utskott

De beslut som riksdagen fattar bereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott och ett särskilt utskott för samordning av EU-frågor, stora utskottet. I regel svarar varje utskott mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i ministeriets förvaltningsområde.

Varje utskott har i regel 17 medlemmar och 9 ersättare. Det finns undantag som till exempel finansutskottet och stora utskottet som har fler och revisionsutskottet som har färre medlemmar.

Varje riksdagsledamot hör vanligen till två utskott. De riksdagsledamöter som är talman och ministrar hör inte till något utskott. Vanligen ingår inte heller vice talmännen i något utskott.

Utskottens sammanträden är inte offentliga. Information om ärenden som behandlas publiceras på riksdagens webbsida.