Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa förbindelseväg får fyra körfiler i statens investeringsprogram

Bilar kör längs vältrafikerad väg
Bildtext Vasa förbindelseväg.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Under de kommande åren satsar Trafikledsverket bland annat på att bredda vägen mellan motorvägen och Gerby i Vasa, med andra ord Vasa förbindelseväg, och på att fördjupa farleden in till Vasa hamn.

Trafikledsverket har publicerat sitt årligen uppdaterade investeringsprogram för åren 2024 till 2031 (tyvärr än så länge bara på finska).

Fyra filer för förbindelsevägen – men inga omkörningsfiler norrpå

Sträckan av riksväg 8 mellan motorvägen i Vasa och Smedsbyvägen förbättras. Detta genom att förbättra planskilda korsningar som finns på sträckan och genom att göra den tvåfiliga vägen till fyrfilig.

I ett senare skede är planen att även hela sträckan norr om Smedsbyvägen upp till Gerby ska bli fyrfilig. Vad gäller tidtabellen skriver Trafikledsverket att alla vägplaner redan är färdiga.

Anders Östergård, vägdirektör på NTM-centralen i Södra Österbotten, kan inte ge några besked om tidtabellen.

- Riksdagen väljer varje höst i sin budget vilka projekt som startar nästa år, konstaterar Östergård.

Hela projektets kostnadsberäkning är 100 miljoner euro och det fördelas i stort sett 60 procent - 40 procent mellan staten och Vasa stad.

Delar av riksväg 8 i och kring Karleby centrum ska också förbättras. Trafikmängderna där är betydande eftersom transporterna till och från hamnen går där via. Förbättringarna består bland annat av att bygga fler filer och att förbättra de planskilda korsningarna.

Med i programmet som ett förslag finns också en förbättring av riksväg 8 mellan Tjöck och Ömossa i Kristinestad, till en kostnad av 10 miljoner.

Däremot finns inte omkörningsfilerna på riksväg 8 med i investeringsprogrammet. Senast idag rapporterade vi om vad ambulanspersonal tycker om den saken.

Djupare farled till Vasa – Kaskö får vänta

Farleden in till Vasa hamn ska fördjupas till 10 meter. Dessutom ska det muddras i själva hamnen och också göras arbeten på kajen.

Trafikledsverket konstaterar att projektet stöder industrins verksamhetsmöjligheter i Vasaregionen. Projektet kräver dock ytterligare planering och kan genomföras först år 2026.

Däremot tänker man inte satsa på farleden in till hamnen i Kaskö. Hamnen hade önskat en fördjupning av farleden till 10,5 meter och hänvisar till Metsä Boards redan existerande verksamhet vid hamnområdet.

Men Trafikledsverket anser att närområdets transportmängder troligtvis inte är på väg att växa under de kommande åren. Dock säger man att man håller koll på hur Metsä Boards planer på en ny fabrik i Kaskö framskrider och att man vid behov omvärderar bedömningen av farledsprojektet.