Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Arbetslösheten bland invandrare ökar, svårt få fast anställning: ”En person på bussen hjälpte mig hitta jobb”, berättar ukrainska Olga Feoktistova

Olga Feoktistova
Bildtext Olga Feoktistova fick jobb som skolgångsbiträde genom en person hon träffade på bussen.
Bild: Privat

En bidragande faktor till att antalet utländska arbetssökande ökat är invandringen av ukrainare. Men att få jobb är svårt. Olga Feoktistova som har en magisterutbildning i pedagogik kämpar på för att få en fast anställning.

Samma dag som Rysslands anfallskrig mot Ukraina bröt ut satte sig Olga Feoktistova i bilen tillsammans med barnen Andrii och Emilia för att lämna sitt hem. Hennes man Yaroslavm som sedan tidigare arbetade i Finland mötte upp dem i Polen. Därifrån fortsatte färden tillsammans till ett nytt liv i Esbo.

Feoktistovas högsta prioritet är att både hon och hennes familj ska integreras i det finska samhället. Medan barnen går i finskspråkig skola respektive daghem, vill Feoktistova lära sig svenska. För henne är det också viktigt att få en fast anställning.

– Så fort vi hade ansökt om tillfälligt skydd började jag söka jobb.

Med tio års erfarenhet som grundskolelärare och en magister i pedagogik var det givet att hon ville arbeta inom skolan. Istället för att anmäla sig som arbetslös, vilket skulle innebära att Olga Feoktistova kan få vilket jobb som helst, började hon leta efter jobb på egen hand.

I flera månaders tid sökte hon flera jobb. Dagarna gick åt till att skicka in CV:n och hon kontaktade alla tänkbara arbetsgivare.

– Jag kontaktade engelskspråkiga daghem och internationella skolan i Helsingfors och Esbo. Men vet du vad, ingen svarade.

Fick inte börja jobba

Till slut fick hon hjälp av ett företag som kopplar samman invandrare med arbetsmarknaden. De hjälpte henne att få en tillfällig tjänst som engelsklärare på en finskspråkig skola i Vanda. Hennes uppgift blev att sköta kontakten mellan finsktalande lärare och ukrainare.

Men Feoktistova kunde inte börja arbeta när hon blev erbjuden tjänsten.

Av byråkratiska skäl behövde hon vänta då arbetsintyget dröjde. Feoktistova försökte snabba på processen men blev tillsagd att vänta.

– Det var frustrerande att jag inte fick jobba. Jag hade ju fått ett jobb och jag hade viljan att arbeta.

När hon äntligen fick börja blev tjänsten kortvarig. Efter tre veckor anställdes en annan lärare som både pratade ukrainska och finska till tjänsten.

– Men jag är tacksam för erfarenheten.

Ökning av arbetssökande inte samma som minskad sysselsättningsgrad

Olga Feoktistova är inte ensam om att ha svårt att hitta jobb i Finland. I och med att många ukrainare sökt sig till Finland har också mängden arbetssökande ökat.

Enligt arbets- och näringsministeriets statistik från februari i år har arbetslösheten bland arbetssökande med utländsk bakgrund stigit med nitton procent jämfört med föregående år. I siffror innebär det en ökning på 5601 personer.

Tabellen visar att antalet utländska arbetslösaarbetssökande har ökat från 29947 till 35548. Antalet arbetslösa arbetssökande bland finska medborgare har minskat från 235643 till 222516 (

Över två tredjedelar av ökningen förklaras av det ökade antalet ukrainska arbetssökande.

Ingen färdig statistik finns i dagsläget men ökningen innebär inte nödvändigtvis att sysselsättningsgraden sjunkit. Snarare har fler tjänster riktade mot invandrare så som arbetskraftutbildningar och sysselsättning inom kommun och den privata sektorn ökat.

Arbetssökandet fortsatte

Under sommaren fick Olga Feoktistova projektanställning på sommarläger som ordnades för ukrainska barn. Till hösten började arbetssökandet igen.

Medan Feoktistova sökte jobb deltog hon i en intensivkurs i svenska för ukrainska pedagoger vid Helsingfors arbis. Syftet var att pedagogerna skulle täcka det skriande behovet av småbarnspedagoger på Helsingfors svenskspråkiga daghem.

– Jag ville egentligen arbeta inom skolan, men deltog ändå i programmet.

I utbildningen ingick två dagars praktik i veckan på svensktalande daghem.

– Vår familj levde på bara en lön och det var svårt. Jag behövde hitta ett jobb istället för att göra oavlönad praktik.

Fick jobb via person på bussen

En dag på bussen kom det in några svensktalande barn med sina föräldrar. Feoktistova pratade först med barnen och beslöt sig sedan för att fråga föräldrarna om de kunde hjälpa henne hitta ett jobb inom skolan.

– Jag kände att de kunde hjälpa mig. På en blandning av svenska och engelska presenterade jag mig och frågade om de kunde hjälpa mig hitta jobb.

En av föräldrarna lovade kontakta rektorn i Granhultsskolan i Grankulla. Två dagar senare kontaktade rektorn Feoktistova och erbjöd henne ett vikariat som skolgångsbiträde.

Hon har bett rektorn om en fast anställning och fått besked om att budgeten kommer att ses över.

– Åtminstone fick jag ett jobb! Jag har en anställning till juni och jag hoppas att jag får fortsätta här i augusti.

Trots all den frustration som arbetssökandet inneburit är Olga Feoktistova nöjd över vad hon åstadkommit.

Hennes mål är att bli flytande i svenska och att läsa de trettio högskolepoäng i pedagogik som krävs för att hennes ukrainska magisterstudier ska bli godkända av utbildningsstyrelsen.

– När du vill något riktigt mycket ska du kämpa för det. Ge aldrig upp!