Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL-enkät: Finländarna klart mer öppna till droger än förr och fler testar själv

Uppdaterad 14.04.2023 11:02.
En hand håller i en joint i förgrunden. I bakgrunden syns suddigt ett gäng ungdomar som sitter i en ring på en gräsmatta.
Bildtext Över hälften anser att cannabis borde få användas fritt och ännu fler vill tillåta medicinskt bruk.

Fler än tidigare förhåller sig också positivt till injiceringsrum, visar en befolkningsenkät som Institutet för hälsa och välfärd THL gjort.

Enkäten som hälsomyndigheten THL:s drogforskare gjorde hösten 2022 visar att finländarnas inställning till droger förändrats markant på fyra år.

Fler än förr förhåller sig positivt till att själva pröva på cannabis och åsikterna om drogers skadlighet har lindrats särskilt i fråga om cannabis.

Över hälften anser att cannabis borde få användas fritt och ännu fler vill tillåta medicinskt bruk.

Tre av tio finländare är redo att slopa straffbarheten för allt drogbruk. Det är nio procentenheter mer än för fyra år sedan.

Enkäten visar också att en större del av finländarna testar droger. Vanligtvis är det fråga om en enstaka gång, ibland ett par, tre gånger.

Allt fler har testat

Nästan 30 procent av den vuxna befolkningen säger sig ha testat på någon drog under sin livstid. Av personer i åldern 25–34 år har nästan hälften använt droger, män oftare än kvinnor.

Det vanligaste är att folk använt cannabis – andelen personer som testat cannabis har femfaldigats sedan år 1992 då liknande enkäter började göras.

Också exempelvis kokainexperimenten har ökat, men endast en aning. Fem procent av dem som svarade sade sig ha prövat på kokain och sju procent på amfetamin.

Majoriteten är för injiceringsrum

Nästan två av tre tillfrågade stöder åtminstone delvis idén om övervakade injiceringsrum (brukarrum) för drogmissbrukare. I motsvarande enkät 2018 var det hälften som tyckte att det är vettigt att ordna injiceringsrum.

”Åsikterna om straffbarheten för drogbruk håller helt klart på att ändras. Det är helt i linje med den internationella diskussionen om att man ska reagera på drogbruk i första hand via social- och hälsovårdens åtgärder”, säger THL:s forskningsprofessor Pekka Hakkarainen i pressmeddelandet.

Rusmedelsundersökningen har upprepats med cirka fyra års mellanrum sedan 1992 bland 15–69-åringar. Det här var första gången i enkätens historia som det finns fler personer som anser att riskerna med regelbunden cannabisanvändning är obetydliga än personer som anser att riskerna med att varje vecka dricka i berusningssyfte är obetydliga.

Frankrikes första konsumtionsrum för narkotika öppnade i Paris 2016.

THL rekommenderar försök med brukarrum för personer med drogberoende

År 2020 dog 258 personer till följd av drogmissbruk.

Artikeln uppdaterad 14.4.2023 klockan 10.55 med en rättelse. Tidigare stod det felaktigt i rubriken att över hälften av finländarna vill legalisera cannabis. 56 procent vill att bruket inte ska vara straffbart.