Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Politiker i Ingå vill veta vad en rink i Torp kostar

En person på skridskor för en puck framåt med sin klubba.
Bildtext Ingåpolitikerna funderar ännu på var kommunen ska ha en rink.
Bild: Tomi Hänninen

I Ingå fortsätter politikerna att fundera på var rinken ska byggas. Välfärdsnämnden beslöt att man nu ska fatta ett nytt beslut om var rinken ska finnas. Nämnden är inte enig om det här.

Välfärdschefen Marko Vaappo föreslog till välfärdsnämndens möte att en rink ska vara en del av en bygglovsansökan där en rink, tennisplaner och en bobollsplan byggs vid Merituulen koulu i Dal.

Välfärdsnämndens ordförande, Marie Bergman-Auvinen (SFP), föreslog på mötet den 8 mars att nämnden gör ett nytt beslut om placeringen av rinken. Hon hänvisade till det beslut som fullmäktige gjort 2015 om hur idrottsområdet vid Torp ska utvecklas och där det varit tänkt att rinken kunde byggas.

Det här ledde till omröstning som slutade med att ordförandens förslag vann med 5-3. Alla SFP:are röstade för Bergman-Auvinens förslag, medan Samlingspartiet och Sannfinländarna röstade för Vaappos förslag. Socialdemokraterna hade ingen representant på mötet.

Det betyder att den nuvarande bygglovsansökan ändras så att rinken avlägsnas från situationsplanen. Det ansöks istället om bygglov enbart för tennisplanerna och en bobollsplan. Tennisplanerna skulle kunna användas som isplaner på vintrarna.

Välfärdsnämnden beslöt också att man avgör var rinken placeras i samband med planen om kommunens motions- och fritidsanläggningar. Det ska behandlas av fullmäktige i samband med budgeten 2024.

Tekniska nämnden ska ge en ny kostnadskalkyl för en rink vid Torps idrottsområde till välfärdsnämnden.

Diskussion om artikeln