Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

”Vi lever i limbo” – Fiskars och Pojo ser det som en dödsstöt om byskolorna stänger

Uppdaterad 18.04.2023 09:23.
Pojobarnen tycker det är roligt att skoja för kameran.

Både Fiskars och Pojo kyrkby brinner för sina skolor och ser med oro på vad stadens färskaste rapport ska föreslå. ”Invånarna är chockade över att en sådan här diskussion förs”, säger föräldern Marianne Liitelä i Pojo.

En fråga som dyker upp med jämna mellanrum i Raseborg är byskolornas vara eller inte vara.

Tanken om en egen skola på kort avstånd i idyllisk miljö strider mot kalla fakta gällande tillräckliga elevantal samt kostnaderna att bevara gamla skolbyggnader och se till att de möter dagens standard.

Senast i raden byskolor som riskerar stänga är den finskspråkiga skolan i Pojo kyrkby, Pohjan kirkonkylän koulu, och Fiskarin koulu i Fiskars. Ett förslag har varit att slå ihop skolorna i ett skolcenter i någondera byn.

Detta diskuteras

Skratten från skolgården ekar ner till parkeringen vid Pohjan kirkonkylän koulu den här torsdagseftermiddagen. Det är rast och eleverna passar på att njuta av vårsolen.

Närmast ligger den äldre skolbyggnaden i tegel som är från förra sekelskiftet, och högre upp på kullen den modernare byggnaden från 1950-talet.

"En absurd tanke att flytta de finska barnen" – fungerande byskolor ska inte stänga anser ordförande för Pojos byförening

5:33

Skolan har kring 60 elever och år 2019 dök förslaget upp att skolan skulle läggas ner. Skolans rektor Sanna Portman säger att de ännu inte fått exakta siffror för hur många som börjar skolan efter sommaren men att det rör sig om liknande antal som tidigare.

Portman berättar att antalet elever har varit lätt sjunkande de senaste åren precis som på andra håll, men att den ändå hållits relativt stabil. Under det senaste läsåret har elevantalet stigit då elever med invandrarbakgrund börjat förberedande undervisning i skolan.

Marianne Liitelä är ordförande för Pojo kyrkoby byförening, och mamma till Onni Lemettinen som går i sjätte klass.

Hon säger att hon samtidigt är både lättad och bekymrad över att ärendet tas upp på nytt.

– Främst är jag rädd eftersom besluten nu fattas, men å andra sidan är jag lättad för att det hela har dröjt så länge. Det är bra att vi får ett beslut, men vi hoppas självklart att vår skola ska finnas kvar, konstaterar hon.

Kvinna i svart vinterjacka och håret i tofs i sidoprofil. I bakgrunden en snöig skolgård.
Bildtext Marianne Liitelä är orolig över vad beslutet kommer att bli.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Diskussionen bland föräldrar går i samma anda säger Liitelä. Hon berättar att de inte kan förstå att beslutsfattarna överväger ett alternativ där någondera skolan stänger.

Invånare och föräldrar är chockade att en sådan här diskussion över huvud taget förs. I vår tvåspråkiga by känns det som en hemsk tanke att de finskspråkiga barnen skulle flyttas bort.

Hon menar att tvåspråkigheten föds väldigt organiskt då barnen umgås från att de är alldeles små.

– De går i dagis i samma byggnad, har samma hobbyer och är med i samma klubbar och ungdomsverksamhet. Skolorna ligger bredvid varandra och har mycket gemensamt program så som fester. Det är en viktig del av vår by och bygemenskap.

Fyra barn med ryggarna mot kameran viftar med händerna. De är vinterklädda.
Bildtext Barnen i Pojo umgås mycket över språkgränserna.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Liitelä är också bekymrad över vad det skulle innebära för byn om skolan stängde. Hon menar att det antagligen skulle inverka på inflyttningen och även serviceutbudet.

– Om vi inte har en finskspråkig grundskola här ser jag inte att det skulle vara en lockande plats för finskspråkiga familjer att flytta till.

Med tanke på att Pojo i dag också fungerar som ett servicecentrum för Antskog och Fiskars tror Liitelä att det skulle inverka på Raseborg om Pojo avfolkades.

En pojke i grå mössa och vinterjacka ser in i kameran och ler.
Bildtext Onni Lemettinen säger att han hoppas att skolan kommer att fortsätta som förut. Det bästa med skolan är kompisarna, konstaterar han.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Marianne Liitelä menar att det sätter de finsk- och svenskspråkiga barnen i olika position om den finskspråkiga skolan stänger. Däremot tycker hon att ett servicecentrum motsvarande det som byggts i Svartå är ett bra förslag.

– Jag ser det som ett väldigt bra alternativ för hela området. Det skulle öka attraktionen och servicen. Om det är ett ekonomiskt vettigt alternativ att bygga en helt ny skola är en annan fråga, men det låter som ett väldigt bra alternativ.

Liitelä hoppas att planerna inte skapar slitningar mellan Pojo och Fiskars. Hon säger att båda byarna behöver sina skolor för att hållas levande.

– Jag anser att byskolan i Fiskars är lika viktig för dem som vår skola för oss. Jag tycker inte det låter som en vettig lösning att dra in på det finska skolnätet. Det är inte länge sedan man stängde Klinkbackan koulu. Jag tycker staden borde dra en linje att ingen fungerande byskola dras in.

Liitelä är ändå nöjd över att staden lovat involvera byborna i diskussionen kring Pojo kyrkbys framtid.

– Vi har haft diskussioner, stadsdirektören kom hit och diskuterade med oss. Jag tycker vi informerats bra och i det här fallet har vi också fått löfte om att vi ska höras.

"Massor av byggnader renoveras i bruket men den här är den viktigaste" – Fiskars vill ha kvar sin skola

4:44

Förening i Fiskars tog över byggnaderna och köpte tilläggstid

I Fiskars är skoldagen redan över men det är fortfarande liv och rörelse i byggnaden mittemot, den så kallade Tako-byggnaden.

Föreningen Tako köpte skolbyggnaderna av staden år 2012 och 2015 när skolan var nedläggningshotad.

– På så sätt fick vi tilläggstid. Det är alltså inte på stadens ansvar att renovera lokalerna, utan föreningen tar hand om det, berättar Emma Heiniluoma som är ny ordförande för Fiskars byförening och aktiv i skolans Hem och skola-förening.

Så här såg prognosen ut för de finska skolorna år 2019. Då förutspådde man att elevantalet i skolan i Fiskars skulle ha sjunkit med 30 procent från dåvarande 54 elever inom fem år. Nu, fyra år senare, har skolan ändå 50 elever och åtta ska börja första klass i höst vilket höjer det totala antalet till 52 elever.

Under eftermiddagar och kvällar används byggnaderna flitigt för hobbyverksamhet.

– Det är jätteviktigt att barnens skoldagar inte blir för långa på grund av transporter och att det är kort avstånd till hobbyverksamhet. De här lokalerna används väldigt flitigt och här finns nog nästan något för alla, berättar hon.

Två kvinnor ser in i kameran och ler. Ena har kort mörkt hår och glasögon, andra ljust hår i tofs och glasögon.
Bildtext Emma Heiniluoma och Hanna Räisänen har båda barn i skolan i Fiskars.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Vi slår oss ner tillsammans med Hanna Räisänen, byföreningens verksamhetsledare, på skolgårdens kompisbänk.

– Idén med kompisbänken är att man kan sätta sig här om man inte har en kompis. Då ser de andra att en kompis önskas och så kan man börja leka med nya vänner, förklarar Heiniluoma.

Hanna Räisänen förklarar att de lever i ett limbotillstånd i väntan på beslut om skolan.

En korridor med tegelvägg och knaggar. På knaggarna kläder och hyllorna skor.
Bildtext Lokala konstnärer och företagare har donerat bland annat möbler till skolan i Fiskars. Barnen har också fått designa en tapet och göra en skulptur tillsammans med konstnärer i byn.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

– Vi har hittills haft en bra situation och fått behålla vår skola. Men om framtiden vet ännu ingen någonting, det är klart vi hoppas vi får föra våra barn till den här skolan också i framtiden.

Heiniluoma säger att hon är trött på att skolans framtid ska diskuteras gång på gång.

– Man skulle önska att eleverna och skolorna fick ro att göra sitt arbete utan att behöva ha en diskussion kring att stänga eller inte stänga varje eller vart femte år, säger hon.

De berättar att staden hittills inte varit i kontakt med dem angående tankarna kring skolans framtid, men att de hoppas att de involveras i planerna.

Vill att båda byar ska få hålla sina skolor

Emma Heiniluoma önskar att alla byskolor i området bevaras och att staden skulle se värdet i dem.

– Så att barnen kan gå i närskola i Fiskars och lika mycket i Pojo. Det är klart att vi önskar lika mycket att Pohjan kirkonkylän koulu bevaras, förklarar hon.

Två kvinnor vid en klätterställning, ena står på en stege. De ser på varandra och skrattar.
Bildtext Emma Heiniluoma och Hanna Räisänen säger att det är viktigt för Fiskars att ha en egen skola.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Precis som Marianne Liitelä i Pojo tror Hanna Räisänen och Emma Heiniluoma att det skulle ha stor negativ inverkan på Fiskars om de förlorade sin byskola.

– Byskolan är en väldigt viktig del av Fiskars attraktionskraft och livskraft. Om den stänger är det ett väldigt stort minus, konstaterar Räisänen.

En bok på en pulpet i trä.
Bildtext Fiskars skola är i samma storlek som den i Pojo kyrkby med kring 60 elever.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

De menar också att skolans läge är en fördel. Många elever cyklar till skolan och i dess närhet finns många möjligheter att röra på sig så som en idrottsplan och en discgolfbana.

– En vis man sade en gång att vi renoverar fina gamla byggnader i bruket men den allra viktigaste är den här byggnaden, konstaterar Emma Heiniluoma.

Hon berättar att de i samband med projektet Meidän koulu planerar nya lösningar för att skolan bättre ska möta dagens krav. De har till exempel diskuterat små stugor på gården som skulle fungera som kuratorns lokal och bibliotek. Projektet är ett samarbete mellan Tako, byföreningen och Hem och skola-föreningen.

De hoppas att båda byar får hålla sina skolor, även om de tycker det är bra att olika alternativ så som servicecenter övervägs.

– Det känns som en ganska lustig tanke att börja bygga nytt – blir det billigare eller inte? Kanske de visa beslutsfattarna har svaret på det, funderar Räisänen.

Uppdaterad 18.4 klockan 9.18 med några förtydligande: Meningen ”Tanken på ett servicecenter i Fiskars övertygar varken Emma Heiniluoma eller Hanna Räisänen” har ändrats till ”De hoppas att båda byar får hålla sina skolor, även om det är bra att olika alternativ så som servicecenter övervägs.” Den lokala föräldraföreningen har ändrats till den lokala Hem och skola-föreningen.