Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Traficom utreder tekniska felet på nya Nagu-Korpofärjan: ”För tidigt att dra några slutsatser om det som hänt”

Färja, Finferries
Bildtext Den nya hybridfärjan började trafikera mellan Nagu och Korpo i januari.
Bild: Arash Matin / Yle

Traficom har börjat utreda händelseförloppet där Finferries nya hybridfärja mellan Nagu och Korpo miste styrförmågan på torsdagskvällen och drev i land.

Traficom utreder fallet i samarbete med Finferries och andra myndigheter, berättar Thomas Lundström som är Traficoms ledande sakkunnig inom sjöfartstillsynen.

– Hittills har vi bett rederiet om utredningar över vad som hänt på färjan. Vi väntar ännu på en dykrapport och mer utförliga rapporter och teknisk insyn i det som hänt, säger Lundström.

Lundström uppskattar att Traficom kommer att ha en helhetsbild över händelseförloppet inom en vecka.

För tidigt att dra slutsatser

Den nya hybridfärjan togs i bruk i början av det här året. Enligt Lundström är det allvarligt att ett nytt fartyg får problem inom så kort tid efter att det börjat trafikera, men att det i det här skedet inte finns skäl för oro.

– Från Traficoms sida anser vi att det här bör utredas och att man måste åtgärda eventuella problem innan färjan kan trafikera igen. Det här är ett isolerat fall som vi nu utreder och innan vi vet mer tycker jag inte att man ska dra slutsatsen att det här är något som man behöver bli orolig över, säger Lundström.

Den nya hybridfärjan har sänkta kompetenskrav för färjförare och detta har väckt diskussion om säkerheten på färjan. Lundström betonar att man inte ska dra förhastade slutsatser om huruvida det tekniska felet är förknippat med att den nya färjan är en hybridfärja.

– Det är ett nytt fartyg och det tekniska felet kan ha berott på många saker. Man kanske inte har märkt något i byggnadsskedet, eller så har något gått fel i automationen, vilket knappast är relaterat till kompetensen hos den som kört färjan. Det är för tidigt att säga vad som orsakade felet, säger Lundström.

Hur vanligt är det överlag att man mister styrförmågan av en färja?

– Man kan inte säga att det är vanligt, men sådant händer ibland. När man pratar om nybyggda fartyg är riskerna större att det händer för dem jämfört med fartyg som varit längre i drift, så det här fallet är inte unikt, men förstås ska sådant inte hända, säger Lundström.

Lundström vill inte spekulera ifall förlusten av styrförmågan berodde på att färjan har en virtuell vajer.

– Vi måste först utreda vad som orsakade händelseförloppet och därefter ta ställning till ifall det berodde på den virtuella styrlinan eller på något helt annat, säger Lundström.