Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Domstol häver förbud av abortpiller i USA – men bara tillfälligt

Abortpiller på ett vitt bord.
Bildtext Abortpillret med läkemedlet mifepriston har varit godkänt i USA i mer än 20 år och används vid en majoritet av aborterna i landet.
Bild: STELLA Pictures/Tribune Content

Högsta domstolen i USA har hävt lägre domstolars beslut att förbjuda abortpiller – åtminstone för stunden. Alla i hela landet ska ha tillgång till läkemedlet, enligt domstolens beslut.

Lägre domstolar har tidigare beslutat att förbjuda eller begränsa tillgången till abortpiller på delstatsnivå, något som förargat Bidenadministrationen.

USA:s justitieministerium tog på order av Bidenadministrationen saken vidare till Högsta domstolen som nu kommit med ett temporärt beslut.

Högsta domstolen beslutade att tillfälligt pausa de regionala abortpillerförbuden. Beslutet är det senaste i den pågående rättstvisten om abortpiller.

Det här handlar fallet om

Abortdebatten i USA har tagit fart ordentligt på senaste tiden och speciellt abortpillret har blivit en het potatis. Abortmotståndare vill att läkemedlet förbjuds i hela landet, och inte bara i en del delstater.

Flera anti-abortgrupper har därför lämnat in en stämning för att få det nationella godkännandet av läkemedlet omkullkastat. Läkemedelsmyndigheten FDA godkände läkemedlet år 2000.

Anti-abortgrupperna ställs mot justitieministeriet i tvisten. Bidenadministrationen vill säkerställa tillgången till abortpiller i hela landet.

Också läkemedlets tillverkare Danco Laboratories tog saken till Högsta domstolen och bad den frysa de lägre domstolarnas beslut.

Enligt Danco Laboratories borde domstolen lyssna på FDA:s experter i fallet, i stället för abortmotståndarna, för att få den rätta bilden av läkemedlet. FDA beskriver läkemedlet som säkert och effektivt.

FDA och experter inom medicin ifrågasätter kritiken mot abortpillret, som utgör hälften av aborterna i USA. Experter konstaterar att det inte finns grund för att förbjuda läkemedlet.

Demokraterna har länge kritiserat republikanska beslutsfattare som baserat på sin egen tro fattar beslut om att begränsa abort. Många abortmotståndare ser abort som mord.

Vad händer nu?

Beslutet från Högsta domstolen ger domaren mer tid att gå igenom fallet och besluten i de lägre domstolarna, samtidigt som tillgången till abortpillret tryggas under tvisten.

Nu får parterna i rättstvisten några dagar tid på sig för att lämna in synpunkter och ytterligare information till Högsta domstolen.

Bidens administration har sedan Roe mot Wade omkullkastades i juni i fjol förargats över republikanska delstaters beslut att begränsa aborträtten.

Vita husets pressekreterare Karine Jean-Pierre säger att Bidenadministrationen fortsätter stå fast vid FDA:s bedömningar och att Biden också kämpar för att återställa Roe mot Wade, som tryggar aborträtten på landsnivå.

Det här är Roe mot Wade - Spela upp på Arenan

Källor: Reuters, AFP