Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Glada miner i Euraåminne – i dag täcks ungefär hälften av Finlands energibehov av inhemsk kärnkraft

TVO toimitusjohtaja Jarmo Tanhua.
Bildtext Jarmo Tanhua har fungerat som verkställande direktör för TVO sedan 2008.
Bild: Jari Pelkonen / Yle

Natten till söndagen inledde Olkiluoto 3 sin regelbundna elproduktion. Reaktorn har redan bjudit på ström till landets eluttag i ett år, milstolpen innebär att testerna har slutförts och produktionen blir regelbunden.

Det är glada miner när Industrins krafts (TVO:s) verkställande direktör Jarmo Tanhua ställer upp på intervju för Yle från Olkiluoto på söndagsförmiddagen.

– Vid Olkiluoto så är firandet naturligtvis något begränsat, men det kommer nog att anordnas något för att fira det här, säger Tanhua när han får frågan om vad som kommer att ske på TVO:s styrelsemöte i morgon.

Det är ändå till största delen en symbolisk milstolpe som nåddes i natt. Olkiluoto producerar i dag lika mycket el som i går. Den största skillnaden är att produktionen nu blir mera regelbunden.

– Från en ingenjörsmässig synvinkel så har det inte skett något märkvärdigt. Elproduktionen fortsätter så som den också gjort i testernas slutskede, säger Tanhua.

– Det som är viktigt är att vi har fått alla provkörningar och tester, tusentals olika tester, slutförda.

Enligt Tanhua kommer den tredje reaktorns regelbundna produktion nu att fortsätta i stil med den första och den andra. Nästa avbrott är den schemalagda servicen i mars 2024. Den mest sannolika anledningen till att produktionen skulle dämpas före det är om elpriset skulle bli så lågt att det inte skulle löna sig att utnyttja den fulla kapaciteten.

Elpriset nu jämförbart med det före coronapandemin

Börspriset på el i Finland har i veckan kretsat omkring samma nivå som våren 2019. Det har också hänt att elpriset har varit noll nattetid, enligt Fingrids informationstjänst om elproduktionen i Finland. Enligt Jarmo Tanhua hjälper Olkiluoto 3 till med att stabilisera elpriset.

– Naturligtvis stabiliserar det [elpriset]. När det kommer mera ström till elnätet så sänker den också elpriset. Men det beror på dagen, hur det blåser, hur produktionen är i centraleuropa, och så vidare.

Under helgen täcks ungefär hälften av det finländska elbehovet av kärnkraft. Tillsammans med Olkiluotos tredje reaktor har kärnkraftens elproduktion legat på drygt 4 300 megawatt i veckan. Det totala inhemska behovet kretsar i dag kring 8 300 megawatt. Under vardagar är behovet högre.