Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Facket hoppas på blåröd regering – Näringslivet ser utmaningar för alla alternativ

Uppdaterad 17.04.2023 08:20.
Jarkko Eloranta med Brunnsparkens strand i bakgrunden.
Bildtext Fackcentralen FFC:s ordförande Jarkko Eloranta tror att en rödblå regeringen skulle ha lättare att föra dialog med arbetsmarknadsparterna.
Bild: Bengt Östling / Yle

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta säger att samarbetet med en helborgerlig regering kan bli svårt. Näringslivets EK prioriterar ekonomin men vill ha arbetskraftsinvandring och en klimatpolitik som Sannfinländarna motsätter sig.

Nästa regering står inför omfattande reformer av arbetslivet. Arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer har delvis liknande, delvis olika förväntningar på den nya regeringen.

Båda parterna betonar vikten av satsningar på arbetskraftsinvandring och en ambitiös klimatpolitik. Metoderna för att höja sysselsättningen delar lägren.

Om regeringssonderaren, Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo väljer att bilda regering med Sannfinländarna eller Socialdemokraterna kan det få långtgående följder för samarbetet med arbetsmarknadsorganisationerna.

– Det ser ut som om vi får en borgerlig regering. Jag vill inte säga att det kommer att bli konflikter med facket men jag tror att vi har olika åsikter om hur vi ska modernisera arbetslivet och socialförsäkringen, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta till Svenska Yle.

En allmän uppfattning är att en konservativ borgerlig regering med Samlingspartiet och Sannfinländarna kommer att ha lättare att enas om så kallade hårda sysselsättningsåtgärder, som att skära i arbetslöshetsdagpenningen.

– En rödblå regering med socialdemokraterna skulle vara lite lättare för oss och möjliggöra en bättre dialog med regeringen, säger Eloranta.

Mjukare sysselsättningspolitik med SDP

Tjänstemannacentralen STTK:s ordförande Antti Palola påpekar att organisationen är politiskt obunden, men ser ändå risker för konflikter med en helborgerlig regering.

– Personligen är jag för en blåröd regering. Då är de partier som står nära facket och näringslivet båda representerade och jag tror att beredningen av reformerna då skulle vara lättare för oss, säger Palola till Svenska Yle.

Palola är orolig för att en borgerlig regering skulle försämra arbetslöshetsförmånerna för att öka utbudet av arbetskraft.

– Om man hade SDP i regeringen kunde man lägga mer vikt vid att förbättra arbetsförmedlingen och satsa på att utveckla arbetstagarnas kunskap och kompetens, säger Palola.

Palola är särskilt orolig för bristen på arbetskraft. Han anser att Finland aktivt måste rekrytera utländska arbetstagare, vilket bland annat kräver satsningar på deras familjer. Han betonar också vikten av satsningar på den gröna omställningen, bland annat i form av utbildning för dem som nu är i arbetslivet.

Näringslivet prioriterar ekonomin och sysselsättningen

För Finlands Näringsliv EK är frågan svårare. EK vill att arbetskraftsinvandringen ska fördubblas samtidigt som man vill att regeringen håller fast vid Finlands ambitiösa klimatmål.

– Bristen på arbetskraft berör nästan varje arbetsgivare i Finland, både inom den privata och den offentliga sektorn, och vi kan inte lösa den med endast inhemska medel. Finland har också goda förutsättningar att vara en vinnare i den gröna omställningen, säger EK:s chefsekonom Penna Urrila till Svenska Yle.

Sannfinländarna motsatte sig inför valet både ökad arbetskraftsinvandring och Finlands ambitiösa klimatmål.

Penna Urrila, chefsekonom vid Finlands Näringsliv EK.
Bildtext EK:s chefsekonom Penna Urrila ser utmaningar för alla regeringskoalitioner.
Bild: Toni Määttä / Yle

Penna Urrila säger ändå att det allra viktigaste är att balansera de offentliga finanserna. Inom arbetsmarknadspolitiken är det viktigaste att höja sysselsättningen, vilket kräver reformer på arbetsmarknaden.

– Det handlar främst om att reformera arbetslöshetsförsäkringen, samt att anpassa den sociala tryggheten och beskattningen så att sysselsättningen höjs, säger Urrila.

Enligt Urrila kommer alla regeringskoalitioner att stå inför stora utmaningar, det avgörande är ändå regeringsprogrammet. Han är inte lika övertygad som facket om att en dialog mellan regeringen och arbetsmarknadsparterna möjliggör svåra reformer.

– Breda koalitioner gör ofta trepartssamarbete möjligt. Men det är regeringens förmåga att genomdriva reformer som är avgörande. Man måste också fråga sig om det är möjligt att leverera lösningar genom sådana här breda processer, säger Urrlila.