Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Många av de dyraste kampanjerna gav plats i riksdagen – Tynkkynen: Alla stöds inte av svenskspråkiga stiftelser

Antti Kurvinen (C) till vänster, i mitten Kai Mykkänen (Saml) och till höger Anders Adlercreutz (SFP).
Bildtext Antti Kurvinen (C), Kai Mykkänen (Saml) och Anders Adlercreutz (SFP) rapporterade att deras valkampanjer kostade över 70 000 euro enligt preliminära siffror.
Bild: Pekka Tynell, Silja Viitala och Petteri Bülow / Yle

Sebastian Tynkkynen (Sannf) föreslår en begränsning av hur mycket pengar en kandidat får använda på sin valkampanj. En risk är ändå att en gräns ökar frestelsen att dölja kampanjfinansieringen.

En del kandidater i riksdagsvalet valde att redovisa sin valfinansiering på förhand. Summorna varierar kraftigt, från noll euro upp till 80 000.

Av kandidaterna som redovisat de dyraste kampanjerna blev många invalda. Timo Väänänen (C) som redovisade den dyraste kampanjen visar ändå att det inte går att köpa sig en plats i riksdagen – han blev inte invald.

Förhandsredovisningen är frivillig och långt ifrån alla kandidater har gjort en sådan.

Inom två månader efter valet ska alla som blev invalda och deras suppleanter redovisa sin valfinansiering. Det finns inget krav på att övriga kandidater gör någon redovisning av kampanjkostnaderna.

Kandidater med dyra kampanjer

Riksdagsledamot vill begränsa kampanjsummorna

I Uleåborgs valkrets gjorde bara tre sannfinländare en förhandsredovisning. En av dem var riksdagsledamoten Sebastian Tynkkynen. Han har lyckats samla en stor skara följare på sociala medier och redovisade själv 0 euro i kampanjkostnader. Nu föreslår han att kostnaderna för valkampanjerna begränsas i lagen.

– Just nu finns inga begränsningar på hur stor en valkampanj får vara. Det är fullständigt orättvist och ohållbart ur demokratisk synvinkel, säger Tynkkynen till Svenska Yle.

Någonting måste göras för att sätta ett stopp för svällande valbudgetar, säger Tynkkynen. Han föreslår att kampanjerna högst ska få kosta 50 000 euro i EU-val, 30 000 euro i riksdagsval och sammanlagt 10 000 euro i kommunalval och välfärdsområdesval.

– Kandidater kan ha svårt att hävda sig om de inte blir uppbackade av rika finlandssvenska stiftelser, eller om de inte har en sådan karriär bakom sig att de har mycket pengar att lägga på kampanjen.

Sebastian Tynkkynen, porträttbild.
Bildtext Sebastian Tynkkynen (Sannf) vill sätta stopp för dyra valkampanjer genom en lagändring.
Bild: Sebastian Tynkkynen

Tynkkynen säger att övervakningen skulle ske på samma sätt som i dag. Han betonar att det redan nu finns begränsningar som gäller valfinansieringen.

– Övervakningen bygger på egen rapportering och på förtroende.

Tynkkynen säger att risken att bli avslöjad också kan avskräcka kandidater från att försöka bryta mot ett kostnadstak.

– Största delen av politikerna skulle inte våga börja fiffla, eftersom de vet att Finland har fria medier som aktivt gräver fram den sortens missbruk.

Diskussionen är inte ny. Centerns Katri Komi lyfte fram ett liknande förslag år 2009. Simon Elo, då sannfinländare, tog initiativ till en begränsning år 2016, och år 2019 var det Vänsterförbundets Veronika Honkasalos tur.

Kunde främja den demokratiska diskussionen

Ilkka Penttinen Fouto, ordförande för Transparency International Finland, anser att ett kostnadstak kunde främja den demokratiska diskussionen – åtminstone i teorin. Det kunde begränsa kampanjkostnaderna som har ökat kraftigt de senaste årtiondena.

– Den demokratiska diskussionen skulle ske på lika villkor i högre grad än nu, säger Penttinen Fouto.

Samtidigt lyfter han fram en potentiell risk med tanke på bekämpningen av korruption.

– Man måste också se till att det finns resurser att övervaka ett kostnadstak. I nuläget får kandidater använda hur mycket pengar som helst. Det förvränger i sig demokratin, men betyder att kandidaterna inte har en orsak att kringgå bestämmelserna – förutom med tanke på sin egen trovärdighet.

Risken är alltså att ett kostnadstak kan få kandidater att försöka undvika att rapportera om bidragen.

– Jag vet inte hur troligt det scenariot är, men det är någonting som måste tas i beaktande.

Så här mycket kostade partiledarnas kampanjer

Brister i transparensen

– Vid sidan om ett eventuellt kostnadstak behövs också transparens, säger Ilkka Penttinen Fouto.

Han anser att Finland har mycket att förbättra då det gäller transparensen. Till exempel finns inget krav på att redogöra för en finansiär om bidraget är under 1 500 euro.

– Därför är största delen av valfinansieringen i Finland anonym.

Enligt Penttinen Fouto är det också enkelt att kringgå bestämmelsen genom att sprida ut ett bidrag på över 1 500 euro så att det kommer från flera olika personer eller föreningar.

Samtidigt är bestämmelserna om finansiering från politiska organisationer mindre stränga än för övriga finansiärer.

– Det finns en risk för yttre påverkan eftersom det fortfarande är möjligt för utländska aktörer att finansiera kandidater i Finland.

En kandidat skulle till exempel kunna få all sin finansiering från en annan stat, säger Penttinen Fouto.

– Vi behöver öka transparensen, inte bara för att stärka demokratin men också av rent säkerhetspolitiska skäl.

Statens revisionsverk: En fråga om resurser

Det görs ingen granskning av den frivilliga förhandsredovisningen, men senast den 5 juni ska de invalda och deras suppleanter redovisa sin valfinansiering. Det är Statens revisionsverk som granskar den.

Pontus Londen, ledande redovisningsrevisor vid Revisionsverket, tar inte ställning till ett kostnadstak för kampanjer och beskriver det som en politisk fråga. Londen säger samtidigt att ett sådant skulle kräva mer resurser för granskningen.

– Det skulle antagligen betyda att vi skulle behöva granska alla kandidater, också de som inte blir invalda, säger Londen.

Det skulle kräva speciellt mycket resurser när det gäller kommunalval där det finns en mängd kandidater.

Man med kavaj och glasögon i ett mötesrum.
Bildtext Pontus Londen, vid Statens revisionsverk, säger att lagen om valfinansiering har vissa brister.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Enligt Londen finns det samtidigt några brister med den nuvarande lagen om valfinansiering. En uppdatering av lagen var på gång under förra riksdagsperioden, men regeringens förslag förföll tillsammans med en rad andra lagförslag som riksdagen prioriterade bort då tiden löpte ut.

– Statens revisionsverk hade föreslagit en del förändringar som skulle öka transparensen och ge oss lite större befogenheter.

Londen säger att det nu inte finns krav på att namnge finansiärer som har bidragit med lån, och det vill revisionsverket ändra på. Ett annat förslag är att slopa gränsen på 1 500 euro när det gäller skyldigheten att rapportera vilka organisationer som har gett bidrag.

I dag får Statens revisionsverk endast be om tilläggsinformation av den som är redovisningsskyldig, men inte av någon annan. Det vill revisionsverket ändra på.

– Det betyder till exempel att olika mediehus kan ha bättre information om kostnaderna för en person som är redovisningsskyldig än vad vi har, säger Londen.

Diskussion om artikeln