Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottens välfärdsområde får ny chef

En ny tjänst som revisionschef ska inrättas inom Österbottens välfärdsområde. Det föreslår välfärdsområdesstyrelsen.

Chefens uppgiftsrelaterade lön föreslås bli 5 500 euro i månaden. Lönekostnaderna ska tas från den lönepott på cirka 2,5 miljoner euro som personalsektionen beslutar om.

Ärendet går nu vidare till fullmäktige.

Relaterat

Österbottens välfärdsområde först med att tillåta amning på arbetstid

Nu får anställda inom Österbottens välfärdsområde amma eller pumpa bröstmjölk på arbetstid. Enligt välfärdsområdets uppgifter är de först bland landets välfärdsområden med att införa det här.

Välfärdsområdets personalsektion fattade beslut om saken i torsdags.

Förhoppningen är att beslutet ska uppmuntra föräldrar att dela på sin familjeledighet utan att äventyra amningen.

Den här veckan uppmärksammas som amningsveckan i Finland.

Fullmäktige för Österbottens välfärdsområde godkände budgetändring

Fullmäktige för Österbottens välfärdsområde godkände under måndagens möte en budgetändring modell större.

Välfärdsområdet ser ut att göra ett underskott på drygt 60 miljoner euro i år, vilket är ett mer än dubbelt så stort minus som det man hade budgeterat för.

Vårdpolitikerna fick också en lägesbild kring det framtids- och anpassningsprogram som har startats.

I år ska välfärdsområdet spara 10 miljoner euro, nästa år 30 miljoner och ytterligare 30 miljoner under året därpå.

Alla välfärdsområden i Finland har getts en tidsram på tre år för att få sin ekonomi i balans.

Petteri Orpo står utomhus och talar.

Orpo: Vårdcentralernas inhyrda läkare får oskäligt höga löner

Orpo svarade på frågor i statsministerns frågetimme.

Enkät visar skillnader i service på svenska och finska inom Soite

Service på svenska ska utvecklas inom Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite.

Omkring 150 personer svarade på enkät om den svenska servicen inom Soite.

Enligt responsen fungerar inte rådgivningstjänster på samma sätt på svenska som på finska.

De som svarade på enkäten upplever också att de inte får tillräcklig service på svenska inom äldrevården. Ett bekymmer är att det inte finns tillräckligt med platser för svenskspråkiga på serviceboenden, i dagsläget köper Soite platser på boenden i Kronoby.

Minna Korkiakoski-Västi säger till Yle Kokkola att de har noterat resultatet och de ska göra ändringar.

En liknande undersökning ska göras om ett år för att se om något har ändrat.

Artikeln är ett översatt sammandrag av Kyselyn tulos: ruotsinkielisissä palveluissa on kehittämistä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

400 jobbar inom Österbottens välfärdsområdes vikariepool – minskar behovet av köptjänster

Österbottens välfärdsområde meddelar att deras egen vikarieförmedling nu består av fler än 400 fast anställda personer. I fortsättningen ska man endast ta in vårdpersonal via köptjänster om det inte går att ordna på annat sätt.

Att välfärdsområdet har en egen vikariepool innebär att personal snabbt kan förmedlas vidare till både korta och långa vikariat inom vård- och omsorgssektorn. De som jobbar inom poolen är indelade enligt geografiskt område och enligt en viss typ av uppgifter.

Vid tillfällen då vikariat uppstår med kort varsel använder välfärdsområdet sig av en mobilapplikation där de som söker ströjobb kan boka in sig på olika arbetspass. Mer än 500 jobb förmedlas via appen varje månad.

De som står utanför verksamheten är munhälsovården, en del inom socialvården samt räddningsmanskapet.

Sedan våren 2022 har omkring 200 ordinarie vikarier anställts.