Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vörå förlängde avtal med Tom Holtti

I Vörå fortsätter Tom Holtti som tillförordnad kommundirektör under hela maj månad.

Det beslöt kommunstyrelsen under måndag kväll.

Ursprungligen skulle direktörsavtalet med Holtti löpa ut den sista april, men förlängningen behövs eftersom den nya ordinarie kommundirektören tillträder först i juni.

Som ny ordinarie kommundirektör har Vörå valt Jan Finne.

Finne har ännu inte meddelat att han faktiskt tar emot tjänsten, han väntar tills besvärstiden löper ut den 24 april.

Vörås styrelseordförande Anna Bertills (SFP) uppger att allt nog är klappat och klart om inget besvär inkommer, Vörå ser fram emot att välkomna sin nya kommundirektör.

Relaterat

Vörå bygger nytt daghem – efter 2030

Småbarnspedagogiken i Vörå centrum har utrymmesbrist. Under hösten har man startat en ny grupp med fokus på utomhuspedagogik för att minska på trycket på lokalerna.

Nu har en arbetsgrupp utarbetat ett förslag där man går in för en lösning med baracker fram till år 2030. Efter det vill man bygga ett helt nytt daghem som skulle ersätta nuvarande daghem och byggnader i centrum.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet ikväll och förslaget är att man gör upp en projektplan för det nya daghemmet.

Telegrammet uppdaterat 19.9.2023 kl 10:32. Kommunstyrelsen fattade beslut helt i enlighet med beredningen.

Vasa stads bildelningsbilar parkerade bakom tekniska verket.

Regeringen slopar kraven på klimatplaner i kommunerna

Kommuner tar beskedet med en axelryckning.

Kvinna står framför en dörr med ett kommunvapen. Hon ler och tittar in i kameran.

Vörå kan få språkbadsskola – blir i så fall först i landet med tvåvägsspråkbad

Vörå står i startgroparna med att utreda språkbad.

Porträttfoto på Tomas Häyry

Tomas Häyry: Vasaregionens avfallsnämnd ”frispelar helt och hållet”

Måttet börjar vara rågat för Vasa stad.