Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Lyckospark för lekpark – Kimitoöborna vill satsa på barn i Dragsfjärd

Fyra barn klättrar i en hög klätterställning med vajrar. Ställningen står i en grön park med sand under.
Bildtext Illustrerande bild. Också i Dragsfjärd vill invånarna se en utmanande klätterställning.
Bild: Antti Kolppo / Yle

Lekparken i Dragsfjärd är den stora vinnaren då Kimitoöns kommunstyrelse valde att fördela pengar till olika projekt i kommunens deltagande budgetering.

I början av året var det möjligt att lämna in projektförslag eller idéer på hur 30 000 euro ur Kimitoöns kommuns budget skulle användas. Budgeten på projektförslagen fick vara högst 10 000 euro och minst 500 euro.

Sammanlagt kom det in 61 förslag och 15 förslag gick vidare till en omröstning som ordnades i slutet av mars. Där sållades fem förslag ut som fick dela på 30 000 euro.

Mest fick alltså förslaget om att förnya lekparken i Dragsfjärd som får 10 000 euro: lekparken som finns intill idrottsplanen i Dragsfjärd förnyas, en av de gamla gungorna skulle bytas ut mot en ny och det skulle införskaffas en ny klätterställning. Klätterställningen skulle utmana äldre barn att klättra och röra på sig. Lekparken har i nuläget inget som riktar sig till äldre barn utöver de vanliga gungorna.

En miniarena på Hitis-Rosala skolgård får 8 000 euro: en miniarena skulle gynna skolelever, dagisbarn, ortsbor samt fritidsboende. En sådan anläggning är mångsidig och kan sporra invånare till en aktivare livsstil. Mini-arenan kunde byggas på skolgårdens nuvarande sandplan.

Satsning på blommor och bin

Ett blommande och grönskande Kimito centrum får 6 000 euro: mera blommor, mera färger och mera sommar ska ge Kimito centrum ett ansiktslyft. Flera planteringar av blommande buskar, träd samt trevliga blomsterkrukor planeras.

Projektet naturängar/blomsterängar får 3 500 euro: En stor del av Kimito centrum består av gräsmattor. Genom att omvandla en bit av en gräsmatta till en blommande äng kan vi göra en viktig räddningsinsats för bin och andra pollinerare. Ängarna sås med vilda växtfrön som samlats in från närliggande områden.

Ett utsiktstorn på Korsklinten i Västanfjärd får 2 500 euro: en Helge ”Ålandsälg” skulle anskaffas och ställas upp på berget, för att fungera som både utsiktstorn och konstverk. Under första världskriget fanns det ett utsiktstorn på Korsklinten som man kunde se Kimito kyrktorn från. Det finns redan en populär och väl underhållen naturstig upp till Korsklinten och där har Västanfjärds Byaråd byggt ett picknickbord år 2017.

Många förslag både i Kimitoön och Pargas

Om ett förslag inte kommit med på Kimitoöns kommuns lista, så är det ändå möjligt att förslaget kan förverkligas i ett senare skede.

Kimitoön hade deltagande budgetering för första gången i fjol. Då ledde förslagen bland annat till en minigolfbana i Dalsbruk, en bastutunna och vinterbad i Eknäs samt en blomsteräng. I år har intresset för att lämna in förslag varit ännu större än året innan.

I Pargas får invånarna i år för första gången rösta på förslag i deltagande budgetering. Årets budget är 50 000 euro.

Totalt lämnade Pargasborna in 95 förslag, av vilka man fram till den 23 april möjlighet har att rösta mellan 15 förslag. Bland förslagen finns idéer från alla fem kommundelar.

Diskussion om artikeln