Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Valet av ny utbildningsdirektör i Kyrkslätt kritiseras: ”Bisarrt att chefen för bildningen inte talar svenska”

En brun byggnad med texten "Bobäcks skola".
Bildtext Bobäcks skola är en av de svenskspråkiga skolorna i Kyrkslätt.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Under sitt förra möte valde bildnings- och fritidsnämnden i Kyrkslätt en ny utbildningsdirektör. Men valet var inte enhälligt. SFP:s representanter i nämnden anmälde avvikande åsikt i beslutet.

Astrid Kauber som har varit tjänsteförrättande utbildningsdirektör valdes av nämnden till utbildningsdirektör. Martin Valtonen från SFP lämnade ett motförslag. Där föreslog han att tjänsten ledigförklaras på nytt eftersom ingen av de sökande hade de kunskaper i svenska som arbetsuppgifterna kräver och därför uppfyller de inte behörighetskraven.

Trots det valde majoriteten av nämnden att gå vidare med valet. Då meddelade Valtonen och partikamraterna Patrik Lundell och Merja Tarkiainen att de lämnar avvikande åsikt.

– Orsaken var också att anställningsprocessen överhuvudtaget skötts ensidigt. Man hade överhuvudtaget inte satt ut annonsen på svenska, utan bara på finska. Redan det visar att man medvetet letade efter en enspråkig lösning för en tvåspråkig situation, säger Patrik Lundell (SFP) som också är medlem i kommunfullmäktige.

Man har letat efter en enspråkig lösning för en tvåspråkig situation

Patrik Lundell, SFP

Han och de andra SFP:arna har svårt att förstå hur det i praktiken ska gå att sköta tjänsten utan att kunna svenska. Enligt Lundell efterfrågades det i den ursprungliga annonsen språklig kompetens på finska och svenska, men på nämndmötet menade föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen att det inte behövs svenska för att sköta tjänsten.

– Nu valdes en chef för bildningen som inte talar svenska. Det känns bisarrt, är man chef för de svenska lärarna ska de kunna kommunicera med en på sitt eget känslospråk om vad de behöver och vad de behöver hjälp med.

Normal praxis att finska tjänster annonseras på finska

Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen vill inte kommentera nämndens beslut före ärendet behandlats vidare nästa måndag. Men hon säger att det är normal praxis i kommunen att bara annonsera på finska när det gäller tjänster som klassas som finskspråkiga.

– Det var en överraskning för mig, men så gör vi. Jag ansvarar inte själv för att lägga ut annonserna, men de har publicerats på Kuntarekry, på arbetsförmedlingens sajt och har lagts ut på Linked in. Och så har vi bett våra nämnder att sprida informationen om att tjänsten är ledigförklarad i sina nätverk, säger Ikonen.

Hon säger att det man i första hand letade efter nu var kunskaper i ledarskap och ekonomi. Språkkunskaper skulle ha varit ett plus.

– Förstås är kunskaper i svenska eller andra språk bra, men vi har redan en tjänsteman som kan svenska som har ansvar för de svenska skolorna och den svenska lärstigen.

Nya direktörer och chefer

Ikonen säger att serviceområdet för bildning nyligen har omorganiserats. Hon tror att alla ännu inte har hunnit bekanta sig med hur den fungerar.

Tidigare har den svenska utbildningen och den svenska småbarnspedagogiken haft en egen direktör. På den finska sidan har det funnits en direktör för småbarnspedagogik och en för utbildning. Nu slås den svenska och finska förvaltningen ihop så att det finns en direktör för småbarnspedagogik och en direktör för utbildning. Under utbildningsdirektören finns sedan en utbildningschef för den svenskspråkiga utbildningen och under direktören för småbarnspedagogiken finns en chef för småbarnspedagogik på svenska.

Överst i hierarkin, ovanför alla andra direktörer och chefer finns sedan bildningsdirektören, alltså Ikonen. Syftet med omorganisationen är att effektivera förvaltningen och undvika dubbelarbete.

Inte första gången språkfrågan lyfts i Kyrkslätt

Språkliga aspekter har också tidigare spökat vid utnämningar inom bildningssektorn i Kyrkslätt. När bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen valdes för några år sedan diskuterades också om hennes kunskaper i svenska var tillräckliga för att kunna bereda ärenden på svenska. Den dåvarande kommundirektören Tarmo Aarnio hade föreslagit att Mikael Flemmich som tillfälligt skött tjänsten som bildningsdirektör skulle väljas till ordinarie, men kommunstyrelsen gick emot rekommendationen och valde istället Ikonen.

Diskussion om artikeln