Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa Andelsbank och Korsnäs Andelsbank går ihop

Vasa Andelsbank och Korsnäs Andelsbank har beslutat om en fusion mellan bankerna. Beslutet fattades på Korsnäs Andelsbanks andelsstämma och Vasa Andelsbanks fullmäktigesammanträde på måndagen.

Den nya banken kommer att heta Vasa Andelsbank. Banken inleder sin verksamhet första november.

I ett gemensamt pressmeddelande skriver bankerna att fusionen inte innebär någon ändring för kunderna. Kundrelationerna fortsätter som förut. Korsnäs Andelsbanks ägarkunder blir ägarkunder i Vasa Andelsbank och behåller alla sina rättigheter.

Korsnäs Andelsbanks styrelseordförande Leif Mannfolk säger enligt pressmeddelandet att fusionsbeslutet är glädjande.

”En samgång är en positiv sak för kunderna. Genom att förena våra krafter tryggar vi den fortsatta verksamheten. En regional bank kan erbjuda mer omfattande tjänster än i dag både för privatkunder och för företagskunder.”

Relaterat

Bedrägeriförsök mot Vasa Andelsbanks kunder har ökat

Under sommaren har bedrägeriförsök mot Vasa Andelsbanks kunder ökat.

Brottslingarna har slumpmässigt skickat meddelanden eller ringt offret och uppmanat dem överföra sina pengar till ett så kallat säkerhetskonto. I en del meddelanden har det också bland annat kunna stå att kunden måste kontrollera en betalning som gjorts med kundens bankkort eller att någon försökt göra en girering.

I flera meddelanden har det funnits en falsk länk som liknat Andelsbankens webbadress men som har haft skillnader i stavningen. Länken har lett till en sida som påmint om Andelsbankens men där det fiskas efter kundens bankkoder och kortuppgifter.

Vasa Andelsbanks riskhanteringsdirektör Christian Oikkonen påminner om att banken aldrig sänder kunder meddelanden som innehåller en länk till nätbankens inloggningssida. Banken ber heller aldrig om uppgifter om koder eller kort med ett meddelande eller per telefon.

Om en kund misstänker att hens koder har hamnat i fel händer är det bäst att genast spärra koderna.

Störningar i en del av OP:s betalningar i dag

OP skriver på Twitter att de har problem med både avgående och inkommande betalningar i dag.

Störningen påverkar en del av betalningarna och gäller både betalningar som kommer till andelsbankernas kunder och betalningar som går från OP till andra bankers kunder.

I de här betalningarna ingår bland annat löner, pensioner och förmåner.

OP:s logo på utsidan av en bankbyggnad.

Två andelsbanker ska bli en: ”Det är som att vi efter en lång bekantskap nu gifter oss”

Andelsbankerna i Vasa och Korsnäs fusioneras i höst.

Andelsbankerna i Korsnäs och Vasa planerar fusion

Styrelserna för Korsnäs Andelsbank och Vasa Andelsbank planerar en fusion. Planen är att fusionen skulle genomföras hösten 2023.

”Vi söker en långsiktig lösning och anser att en fusion med Vasa Andelsbank är det bästa alternativet för våra ägarkunder och banken”, säger Korsnäs Andelsbanks styrelseordförande Leif Mannfolk i ett pressmeddelande.

”Vi har en gemensam klar vilja att stärka regionens livskraft och tjänsterna för våra ägarkunder såväl för dem som bor nära som för dem som bor längre bort”, säger för sin del Michael Söder, styrelseordförande för Vasa Andelsbank.

Ett beslut om fusion kan fattas vid Korsnäs Andelsbanks andelsstämma och Vasa Andelsbanks fullmäktigesammanträde i vår.

Totalt har de båda bankerna drygt 80 anställda.

Kemin Seudun Osuuspanin ulkoseinä

Östnylands Andelsbank har bra resultat i år trots osäkert världsläge

Banken hade sitt sista mellanbokslut innan fusion.