Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Cyklister känner sig otrygga på Täktomvägen – tror inte att en byväg löser problemen

Det känns otryggt att cykla med småbarn på Täktomvägen i Hangö - Spela upp på Arenan

Frågan om en cykelled längs Täktomvägen är ständigt aktuell. Den är så smal att det är svårt för bilar och den lätta trafiken att rymmas på den. En bygata motsvarar inte riktigt cyklisternas önskemål.

– Täktomvägen är ganska smal. Om vi har en bil som kommer bakom och en som kommer emot, så blir det nog lite tajt.

Det säger Jenny Öhman, mamma till Arthur och Astrid. När det är fint väder brukar hon cykla med barnen till dagis innan hon åker vidare till sitt jobb.

Då undrar man hur nära vagnen och barnen den egentligen varit.

Jenny Öhman, cyklande mamma

Barnen sitter i en vagn som hon drar bakom cykeln. Eftersom vagnen är lite bredare än hennes cykel, händer det att hon känner sig otrygg ifall en bil kör väldigt nära henne.

– Då undrar man hur nära vagnen och barnen den egentligen varit.

En annan sak som hon upplever som farliga, är elbilarna som tyst smyger sig bakom ekipaget.

Jenny Öhman säger att trafiken också har ökat ganska mycket under de år familjen bott i Täktom.

– Det är bilar och traktorer men ganska mycket tyngre trafik som kör här nuförtiden.

Frågan har varit aktuell i många år

År 2021 lämnade SDP:s Jaana Pulkkinen in en fullmäktigemotion om att Täktomvägen och Kyrkvägen borde få en cykelväg. Kyrkvägen går mellan Täktomvägen och Riksväg 25 och den är en populär rutt för motionscyklister.

Karta över cykelrutter på Hangö udd.
Bildtext Den som vill motionera längre sträckor på Hangö udd kan cykla längs Täktomvägen och vika av vid Kyrkvägen och komma ut vid Sandö. Den riktigt ambitiösa kan från Täktom cykla vidare längs Tvärminnevägen till Lappvik och tillbaka längs Riksväg 25. Man gör det på egen risk eftersom långa sträckor saknar en cykelled.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Hangö stad har också gjort upp en plan för hur den lätta trafiken kunde främjas och utvecklas på udden. Enligt en invånarenkät som staden gjort upplevs Täktomvägen som ett besvärligt avsnitt.

För tillfället utreder Nylands Närings- Trafik och miljöcentral (NTM-centralen) om man kunde göra om Täktomvägen till en byväg fram till Kyrkvägen. Det innebär att bilarna skulle ha endast ett körfält medan cyklisterna skulle få en cirka en meter bred fil på båda sidor av vägen.

Slår ett slag för en cykelväg

Den 13:e maj är det den internationella cykeldagen och då kommer flera aktörer tillsammans att ordna ett cykeljippo där man cyklar från centrum av Hangö till Björklid föreningshus i Täktom.

Det är väldigt många som skulle tycka om att få cykla tryggt längs Täktomvägen, utan att behöva vara rädd för att något händer.

Leif Halén, Täktombo

En Täktombo som hakat på är Leif Halén. Han är med i De grönas lokalavdelning och där har saken ventilerats flitigt.

Man med cykel.
Bildtext Leif Halén gillar att cykla året om.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

– Det är väldigt många som skulle tycka om att få cykla tryggt längs Täktomvägen, utan att behöva vara rädd för att något händer. Trafiken ökar nämligen hela tiden.

Leif Halén är en av dem som förespråkar byggandet av en cykelväg till Täktom.

Frågan har ändå varit på tapeten i flera omgångar tidigare, för Täktomvägen har alltid varit smal med branta kurvor där sikten är begränsad.

Söndrig vägkant.
Bildtext På vissa ställen finns knappt någon vägren och vägkanterna är trasiga, vilket bidrar till att det är svart att gå och cykla.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Dessutom är beläggningen tidvis dålig, det finns gropar i vägen och knappt någon vägren alls att ta till om det kommer mötande bilar.

– För många år sedan då saken diskuterades, stupade den bland annat på att det finns en del privat mark längs Täktomvägen och att alla inte ville att staden skulle lösa in den.

Leif Halén har ändå ett förslag på en, som han säger, smidigare lösning.

– Jag tycker att det kunde byggas en cykelväg mellan vägen och lyktstolparna. Där finns plats och cykelvägen skulle inte behöva vara så bred.

Enligt honom skulle fördelen vara att den lätta trafiken skulle få belysningen på köpet.

Han tycker att en byväg låter som ett bättre alternativ än den nuvarande vägen.

– Men det allra bästa skulle vara att vägen breddas.

Arrangörerna till cykeljippot säger också att man uttryckligen önskar en cykelväg hela vägen genom Tvärminne, inte bara fram till Kyrkvägen. Ett annat förslag är att den skulle byggas på det område där den kommunala vatten- och avloppsledningen grävdes ner för ett antal år sedan.

Staden växer i riktning mot Täktom

Leif Haléns partikamrat Teemu Köppä säger att han tagit upp saken till diskussion flera gånger.

– Jag har bland annat diskuterat med både stadens förra och vår nuvarande tekniska direktör om att man kunde söka statliga medel för att bygga en cykelväg till Täktom.

Han tycker det är synd att man inte beaktat trafikleder för den lätta trafiken då man detaljplanerar nya bostadsområden i Täktom.

Dessutom kan staden främst växa i riktning mot Täktom, eftersom de stora fabrikerna längs riksväg 25 begränsar möjligheterna att expandera åt det hållet.

Teemu Köppä, grön fullmäktigeledamot

Han menar att planeringen går i fel ordning om man först ritar in tomter och först efter att det har flyttat in barnfamiljer, upptäcker att det finns ett behov av lättrafikleder för att folk ska kunna röra sig tryggt till fots och med cykel.

Småhusområde på furumo i gryningen.
Bildtext Ett nytt bostadsområde för småhus växer fram mellan Furuvik och Furumo i Hangö.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

– Dessutom kan staden främst växa i riktning mot Täktom, eftersom de stora fabrikerna längs riksväg 25 begränsar möjligheterna att expandera åt det hållet. De behöver en viss skyddszon innanför vilken det inte kan komma bosättning.

Imagefråga för cykelstaden Hangö

I dag är Leif Halén också pensionär, men han tillhör dem som ofta cyklat till jobb och samtidigt fått motion och frisk luft.

Han tänker också att det vore bra för Hangös image om man kunde erbjuda invånare, besökare och motionscyklister en bra cykelled.

– Helst skulle den få gå ända till Lappvik, men att få en cykelväg som redan går fram till Kyrkvägen skulle vara en bra början, funderar han.

Vardagsmotion och frisk luft

Också småbarnsmamman Jenny Öhman tycker att Täktom behöver en cykelväg.

– Absolut! Och om man inte kan bygga en cykelväg, borde man åtminstone bredda vägen så man ryms att cykla.

Jenny Öhman säger att hon väljer att cykla för motionens skull.

– Jag behöver också få motion och efter att jag kommit hem finns det ingen tid för det med två barn.

Hon säger att också barnen är lugnare då de kommer fram till dagis de dagar då de fått lite frisk luft.

Under den mörka årstiden cyklar hon inte. Det skulle vara för farligt.

– När det är halt cyklar jag inte, helt enkelt för att man kan slinta och kommer det då en bil bakom så är det lätt hänt att vi blir platta.

Beträffande den planerade byvägen tror Jenny Öhman att en sådan skulle minska trafiken på Täktomvägen.

– Det är kanske inte den tryggaste lösningen för cyklisterna.