Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Polisen sprejade Elokapinas demonstranter med pepparsprej – åtalas för tjänstefel och misshandel

Polisen använde pepparsprej mot demonstranterna under Elokapinas demonstration i Kajsaniemiparken i oktober 2020. - Spela upp på Arenan

Rättegången mot sju poliser inleddes vid Helsingfors tingsrätt idag. De åtalas för tjänstebrott och misshandel för att ha använt pepparsprej mot demonstranter under Elokapinas demonstration i Kajsaniemeparken i oktober 2020.

Sju poliser vid Helsingforspolisen åtalas för tjänstebrott. Detta på grund av att de använde pepparsprej mot demonstranter vid klimatrörelsen Elokapinas demonstration i Kajsaniemeparken i oktober 2020. Poliserna nekar till brottet.

Åklagarna kräver poliserna på böter till följd av agerandet och demonstranterna kräver poliserna på skadestånd.

Enligt anklagelserna som lästes upp i Helsingfors tingsrätt idag sprejades sexton demonstranter med pepparsprej då de inte gick med på att lämna Kajsaniemigatans körbana trots polisens order.

Femton av demonstranterna som utsattes för pepparsprej kräver vardera 1500 euro i skadestånd av polisen.

– Vi utgick ifrån den summa som man själv skulle kunna tänka sig ta emot för att låta sig sprejas med pepparsprej i ansiktet, berättar demonstranternas advokat Jussi Sarvikivi.

Samtliga åtalade nekar till brott och skadeståndskyldighet.

Oenighet kring polisens befogenheter

Parterna är i stort ense om händelseförloppet.

De är överens om att demonstrationen inte var spontan då Elokapina i förväg hade informerat polisen om planerna på att demonstrera. Man är också överens om att demonstranterna som satt på Kajsniemigatans körbana endast gjorde passivt motstånd mot polisen.

Slutligen ingrep poliserna då demonstranterna vägrade lämna körbanan.

Baserat på utlåtanden i tingsrätten är åklagarna och de åtalade oense om huruvida polisen hade rätt att agera såsom de gjorde mot demonstranterna.

Åklagarna anser att polisen bröt mot lagen om sammankomster när de ingrep i demonstrationen och att de dessutom använde sig av maktmedel som inte var i proportion med den skada demonstranterna orsakade.

Försvarbar och nödvändig användning av maktmedel

Både de kommissarier som agerade som allmänna ledare och konstaplarna ute på fältet som använde pepparsprej har åtalats.

Utöver åtal mot tjänstebrott, har åtal för misshandel väckts mot de konstaplar som använde pepparsprej.

Den kommissarie som fattade beslut om att använda pepparsprej åtalas även för anstiftan till tjänstebrott och anstiftan till misshandel.

Polisens försvar menar att ingripandet i demonstrationen bland annat motiveras av polislagen. Och poliserna på fältet ansåg sig inte behöva ifrågasätta chefernas order.

Dessutom sa polisens advokater att, även om trafiken på Kajsaniemigatan endast varit avstängd i tio minuter innan sprejandet, så skulle situationen ha pågått i timmar utan ett ingripande.

Försvaret menar också att demonstranternas agerande inte motsvarade det som på förhand meddelades till polisen.

Enligt advokaten till en av de allmänna ledarna var pepparsprej det mest ändamålsenliga maktmedlet för situationen.

– Den här formen av maktmedel var försvarbar och nödvändig för situationen, sade advokaten.

Rättegången förväntas pågå i sju dagar.

Diskussion om artikeln