Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargas naturskyddsförening riktar skarp kritik mot staden: ”Den huggna skogen får vi inte tillbaka men det har brustit i stadens rutiner”

Uppdaterad 19.04.2023 21:08.
En hög bro.
Bildtext Arkivbild. Projektet med att bygga broar längs med Skärgårdsvägen leder till övertramp anser Pargas naturskyddsförening.
Bild: Nora Engström / Yle

På ett område intill Hessundsbron har miljömässigt värdefull skogsmark huggits ner vilket både förvånar och förargar Pargas naturskyddsförening.

– Jag är väldigt besviken på stadens agerande eftersom det inte handlar om okunskap utan alla vet nog hur miljömässigt värdefull det enskilda området som nu huggits ner var, säger Jussi Laaksonlaita som är ordförande för Pargas naturskyddsförening. Samtidigt som staden har ett miljöprogram väljer man i samband med ett stort projekt att inte ingripa och komma med anmärkningar.

Enligt Laaksonlaita har naturskyddsföreningen redan för en tid sedan meddelat staden att området är värdefullt och ett så kallat alkärr som tack vare igenvuxna diken snart skulle ha återfått sin forna glans.

– Nu kan vi bara tänka hur det skulle ha blivit för den huggna skogen får vi inte tillbaka, säger Laaksonlaita. Det känns som att staden inte alls respekterar det naturarbete vi som förening gör och jag hoppas att man verkligen tar sig en funderare med tanke på framtida projekt.

Lagstiftningen anser inte att området är värdefullt

Enligt stadsgeodet Daniel Backman vid Pargas stad är deponiområdet, som hör till den godkända vägplanen för Hessundsbron, ett cirka fyra hektar stort dikat område på stadens cirka 75 hektar stora fastighet.

– Beståndet på området är till största delen cirka 40 årig gallrad ekonomiskog, säger Backman. Den del av området som Laaksonlaita nämner består av ett kärr som är kring 0,6 hektar stort och också dikat.

Enligt Backman är det viktigt att poängtera dikningen, eftersom ett dikat kärr inte är ett område i naturtillstånd och inte således omfattas av lagstiftning för värdefulla livsmiljöer i skogsnaturen.

Kirjalansalmen silta, Rävsundsbron
Bildtext Rävsundsbron kopplar samman skärgården med fastlandet.
Bild: Arash Matin / Yle

Närings-, trafik- och miljöcentralen som ansvarar för miljö- och naturresurserna har enligt Backman gett ett utlåtande om att det inte behövs miljötillstånd för åtgärden.

– Det betyder att det inte finns speciella naturtyper på området som skall skyddas, naturskyddsområden eller för den delen fredade djur, säger Backman. Det här är ju förstås utredningar som har gjorts i samband med vägplanen och görs per automatik för dylika åtgärder.

Området ska användas för framtida rekreation

Förnyelsen av Rävsunds- och Hessundsbron är ett viktigt projekt för hela skärgården och det område som nu huggits ner är en liten del av en större helhet beskriver Backman.

– Jag förstår att det kan irritera att det enskilda området ska användas för jordmassor i samband med vägprojektet längs med Skärgårdsvägen, säger Backman. Föreningen har helt enkelt inte lagt märke till detta i vägplanen och inte heller staden har valt att anmärka på det i samband med att vägplanen var på utlåtanderunda.

Enligt Backman ska deponiområdet i framtiden ligga som grund för ett rekreationsområde som ska bestå av skogsstigar och naturleder.

Pargas stad har följt rutinerna men lovar bättre kommunikation

Backman förstår naturskyddsföreningens irritation men anser nog att staden har följt de rutiner som finns.

– Ett utlåtande har getts om vägplanen av stadsstyrelsen den 5 september som enligt stadens förvaltningsstadga är den som ger utlåtanden i sådana här ärenden, säger Backman.

Men med tanke på framtiden betonar Backman att staden tar föreningens oro och tankar i beaktande och försöker förbättra sitt förfarande i framtiden då det gäller den här sortens ärenden.

Rävsundsbron
Bildtext Arkivbild. Bygget med nya Rävsundsbron och Hessundsbron hör till de största projekten på länge längs med Skärgårdsvägen.
Bild: Arash Matin / Yle

– Naturskyddsföreningen är ingen myndighet i ärendet och de har inte själva gett utlåtande om vägplanen, vilket de kunde ha gjort och det tror jag att är det som irriterar dem mest, säger Backman. Tredje sektorn är viktig för kommuner och instanser och därför ser vi alltid över våra rutiner eftersom det gäller att utvecklas samt öka delaktigheten.

Diskussion om artikeln