Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargas ryter till mot Livia – vill bevara ”Fiskis” i staden

Uppdaterad 19.04.2023 09:13.
Fiskis i Pargas.
Bildtext Fiskeriutbildningen i Pargas hotas med nedskärningar.
Bild: YLE/Kari Polviander

Samkommunen Livias planer på att flytta största delen av fiskeriutbildningen från Pargas stöter på patrull av staden.

Pargas stad, med stadsstyrelsen och stadsdirektör Patrik Nygrén i spetsen, meddelar att man med oro har följt med läget i Pemarns samkommun för utbildning, Livia, och de åtgärder som samkommunens styrelse tänkt tackla den ekonomiska svacka man hamnat i med.

Livia står inför omställningsförhandlingar och i ett led att få ekonomin i skick har Pargas stad fått signaler att en sparåtgärd är att minska de egentliga verksamhetsställena till tre och att Pargas verksamhetsställe, även kallat ”Fiskis”, skulle förvandlas till enbart en fältstation för fiskeriutbildningen.

Förslaget skulle innebära att eleverna och en stor del av personalen flyttar till Tuorla.

Fiskeriutbildningen en nationell fråga

”Pargas stadsstyrelse bedömer att åtgärderna de facto lägger ett hot över hela fiskeriutbildningen. Att förflytta fiskeriverksamheten till Tuorla och behålla endast en fältstation i Pargas har sannolikt mycket längre gående och mer oåterkalleliga konsekvenser än vad Livias styrelse insett”, meddelar staden i en skrivelse till Livia.

”På området som samkommunen äger i Pargas finns de bästa och mest naturliga förutsättningarna för fiskeriutbildning och utveckling kring fiskerinäringarna. Närheten till fiskevatten i havet, den byggda infrastrukturen och byggnadsbeståndet gör stället optimalt för fiskeriutbildning och stadsstyrelsen uppfattar att det finns förutsättningar för att utveckla området, inte att avveckla.”

Vidare anser staden att fiskeriutbildningen i Pargas är en nationell fråga och måste hanteras som en sådan, vilket kräver en aktivare intressebevakningsinsats av ledningen för Livia.

Ledningen för Livia möts på torsdag.