Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Novia i Ekenäs lockar för få studerande – utredning föreslår flytt av jord- och skogsbruksutbildning till Åbo

Uppdaterad 20.04.2023 13:35.
Ko i Västankvarn ladugård som är byggd 1997.
Bildtext Västankvarn gård i Ingå används som undervisningsgård för studerande från bland annat Novia.
Bild: Yle/Marica Hildén

Arbetsgivare och studerande inom jord- och skogsbruk anser att Åbo skulle vara en bättre studieort än Ekenäs. Det framgår i en utredning som Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, SLC, låtit beställa.

Det behövs mera arbetskraft till jord- och skogsbruket men antalet studerande räcker inte till.

I en färsk utredning föreslår agronomie- och forstmagistern Kaj Suomela åtgärder för att locka flera studerande bland annat till agrolog- och skogsbruksingenjörsutbildningen vid Novia.

Resultaten från utredningen kommer att användas som underlag i diskussionen om utbildningarnas framtid.

Få sökande och ännu färre som avlägger examen

Agrologutbildningen finns i Ekenäs sedan år 2005. Innan dess fanns en motsvarande utbildning i Åbo i 90 år. Däremot har utbildningen inom skogsbruk långa traditioner i Ekenäs.

Yrkeshögskolan Novia grundades år 2008 och är den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland.

I Ekenäs utbildas bland annat agrologer och skogsbruksingenjörer inom programmet för bioekonomi, men trenden för studerande som avlägger examen är nedåtgående.

Antalet har sjunkit från 18 som avlade examen år 2016 till 10 i fjol varav åtta var agrologer och endast två skogsbruksingenjörer.

Det finns 34 studieplatser och för att möta efterfrågan på arbetsmarknaden borde alla platser fyllas.

I genomsnitt faller dessutom sex studerande bort av dem som mottagit studieplatsen och motsvarande antal låter bli att avlägga examen.

Dessutom inleder färre än en handfull högre yrkeshögskolestudier.

Svårt att få kompetent arbetskraft

Intresset är alltså svalt trots att Novia i Ekenäs har regelbundna kontakter med studiehandledare och gymnasier.

Samarbetet med arbetsgivare är också tätt men de anser att det låga antalet studerande är en utmaning för att få kompetenta sökande till lediga jobb.

Många arbetsgivare tror att det låga antalet studerande beror på att Ekenäs inte är en tillräckligt attraktiv studiestad och en del studerande håller med och tror att Åbo skulle vara bättre.

Undervisningsgården Västankvarn gård är dessutom belägen så att den kunde utnyttjas som hittills även om man flyttade utbildningen till Åbo. Gården ligger i Ingå, kring 30 kilometer från Ekenäs.

I utredningen föreslås därför att utbildningens nya adress blir i Åbo om man inte inom nära framtid lyckas höja antalet studerande betydligt.

Ingen nyhet att det är utmanande att få studerande till Ekenäs

För att locka fler studerande till Ekenäs föreslås bland annat flera gästföreläsare, möjligheten av avlägga kurser redan i andra stadiet, mera möjlighet till distansstudier och bättre schema och att utnyttja Västankvarn gård mera.

Novia i Ekenäs startade i år en ny utbildning för sjukskötare riktad till personer i arbetslivet. Utbildningen pågår fram till år 2027 och är ett samarbete med Raseborg.

De samarbetar även med staden i ett projekt relaterat till energiomställning och cirkulär ekonomi.

Utmaningen att locka studerade till bioekonomieprogrammet är inte ny. Under årens lopp har yrkeshögskolan försökt hitta olika lösningar att få flera intresserade.

Tillägg 20.4.2023 vid 13.30-tiden: Länken till hela SLC-utredningen hittar du här.

Diskussion om artikeln