Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö museum flyttar till Manners – allt klart för öppning i maj nästa år

Uppdaterad 20.04.2023 12:14.
En stor ljus tegelbyggnad i tre våningar. (två och en halv) En blå skylt där det står manner på fasaden. Blå himmel och sol.  April 2023.
Bildtext Det är hit Hangö museum flyttar nästa år. Vid invigningen i maj 2024 öppnar också en jubileumsutställning om 150-åriga Hangö.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Nu är det äntligen klart vart trångbodda Hangö museum flyttar; det blir till företaget Manner kiinteistöts kontorslokaler vid Långgatan. ”Det känns otroligt”, säger en glad museichef.

Efter många och långa diskussioner i Hangö stadsfullmäktige på tisdagskvällen (18.4) som föregåtts av diskussioner i årtionden där Hangö museums museipersonal har önskat, planerat och föreslagit större lokaler, blir det äntligen flytt från Nycandergatan i Östra hamnen.

– Alla i personalen är otroligt glada. Genast när mötet var över började det plinga i min telefon, säger Hangös museichef Laura Lotta Andersson.

Andersson har jobbat i Hangö i 15 år och under alla dessa år har flyttprocessen varit igång. På frågan hur det är möjligt att det har kunnat ta så lång tid att ro i land projektet, svarar Laura Lotta Andersson kort och gott att det har hon också undrat.

Fullmäktige ville inte utreda mera trots remissförslag

Redan i sommar kommer fastighetsägaren, det vill säga Manner kiinteistöt att börja renovera sina kontorslokaler för att sedan kunna hyra ut till Hangö stad och museet.

Beslutet i Hangöfullmäktige, som sist och slutligen var enhälligt, föregicks av långa diskussioner och till och med ett remissförslag, som förkastades med rösterna 28-3.

– Först var det en diskussion om vad som var bättre, Drottningberg eller Manner. Men nog var det ganska enhälligt att museet behöver nya utrymmen när staden firar 150 nästa år, redogör museichefen över tisdagens beslutsgång.

En kvinna står bland olika museiföremål. Hon heter Laura Lotta andersson.
Bildtext Museichefen i Hangö, Laura Lotta Andersson är glad över att den långt utrdagna processen med ny lokal äntligen är i mål.
Bild: Marica Hildén / Yle

Fullmäktigeledamot Jouko Kavander (SDP) föreslog en remiss och noggrannare utredning vad Drottningberg, det vill säga Helkama-huset skulle kosta.

– Vi skulle få mera lagerutrymmen där, men just inga mer utställningsutrymmen vilket vi i första hand behöver, berättar Laura Lotta Andersson.

Remissförslaget röstades ner och slutligen fattades ett enhälligt beslut för Manners lokal på Långgatan.

Renoveringskostnader bakas in i hyran

– Företaget är berett att börja renovera i sommar och vid årsskiftet kan vi ta över, säger Laura Lotta Andersson och tillägger att tidtabellen är tajt, men man kommer nog att hinna med den planerade jubileumsutställningen Hangö 150 år till öppningen i maj nästa år.

Basutställningen öppnar senare under 2024.

Företaget Manner kiinteistöt står för renoveringen, men kostnaderna för den bakas in i den hyra som Hangö stad kommer att betala.

– Det som Hangö stad behöver pengar till är inredning. Vi räknar med initialkostnader på högst en halv miljon för inredning, tillfällig personal, teknik med mera.

Museichef Laura Lotta Andersson säger inte hur hög hyran i Manners kommer att bli, bara att den blir högre än nuvarande hyra. Det är Hangö stad som äger byggnaden vid Nycandergatan i Östra hamnen där museet finns i dag, så det handlar dessutom om en intern hyra i nuläget.

I långa loppet hoppas Laura Lotta Andersson på fler besökare, både skolklasser och vuxna.

– Nu får vi plats för en basutställning, tillfälliga utställningar, workshops och så kommer vi också att ha kontoret och arkivet under samma tak.

20.4.2023 kl 12.14 ändrades Mannerin konepaja till Manner kiinteistöt i texten.