Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Besvär mot ny enhetsskola i Vasa belastar skolväsendet

En gammal stor stenbyggnad med gul och röd tegelfasad. På gatan utanför byggnaden står ett par bilar parkerade.
Bildtext Den här gamla skolbyggnaden ska bli en del av den nya enhetsskolan.
Bild: Susanna Saari / Vaasan kaupunki

Elever i Merenkurkun koulu får vänta på nya lokaler längre än väntat. Enligt stadens skoldirektör finns det inga möjliga alternativa lokaler.

Att planerna på en ny enhetsskola i Vasa fördröjs är tråkiga nyheter för de elever och anställda som berörs. Det konstaterar Kari Nummela, skoldirektör för den finskspråkiga grundläggande utbildningen på Vasa stad.

– De måste vara kvar i de gamla lokalerna längre än väntat.

Den ursprungliga tanken var att helheten skulle vara klar 2026, men två besvär har lämnats in till förvaltningsdomstolen mot detaljplanen för enhetsskolan. Bakom det ena besväret ligger fyra husbolag i närheten och bakom det andra Föreningen för byggda kulturarvet i Vasa.

Den nya enhetsskolan skulle bestå av en helhet av fyra byggnader som skulle rymma tusen elever. Elever från Keskuskoulu, Merenkurkun yläkoulu och de engelskspråkiga grupperna i Suvilahden koulu i Sunnanvik skulle alla samlas i enhetsskolan.

Tanken är att den tidigare biblioteksbyggnaden på Rådhusgatan ska rivas och ge rum för en ny skolbyggnad. De tre övriga byggnaderna ska bevaras på ett eller annat sätt.

Tillfälliga lösningar redan på hösten

I Merenkurkun koulu har man tampats med bland annat inomhusluften och förhoppningen har varit att få nya lokaler så snabbt som möjligt.

Nu måste byggnaden renoveras så att det går att vistas där fram till att enhetsskolan blir klar.

– Ju längre det tar att få enhetsskolan färdig, desto mer kostnader innebär det för staden, säger Nummela.

Nummela hoppas att man inte behöver ty sig till tillfälliga lokaler.

– Jag kommer inte ens på något ställe som skulle kunna rymma 400 elever. Medborgarinstitutet Alma på Rådhusgatan har fyra till fem lokaler, som används i vår verksamhet. Några andra lokaler vet jag inte om.

Nummela ser inte renoveringen av Merenkurkun koulu som ett alternativ.

– I så fall borde också omfattande renoveringar göras i Suvilahden koulu. Jag vågar inte tänka så långt att tanken på en enhetsskola skulle skrotas.

De engelskspråkiga grupperna i Suvilahden koulu ryms inte i den nuvarande skolbyggnaden.

– På hösten kommer fyra engelskspråkiga klasser att flyttas till Keskuskoulu. De engelskspråkiga grupperna får alltså under väntetiden ha verksamhet på två olika ställen.

Stadens hus- och planläggningssektor samt skolväsendet kommer diskutera framtiden på ett möte i maj.

– När mötet är över kommer vi att informera personalen som berörs av projektet att hur vi ska gå vidare.

Byggandet av enhetsskolan har varit en del av stadens strategi redan i flera år, så staden kommer att främja byggandet på alla sätt.

Alternativen finns utanför centrum

Vasa stads planläggningschef Päivi Korkealaakso säger att man försökt göra planändringen så bra som möjligt.

– Kommande behov, logistiken och det växande invånarantalet i centrum ska tas i beaktande. Planändringen har ett visst ändamål och alltid möts inte alla åsikter.

Andra alternativ undersöktes noggrant innan man kom fram till det nuvarande beslutet.

– I de andra alternativen skulle skolan ha placerats utanför centrum. Vi ansåg det vara en så stor faktor, så vi började planera projektet på dess nuvarande plats.

Korkealaakso konstaterar att logistiskt är centrum en bra plats dit språkbadselever från runt om i staden har lätt att komma.

– Det här är ett traditionellt skolområde. Det skulle vara fint om vi kunde fortsätta använda området och dessa värdefulla skyddade byggnader för det ändamålet.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Pohjanmaas artikel Vaasan yhtenäiskoulun suunnitelmista tehty valitus kuormittaa koulutoimea: ”Mitä pitemmälle valmistuminen menee, sitä enemmän tulee kustannuksia” skriven av Juuso Kääriäinen och Antti Haavisto. Översättning: Juho Teir.