Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Ryskt fartyg saktade in i närheten av vindkraftsparker på Östersjön – enligt experter handlar det om att kartlägga svaga punkter i elförsörjningen

Ryska fartyg har kartlagt bland annat vindkraftverkens elkablar under havsytan. Enligt experter är syftet med datainsamlingen i värsta fall sabotage.

Ryska armé- och civilfartyg rör sig på Östersjön och Nordsjön för att kartlägga kritisk infrastruktur på havsbottnen. Speciellt intressanta är gasledningar, kablar för datatrafik och i synnerhet vindkraftsparker och de elkablar som är kopplade till dem.

Den ryska underrättelseverksamheten avslöjades när de nordiska rundradiobolagen DR, NRK, SVT och Yle undersökte radiotrafik och positionsuppgifter för ryska fartyg som rör sig i området.

Enligt experter är Rysslands mål att skaffa information som kan hjälpa dem att sabotera nordvästra Europas eldistribution.

Den tredelade serien Skuggkriget, vars första del sänds i TV1 onsdagen den 19 april, handlar om Rysslands underrättelseverksamhet. Programmet textas även på svenska.

Det ryska oceanforskningsfartyget Admiral Vladimirsky.
Bildtext Det ryska oceanforskningsfartyget Admiral Vladimirsky rörde sig på Östersjön med positioneringsutrustningen avstängd. Journalister från det danska rundradiobolaget DR hittade fartyget i Kattegatt.
Bild: Morten Krüger / DR

Ryska fartyg rör sig ”under radarn” på havet

I november 2022 fick danska journalister via avlyssnad radiotrafik reda på att oceanforskningsfartyget Admiral Vladimirsky rör sig i Kattegatt.

Det fanns inga officiella uppgifter eftersom fartyget hade stängt av sin AIS-sändare.

Med hjälp av AIS-systemet kan man identifiera fartyg och fastställa deras position, och därför tyder en avstängd AIS-sändare på att man antingen vill dölja sina aktiviteter eller ställa till med ofog.

Journalisterna gav sig ut för att leta efter ett fartyg på den plats där det enligt den avlyssnade radiotrafiken rörde sig. Mycket riktigt hittade de Admiral Vladimirsky på platsen.

Maskerade män rörde sig på däcket till det 148 meter långa forskningsfartyget. En av dem bar uniform, skottsäker väst och stormgevär. Personerna på däcket observerade och fotograferade journalisternas båt.

Baserat på radiotrafik är Admiral Vladimirsky långt ifrån det enda ryska fartyget som vill hålla sin rutt hemlig.

Under en månads tid rörde sig Admiral Vladimirsky från Ryssland till Nordsjön och sedan tillbaka. Längs rutten fanns åtminstone sju havsvindparker utanför Storbritannien och Nederländerna samt i Kattegatt i Danmark. - Spela upp på Arenan

Den avlyssnade radiotrafiken avslöjade också den rutt som Admiral Vladimirsky rörde sig längs under en månads tid. Fartyget färdades genom Östersjön och de danska sunden till Nordsjön.

Där saktade det in vid vindkraftsparkerna utanför Skottland. Resan fortsatte söderut, till trakterna vid Engelska kanalen där det också finns stora vindkraftsparker.

Hemresan gick via kraftverk vid Nederländernas norra kust och i Kattegatt.

Admiral Vladimirskys rutt klargjordes och analyserades av ”James”, en tidigare underrättelseofficer vid brittiska marinen. Han medverkar i programmet, men inte under sitt eget namn.

Han bedömer att den underrättelseverksamhet som fartyget ägnade sig åt är en del av Rysslands första synliga försök att utreda hur man skulle kunna störa elproduktionen och -distributionen i Västeuropa.

– Ryssland kommer att leta efter sårbarheter. Vid en tidpunkt som de finner lämplig kan de använda det här som ett ekonomiskt vapen. Vad skulle följderna bli av en total nedsläckning av Köpenhamn eller en total nedsläckning av börsen i London?

Den tidigare underrättelseofficeren berättar att Admiral Vladimirsky och andra fartyg som hör till krigsmakten skickar den insamlade informationen till Rysslands underrättelsesystem.

Det används bland annat av försvarsministeriets huvuddirektorat för djuphavsforskning, GUGI.

GUGI hör till det ryska försvarsministeriets hemligaste enheter med militär underrättelseverksamhet som en del av sitt verksamhetsområde. GUGI kartlägger bland annat undervattensinfrastruktur och motståndarnas undervattensövervakning och förbereder sig på att förstöra dem.

Ett truppförband underställt enheten verkar i S:t Petersburg och i Murmansk.

Den ryska marinen kan använda hundratals civila fartyg för sina ändamål

Journalisterna utredde också ryska fartyg som rört sig på norskt territorialvatten. De gick igenom AIS-uppgifter från flera hundra fartyg från 2013 och framåt.

Undersökningen avslöjade att 50 fartyg rört sig på ett sätt som tyder på att de sysslar med underrättelseverksamhet. Fartygen hade till exempel rört sig över olje- eller gasfält eller i närheten av NATO-övningar.

Enligt rysk lagstiftning kan marinen under krigstida omständigheter ta civila skepp och deras besättning i bruk. Det kan till exempel handla om fiske-, transport- eller forskningsfartyg.

Lektor Ståle Ulriksen vid Norges försvarsakademi bedömer att det kan handla om flera hundra fartyg. Enligt henne är minorna det största hotet.

– Det är relativt enkelt att lägga ut minor från ett civilt fartyg på strategiska platser. Så om du har gjort upp en plan för var du kan minera och kanske har ett par hundra fartyg till förfogande ska du nog få ut dem.

Ett blå-vitt fartyg med namnet Taurus i en mörk hamn i Norge.
Bildtext Den ryska trålaren Taurus är en bekant syn i Norges hamnar. Fartyget kommer från Murmansk.
Bild: Inghild Eriksen / NRK

Bland dessa 50 sticker trålaren Taurus ut. Den ägs av Norebo, som är en av världens största koncerner inom fiskeribranschen. Norebo leds av oligarken Vitaly Orlov.

Murmansk är Taurus hemhamn, men enligt AIS-uppgifterna rörde den sig betydligt oftare i norska hamnar än i Ryssland. Under knappt tio års tid besökte Taurus norska hamnar 51 gånger, men hade fisk i lasten bara 34 gånger.

Exempelvis hösten 2018 styrde Taurus inte mot fiskevattnen i norr utan i stället söderut, mot Ålesund i västra Norge. Längs rutten fanns en NATO-övning i Norge där 50 000 soldater deltog.

I december i fjol var Taurus på väg att ge sig av från Tromsö. Trålaren styrde mot Barents hav, trots att det var nästan en månad kvar till inledningen av fiskesäsongen.

Taurus ändrade planerna för avresan flera gånger och avbokade lotsbåten som man tidigare hade avtalat om – även om dimman låg tät.

På sin väg genom Grötsund ut mot öppna havet passerade Taurus amerikanarnas nya, näst intill ljudlösa, atomubåt. Den hade kommit för att fylla på sina förråd före hemresan över Atlanten.

Den ryska trålaren Taurus väntar på den amerikanska atomubåten i Tromsö. Vid sin avfärd färdades Taurus förbi ubåten. - Spela upp på Arenan

Förra sommaren uppdaterade Ryssland sitt styrdokument för den nationella strategin för havspolitiken, den så kallade havsdoktrinen.

Enligt Ville Vänskä, kommendör för Sveaborgs kustregemente, betonar havsdoktrinen det hot en utvidgning av Natokan medföra. Den primära fienden är USA. Ryssland har också stärkt sin militära närvaro vid Svarta havet och i det arktiska området.

En bomb placerad på kablarna skulle stoppa eldistributionen

Förra sommaren blev vi påminda om hur sårbar infrastrukturen på havsbottnen är, när en okänd aktör sprängde Nord Streams gasledningar på Östersjöns botten.

Vid sidan av gas- och datakablar är vindkraftsparkernas elkablar också sårbara.

Den oberoende brittiska marinanalytikern H. I. Sutton är övertygad om att Ryssland sände ut Admiral Vladimirsky just för att undersöka havsbottnen. Det är lätt att ta reda på var vindkraftsparkerna finns och hur stora de är, rentav utgående från en satellitbild.

– Vindkraftsparkerna har sina svaga punkter. Det finns kabelknippen under dem och en bomb där kan slå ut elöverföringen till fastlandet.

– Det här tyder på att Ryssland är intresserat av krigföring på havsbottnen och av möjligheten att sabotera infrastrukturen.

H. I. Sutton och Niels Falsrup sitter i ett mörkt rum vid en säng och ett fönster. De talar med varandra.
Bildtext Den oberoende marinanalytikern H. I. Sutton analyserade rutten som Admiral Vladimirsky tagit.
Bild: DR

Att bryta elöverföringen skulle till exempel påverka sjukhusens verksamhet, näringslivet och människornas kommunikation, säger Tobias Liebetrau som är forskare vid Köpenhamns universitet och som har satt sig in i infrastruktur på havsbottnen.

– Om man ödelägger stora delar av den infrastruktur för energi eller kommunikation som finns på havsbottnen kan delar av landet eller delar av samhällets funktioner få svårt att fungera.

Knapphändigt med kommentarer från ambassaderna och rederierna

Rundradiobolagen bad de ryska ambassaderna i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Stockholm att kommentera de centrala kritiska helheterna i serien Skuggkriget.

Vi var i kontakt med Rysslands ambassad i Danmark flera gånger, men vare sig ambassaden eller det ryska försvarsministeriet har kommenterat uppgifterna om Admiral Vladimirsky.

Enbart ambassadören i Oslo kommenterade via e-post.

”Forskningsfartygens arbete koordineras genom diplomatiska kanaler och följer den internationella lagstiftningen”, skriver ambassadören Teymuraz Ramishvili.

I fjol rörde sig 122 ryska fiskefartyg på norskt vatten. De har tillstånd att använda tre hamnar i Nordnorge: Tromsö, Båtsfjord och Kirkenes.

Många rederier lät också bli att svara på meddelandena från journalisterna.

En representant för Taurus ägare Norebo försäkrar ändå per e-post att bolaget följer internationell lagstiftning. Enligt rederiet är påståendena osanna och gränsar till politisk paranoia.

Det här är en översättning och bearbetning av Maria Bonnors artikel Venäläisalus viivytteli tuulipuistojen läheisyydessä Itämerellä – kyseessä sähkönjakelun heikkojen kohtien kartoittaminen, sanovat asiantuntijat. Översättningen och bearbetningen är gjord av Erika Rönngård.

Titta på första avsnittet av dokumentärserien på Arenan.

Putins spioner i Norden - Spela upp på Arenan