Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa söker en aktör som vill utveckla omstridda Smulterö – idétävling igång före midsommar

Planläggning på Smulterö - Spela upp på Arenan

I nästan varje stad finns byggprojekt som i flera år eller rentav årtionden stampar på stället, av en eller annan orsak. I Vasa är Smulterö ett sådant.

Vasa stad vill genom tävling få fart på utvecklingen av Smulterö.

Stadens tomtchef Christoffer Rönnlund berättar att målsättningen är att utlysa en idétävling i månadsskiftet maj-juni. Staden söker en aktör som vill utveckla den nedgångna varvshallen som finns kvar på öns gamla industriområde.

Exempelvis kan en byggare eller en investerare vara den aktör som staden söker.

– Det kan vara vem som helst, säger Rönnlund.

Genom tävlingen hoppas staden få in förslag under sommarens lopp. I höst kommer staden att gå igenom de idéer som lämnats in och bedöma om någon av dem går att förverkliga.

Anmärkningsvärt är att Vasa stadsstyrelse så sent som i januari räknade med varvshallen på Smulterö bland de fastigheter som ska rivas i år.

Enligt Rönnlund är en rivning ändå inte möjlig just nu.

– Den frågan får vi utreda om vi inte lyckas hitta någon aktör. Först försöker vi ändå hitta någon som vill utveckla den här gamla byggnaden.

I förgrunden ett stängsel. I bakgrunden, bakom stängslet en gammal byggnad.
Bildtext Vasa stad hoppas att någon ska hitta användning för den gamla varvshallen.
Bild: Jarkko Heikkinen / Yle

Omtvistat område i många år

I flera decennier har man tvistat om Smulterö.

Ön har i århundraden hört till hamnområdet – redan före storbranden som gjorde att staden flyttade till sin nuvarande plats. Wärtsiläs varv verkade på Smulterö fram tills år 1982.

I dagsläget är hälften av öns yta vikt för rekreation, med badstrand och båtliv. Och så kommer det att förbli, berättar planläggningschef Päivi Korkealaakso.

Genom sommarens tävling vill staden hitta lösningar för den andra delen av ön, det vill säga det gamla industriområdet.

– Vi ska snart se över vår helhetsgeneralplan. Där är ett viktigt tema att en gång för alla slå fast vad Smulterö ska användas till.

Enligt Korkealaakso är avsikten att slutföra planläggningen i samråd med den aktör som vinner tävlingen.

Hela 70 procent av industriområdet ska användas för annat än boende

Den nuvarande generalplanen möjliggör boende på Smulterö endast i väldigt liten skala.

Av hela det gamla industriområdet är endast 30 procent reserverat för boende. På resterande 70 procent av ytan ska bostäder inte byggas. Det ska bli något annat.

– Och vad ska det där andra egentligen vara? Där ligger utmaningen, säger Korkealaakso.

I förgrunden en brygga med järnfäste för rep, i bakgrunden en gammal byggnad.
Bildtext Hälften av ytan på ön Smulterö är gammalt industriområde och endast 30 procent av det området får användas till att bygga bostäder.
Bild: Jarkko Heikkinen / Yle

Under alla år har ingen enighet kring användningen av Smulterö någonsin upnåtts.

– Det finns många olika åsikter. Det har vi sett under arbetet med både generalplanen och detaljplanen. Självklart påverkas slutresultatet här också av det faktum att det kanske inte går att bygga vad som helst med nuvarande broförbindelse. Som område är Smulterö just så stort som det är, säger Korkealaakso och påpekar också att bland annat parkeringsutrymmet är begränsat.

En del av industriområdets gamla byggnader har redan rivits och förorenad mark har sanerats. En gammal magasinbyggnad i stock vill staden låta stå kvar på området, tillsammans med den gamla varvshallen.

Först gäller det bara att hitta den aktör som kläcker en duglig idé för området och varvshallen.

Den här texten är en översättning av artikeln Vaasan kiistellylle Mansikkasaarelle etsitään toteuttajaa –Kilpailu parhaasta ideasta alkaa ennen juhannusta skriven av Jaana Mattila, Yle Pohjanmaa. Översättning och bearbetning av Moa Mattfolk, Yle Österbotten.

Diskussion om artikeln