Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Finland missar helt sina klimatmål för trafikutsläpp om utvecklingen fortsätter som nu – elbilarnas antal ökar alldeles för långsamt

Uppdaterad 24.04.2023 11:13.
Trafikstockning
Bildtext Endast ett par procent av bilparken består av rena elbilar
Bild: Mika Kanerva

Om sju år ska vägtrafiken släppa ut hälften så mycket som i dag – omöjligt säger bilbranschen. Svenska Yle har granskat hur det går med statens utsläppsmål för trafiken och det ser inte bra ut.

År 2018 publicerade Kommunikationsministeriet ett program för kolneutral trafik. En inflytelserik arbetsgrupp slog fast att Finland ska halvera vägtrafikens utsläpp fram till år 2030.

Olof Emet i Karleby är i likhet med många andra finländare intresserad av elbilar. Men när han besöker en bilaffär i hemstaden skräms han av prislappen:

Olof Emet i en bilaffär i Karleby.
Bildtext Olof Emet
Bild: Kjell Lindroos / Yle

– De måste nog vara billigare, ungefär som de bensindrivna bilarna, slår han fast.

Unto Huhtakangas som också lockats till bilaffären för att titta på de nyaste elbilarna resonerar i samma banor:

Unto Huhtakangs tittar på en elbil i en bilaffär i Karleby.
Bildtext Unto Huhtakangas
Bild: Kjell Lindroos / Yle

– I det här skedet tittar jag bara; elbilarna är ju framtiden. Men priset ska ner, konstaterar Huhtakangas.

Olof och Unto i Karleby personifierar i ett nötskal de problem som våra politiker måste lösa för att uppnå de mål som har ställts upp. Det handlar långt om pengar, att hitta lösningar som passar folks plånböcker.

Åtgärdsprogrammet ILMO45

ILMO45 heter det ambitiösa programmet för vägtrafiken som innehåller flera radikala åtgärder som skulle förändra vägtrafiken i Finland. En u-sväng, kunde man säga.

Bilparken skulle helt domineras av elbilar och gasbilar.

Redan år 2018 då planerna publicerades fanns många skeptiker. I Svenska Yles granskande TV-program Spotlight menade Pekka Rissa på Bilbranschens centralförbund att planerna är orealistiska.

Vi talar med Rissa på nytt, fyra år senare.

– Målsättningarna kommer inte att uppnås, om inte försäljningen av rena elbilar tar helt ny fart, upprepar Rissa i dag.

Enligt ministeriet ser det faktiskt realistiskt ut, men när Svenska Yle granskar fem centrala mål i ministeriets åtgärdsprogram hittar vi en hel hög med problem.

Mål 1: antalet elbilar borde öka dramatiskt

Antalet rena elbilar är endast ett par procent av bilparken (cirka 50 000 stycken) och intresset att köpa en elbil minskar. Med ren elbil menas en bil som drivs endast på el till skillnad från hybrider. För att ens komma nära programmets målsättning 475 000 rena elbilar år 2030, borde ökningen vara 60 000 nya elbilar varje år. En omöjlig ekvation enligt bilbranschen.

År 2022 såldes cirka 15 000 rena elbilar. För att nå målet enligt ILMO45 borde det varje år fram till 2030 säljas cirka 60 000 elbilar.

Enligt Pekka Rissa på Bilbranschens centralförbund visar försäljningsstatistiken för årets tre första månader att andelen rena elbilar av de nya beställningarna – cirka 30 procent – är alldeles för liten för att uppnå klimatmålen.

Vd Pekka Rissa vid Bilhandelns centralförbund poserar vid en bil.
Bildtext Pekka Rissa på Bilbranschens centralförbund
Bild: Yle/Evert Rönnqvist

Antalet nya bilar som registreras i Finland är totalt cirka 80 000 på årsnivå vilket ger cirka 24 000 rena elbilar per år. På sju år blir det cirka 170 000 nya rena elbilar, vilket är långt ifrån målet 475 000.

Huvudorsaken till att finländarna inte köper en elbil är det höga priset, enligt Rissa.

Antal nyregistrerade personbilar enligt drivkraft 1990-2022. Fram till 2015 var över 99 procent av nyregistreringarna bensin- eller dieseldrivna. Andelen laddhybrid-, helel- och gasbilar har ökat och var år 2022 cirka en tredjedel.

På ministeriet håller man ändå fast vid tidigare uträkningar.

– Målsättningen för elbilar är realistisk, hävdar trafikråd Saara Jääskeläinen vid Kommunikationsministeriet.

Hon skriver att det i dag finns cirka 150 000 elbilar, av vilka drygt 100 000 är laddhybrider.

I ILMO45-programmet konstateras ändå att de som kör med laddhybrider i praktiken endast använder ungefär hälften el. Resten körs med bensin eller diesel.

Då bilparken elektrifieras innebär det i alla fall klart dyrare bilar för finländarna.

Valkoisen sähköauton perä. Latausluukku on auki ja autossa on kiinni latauspistooli. Etualalla näkyy lataustolppa.
Bild: Mika Moksu / Yle

Mål 2: antalet gasbilar stampar på stället

Ministeriet räknade med att det skulle finnas drygt 130 000 gasbilar i Finland år 2030. Enligt Bilimportörernas förbund stampar utvecklingen på stället vad gäller personbilar. Just nu finns drygt 15 000 gasbilar i drift i Finland. Antalet lastbilar som drivs med gas ökar litet, men ministeriets förhoppningar är i alla fall totalt orealistiska.

När Spotlight för fyra år sedan träffade Kurt Stenvall som är verkställande direktör för Jeppo Biogas, sa han att han litar på att politikerna driver frågan om biogasdrivna personbilar.

– Ja, det har väl varit litet långsammare än vi trodde då, kommenterar Stenvall läget i dag. Coronan kom emellan och bromsade upp det, säger han.

Nyregistrerade personbilar månadsvis

Den boom som Stenvall förutspådde har kommit av sig, även om utvecklingen i Österbotten är hyfsat bra.

Det har kommit flera nya tankstationer på senare tid och den egna trafikbränsleförsäljningen har mångdubblats från 66 000 kilogram år 2019 till 320 000 kilogram i fjol.

Så här kommenterar trafikråd Saara Jääskeläinen på Kommunikationsministeriet. Hon skriver i ett mejl till Svenska Yle:

Vid slutet av år 2022 fanns det cirka 15 600 gasbilar i trafik i vårt land. Det verkar osäkert om vi kan nå vår målsättning (130 000 gasbilar fram till 2030), skriver hon.

Vd Kurt Stenvall vid Jeppo Biogas Ab.
Bildtext Kurt Stenvall på Jeppo Biogas.
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Kurt Stenvall talar om ”eftersläpning” och håller med om att det inte verkar realistiskt att uppnå den mängden gasbilar på sju år.

Tror du att politikerna ännu fixar det här?

– Det är så att det alltid är marknaden och tekniken som är de avgörande faktorerna. Nu tycks det vara så att man zoomar in på elbilar och marknaden följer den trenden, konstaterar Stenvall.

Gasbilarna har helt hamnat i skymundan och den största orsaken till det hittar Kurt Stenvall hos EU:

– EU har satt krokben för gasbilar på personbilssidan. Man har inte beaktat den här biten i sin vurm för elbilarna.

Både bilbranschens Rissa och ministeriets Jääskeläinen konstaterar att vi befinner oss i en ond cirkel när det gäller gasbilar. Så länge det inte finns tillräckligt många tankstationer vill inte biltillverkarna producera gasbilar. Så länge det inte finns gasbilar vill ingen investera i tankstationer.

Mål 3: priset på bränsle ska höjas ytterligare

En viktig målsättning i ILMO45-programmet är det som på tjänstemannaspråk kallas distributionsskyldighet. Det betyder att bränsleförsäljarna måste blanda en biokomponent i bränslet, vilket höjer priset. Vilket i sin tur tvingar bilisterna att köra mindre.

Men distributionsskyldigheten har i själva verket gått åt motsatt håll. Regeringen tvingades på grund av stigande olje- och bensinpriser minska mängderna biokomponenter i bränslet.

Därmed har utsläppen ökat. Just nu är planen att återigen öka distributionsskyldigheten år 2024. Beslutet är dock politiskt och åtminstone sannfinländska politiker motsätter sig en höjning. Den nya regeringen måste ta ställning till frågan.

På ministeriet är man trots allt hoppfull vad gäller en höjning av distributionsskyldigheten.

– Enligt rådande lagstiftning ska distributionsskyldigheten igen öka från och med 2024, meddelar Saara Jääskeläinen.

Mål 4: vi måste köra mindre

Enligt målsättningarna i ILMO45 skulle vägtrafikmängderna sluta växa och börja minska år 2025. Tanken var att mängden buss-, tåg- och cykeltrafik skulle fördubblas.

Med tanke på utsläppen är det landsvägstrafiken som är mest avgörande

Vägtrafiken lugnade sig under pandemin men har nu igen ökat till ungefär samma nivå som innan pandemin. I stället för att minska, vilket var målsättningen, har trafikmängderna på landsvägarna ökat med två procent i fjol. Med tanke på utsläppen är det landsvägstrafiken som är mest avgörande.

– Trots att trafiken på landsvägarna ökade lite grann så minskade trafiken i städer och på privata vägar, understryker Jääskeläinen.

Graf som visar hur många kilometer vi har kört per år mellan 2011 och 2021

– Det är svårt att dra ner på körandet i ett land som Finland, hävdar i sin tur Pekka Rissa. Han talar om folk som kör till sommarstugan, till dagis eller till jobbet.

– Man måste kunna ta emot arbete på längre avstånd än på cykelavstånd, säger han

Mål 5: statens elbilsstöd tog slut

Ännu år 2022 kunde man få ett stöd på 2000 euro för köp av en ren elbil. Stödprogrammet för personbilar avslutades i fjol men fortsätter i år för anskaffning av paket- och lastbilar. Det stödet är 4000 euro.

Bilbranschens Pekka Rissa ser här stora möjligheter att påverka intresset för att köpa elbil.

– Staten borde stöda elbilsköpare så som man gjort i Sverige, Norge och Tyskland, säger Rissa.

En lämplig summa skulle enligt Rissa vara 5000 euro från och med nästa år. Därefter kunde stödet sänkas med tusen euro varje år.

Bilförsäljare Håkan Stenfors utanför en bilaffär i Karleby.
Bildtext Håkan Stenfors, märkesansvarig på Käyttöauto i Karleby.
Bild: Kjell Lindroos / Yle

Håkan Stenfors som är märkesansvarig på Käyttöauto i Karleby beklagar att den statliga subventionen föll bort.

– Det var nog ett litet plus när folk fattade sina köpbeslut, menar Stenfors.

Trafikråd Jääskeläinen konstaterar att frågan utreds i ministeriet. Den nya regeringen får ta ställning till stödet.

Rättelse: Grafen ”Antal nyregistrerade el- och gasdrivna personbilar månadsvis” innehöll felaktiga siffror och korrigerades mån 24.4 kl 11.09. -LL