Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

EU-lag mot avskogning godkänd – Finland uppmanar boskapsproducenter att skjuta upp investeringar

Uppdaterad 20.04.2023 04:38.
Skog, till hälften avverkad, fotograferad från luften.
Bildtext Finlands skogspolitik och livsmedelsproduktion påverkas av nytt beslut från EU-parlamentet.
Bild: Antti Eintola / Yle

Grön glädje över ”revolutionär” avskogningslag i EU-parlamentet. Borgerliga politiker i minoritet varnar för att livsmedelsproducenter drabbas.

Europaparlamentet har med bred marginal godkänt en lag för att bekämpa avskogning. Produkter som nötkreatur, kakao, kaffe, palmolja, soja, trä, gummi, träkol och trycksaker kommer att kunna säljas på EU-marknaden endast om leverantören kan intyga att de inte har orsakat avskogning.

I Finland har lagen ändå väckt frågor, och en stor del av Finlands Europaparlamentariker röstade emot lagen eller röstade blankt.

Nils Torvalds med skog och snö i bakgrunden
Bildtext Det kanske inte var meningen, men lagen blir svår att följa i Finland, säger Nils Torvalds.
Bild: Bengt Östling / Yle

”Ingenting kan byggas utan att fälla skog”

EU-parlamentarikern Nils Torvalds (SFP) röstade emot lagen. Han befarar negativa konsekvenser för Finland. Han kommer med samma varning som Jord- och skogsbruksministeriet har gjort.

Frågan gäller om nötkötts- och mjölkproducenter kanske borde skjuta upp investeringar i till exempel nya ladugårdar, eftersom de inte får sälja sitt kött om de måste fälla skog på sin tomt.

– I ett land som Finland, där 75 procent av arealen består av skog, kan du egentligen inte bygga någonting utan att fälla skog. Torvalds påpekar ändå att problemen naturligtvis inte var avsiktliga i lagförslaget.

”Globala utmaningar”

Petri Sarvamaa (Saml) röstade också emot lagen.

”Globala utmaningar ska lösas på andra sätt än att piska finländska företagare”, skriver Sarvamaa på Twitter.

Centerns Elsi Katainen är mer diplomatisk.

”Lagen skapar osäkerhet för finländska nötkötts- och mjölkproducenter i en osäker situation i en bransch som redan nu har problem”, skriver Katainen i ett pressmeddelande.

Heidi Hautala i sitt arbetsrum i Strasbourg
Bildtext Heidi Hautala talar om ett revolutionärt beslut som kan gynna finländska livsmedelsproducenter.
Bild: Mette Nordström / Yle

De grönas Heidi Hautala är mer positiv till beslutet, och tror inte att det kommer att ge problem för inhemska matproducenter. Hon tror att de problem som Torvalds och Jord- och skogsbruksministeriet påtalar kan lösas på ett konstruktivt sätt.

I själva verket borde också de finländska nötköttsproducenterna vara väldigt glada över beslutet, anser Hautala.

– Det här kommer att försvåra importen av nötkött från till exempel Sydamerika, eftersom det är nästan klart att den innebär avskogning där.

Hot om avskräckande straff

I beslutet talas om en klassificering av medlemsländerna i låg-, standard- eller högriskländer, baserat på objektiva bedömningar under de kommande åren. Produkter från lågriskländer genomgår ett ”förenklat förfarande för tillbörlig aktsamhet”

Om lagen inte följs skall straffen vara avskräckande och proportionerliga. Det högsta bötesbeloppet kan bli minst fyra procent av verksamhetsutövarens eller handlarens totala årliga nettoomsättning i EU.

EU:s beslut motiveras med en uppskattning från FN:s livsmedelsorganisation om att 420 miljoner hektar skog har försvunnit i världen under tio år. Den avskogade arealen motsvarar hela EU:s yta.

Revolutionärt beslut

Avskogning anses vara ett enormt problem för klimatet och naturen. Men nu måste företagen se till att produkter som säljs i EU inte har orsakat avskogning eller skogsförstörelse.

Heidi Hautala talar om ett revolutionärt beslut.

– Nu är det inte bara konsumenten som måste ta reda på hur ansvarsfullt produkterna har producerats. Nu blir det importörerna som måste garantera att produkterna är fria från avskogning, tolkar Hautala beslutet.

EU:s avskogningsförbud drabbar eller gynnar bönder i Finland

2:05
Radioinslag om evntuella följder i Finland av EU:s beslut om att bekämpa global avskogning.