Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utländskt kärnavfall i Finland kan bli strålande business på hundratals miljarder

Uppdaterad 25.04.2023 19:01.
Slutförvaring i Euraåminne
Bildtext Slutförvaret i Euraåminne ska enligt planerna stå klart om ett år. Intresset för den finländska kunskapen och slutförvaret är stort i Europa. Globalt handlar slutförvaret om en marknadsnisch på 400 miljarder.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Finlands slutförvar av använt kärnbränsle väntas bli klart om ett år. Utomlands är intresset för lagringsgrottan i Euraåminne enormt. Det öppnar för affärsmöjligheter – förutsatt att Finland vill.

Slutförvaret av använt kärnbränsle är en olöst fråga för resten av världen och det betyder att det finns en enorm marknadsnisch. Det handlar om hundratals miljarder euro och en global marknad.

Det finns kärnkraftverk i 38 länder och Finland är det land som har kommit längst med slutplaceringen av använt kärnbränsle.

Det finländska slutförvaret är nedgrävt i urberget i Euraåminne och ska enligt planerna stå klart om ett år.

Marknadsnisch på 400 miljarder – men vem vill ha avfallet på sin bakgård?

Enligt ett medborgarinitiativ borde Finland undersöka om det är möjligt att ta emot kärnavfall från andra länder. Ydinasia kallas medborgarinitiativet och vill snabba på utbyggnaden av kärnkraften.

Rauli Partanen.
Bildtext Rauli Partanen är en av dem som står bakom medborgarinitiativet Ydinasia. Partanen kallar sig ekomodernist och ser kärnkraften som en lösning på klimatutmaningarna. Ekomodernisterna anser att ekonomisk tillväxt kan förenas med en miljömässigt hållbar utveckling.
Bild: Berislav Jurišić / Yle

De som står bakom medborgarinitiativet räknar med att det finns över hundra miljarder att tjäna på slutförvaring av kärnavfall enbart från de europeiska länderna.

– På europeisk nivå handlar det om över hundra miljarder euro som har reserverats för slutförvaring av använt kärnbränsle, säger Rauli Partanen som är en av dem som står bakom medborgarinitiativet.

Rauli Partanen räknar med att marknadsnischen globalt rör sig kring 400 miljarder. Partanen jobbar på tankesmedjan Think Atom som ser kärnkraften som en lösning på klimatkrisen.

Lovisa 1 och Lovisa 2 på Hästholmen
Bildtext Det använda kärnbränslet förvaras tillsvidare i bassänger vid kärnkraftverken i Lovisa och Olkiluoto. På bilden Hästholmen i Lovisa.
Bild: Fortum

Energiprofessor Peter Lund på Aalto-universitet forskar i energifrågor och gör samma marknadsbedömning som Rauli Partanen. Marknaden är enorm eftersom ingen vill ha sådana här lager på sin bakgård, säger Peter Lund.

– Om Finland räddar Europa så är alla tacksamma och beredda att betala. Men om vi gör det, så blir vi ett avfallslager och då sänker vi oss till Rysslands nivå, säger Peter Lund.

Mera forskning, politiska beslut och lagändringar tar tiotals år

Tekniskt sett är det fullt möjligt att ta emot använt kärnbränsle från utlandet, säger seniorexperten Jon Engström på Geologiska forskningscentralen som forskar i hur slutförvaringen kan göras säkert i den finska berggrunden.

– Men att placera använt kärnbränsle från utlandet i Euraåminne kräver mera utrymme i slutförvaringsgrottan och mera forskning plus politiska beslut och lagändringar, säger han.

När det gäller den geologiska bakgrunden och de tekniska lösningarna så handlar det om tiotals år innan vi kan ta emot använt kärnbränsle från andra länder, enligt Engström.

Peter Lund teknillisen fysiikan professori Aalto yliopistosta
Bildtext Peter Lund är professor på Aalto-universitetet och forskar i energifrågor. Han säger att det utländska intresset för att köpa lagringsutrymme är stort, men att frägan är om Finland vill profilera sig som ett avfallslager.
Bild: Janne Järvinen / Yle

Kärnenergilagen förbjuder i dag import och slutförvaring av utländskt kärnavfall. Lagen håller på att förnyas och processen kommer att ta över fem år. Men det blåser kärnkraftsvindar i politiken.

Frågan om att tillåta slutförvar av använt kärnbränsle från utlandet är ett politiskt beslut, säger Kai Hämäläinen som är ledande sakkunnig på övervakning av kärnavfall på Strålsäkerhetscentralen.

– Också slutförvar av avfall från utlandet kommer att övervägas, men jag har inga uppgifter om att just den här frågan skulle granskas på något speciellt sätt, säger Kai Hämäläinen.

”Den politiker som öppnar diskussionen om var kärnavfallet ska förvaras kan bara förlora”

Tjänstemän på Arbets- och näringsministeriet säger till Svenska Yle att intresset för den den finländska lösningen är stort. Det gäller både tekniken och att köpa slutförvar i den finländska berggrunden.

Också andra experter bekräftar att diskussioner förs, men främst på tjänstemannanivå. Förklaringen till att det just är tjänstemännen som diskuterar är enkel.

– Diskussionen kring slutförvaret är mycket svår och inflammerad i många länder. Den politiker som öppnar diskussionen om var kärnavfallet ska slutförvaras kan bara förlora, säger Rauli Partanen på tankesmedjan Think Atom.

Enligt Partanen är det tidsperspektivet på hundratusentals år och det faktum att vi skulle ta hand om andra länders kärnavfall som gör att politikerna lätt drar öronen åt sig. Men snart har vi ett fungerande slutförvar för använt kärnbränsle och då borde vi diskutera möjligheterna, anser han.

Ändring 25.4.2023 kl. 19: ”Geologiska forskningscentralen som övervakar bygget av slutförvaret i Euraåminne” har ändrats till ”Geologiska forskningscentralen som forskar i hur slutförvaringen kan göras säkert i den finska berggrunden”.

Diskussion om artikeln