Hoppa till huvudinnehåll

Yles pressmeddelanden

Yle övade tillvägagångssätt inför ett läge där nätverksförbindelserna till utlandet skulle brytas

Datorer och datakablar i en serversal.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Yle övade inför ett läge där nätverksförbindelserna till utlandet bryts.

Yle övade inför ett läge där nätverksförbindelserna till utlandet bryts.

”Yle hör genom sitt uppdrag till kritiska funktioner inom försörjningsberedskap, och för oss är det viktigt att vi förstår vad ett läge som det här skulle innebära och hur vi kan förbereda oss inför det”, säger Yles beredskapschef Timo Uola.

Yles verksamhet stöder sig till största delen på Yles egna serverhallar som fungerar i Finland. Vid ett undantagstillstånd av det slag som beskrivs i beredskapslagen måste kritiska funktioner inom försörjningsberedskap även kunna fungera utan förbindelser till utlandet.

En del av Yles tjänster använder sig av system som finns utomlands. Tillgången till tjänsterna här kan vara utmanande, om det tillfälligt inte finns tillgång till internationella internetförbindelser.

Yle övar både självständigt och tillsammans med sina tjänsteleverantörer och övningar inför olika problem- och störningssituationer är en del av Yles normala beredskapsverksamhet.

”Övningar av det här slaget är centrala för Yles verksamhet. Vi strävar efter att förebygga och känna igen risker och att tolka hur diverse störningar inverkar på vår verksamhet”, konstaterar Uola.

På andra språk