Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Bygget av nya Rävsundsbron och Hessundsbron i Pargas går som på räls – i sommar ökar byggtakten markant

Uppdaterad 21.04.2023 08:10.

För tillfället står pålningsarbetet vid Rävsundsbron stilla eftersom områdets fiskar ska få yngla i lugn och ro. Men trots det sjuder det av liv och rörelse då förberedande arbeten pågår.

– Arbetet har förlöpt väldigt smärtfritt och utan större överraskningar vilket på sätt och vis är litet överraskande i sig, säger projektchef Janne Wikström vid Trafikledsverket. Förnyandet av broarna hör trots allt till de största broprojekten i Finlands historia.

Ung man med skägg och skyddsglasögon.
Bildtext Projektchef Janne Wikström vid Trafikledsverket är nöjd med hur arbetet har förlöpt hittills.
Bild: Jesper Alm / Yle

Wikström är nöjd med hur arbetet har genomförts under planeringsfasen och nu har den förberedande fasen pågått i några månader.

– I sommar inleds byggandet på allvar då vi kommer upp ovanom marken och de förberedande arbetena är färdiga, säger Wikström. Jag kan redan nu säga att det är bra att vi valde att genomföra projektet genom en så kallad alliansmodell där alla parter ansvarar gemensamt för projektet.

Minatyr på de brofundament som ska byggas.
Bildtext För att testa broarna har entreprenören byggt miniatyrer av de brofundament som ska användas som grund.
Bild: Trafikledsverket.

Brofundament som vid nya Hessundsbron har inte byggts på över 25 år i Finland

Platschef Tatu Saskinen som ansvarar för arbetet vid Hessundsbron är nöjd med arbetet så här långt trots att projektet hör till ett av de mest utmanade han har varit med om.

Hessundsbron under bron.
Bildtext Byggarbetet vid nuvarande Hessundsbron har kommit igång på allvar.
Bild: Jesper Alm / Yle

– Till vår stora glädje har förarbetet med grunden för bropelarna inte bjudit på några överraskningar, säger Saskinen. Berggrunden är solid och har varit överraskande lätt att hantera så här långt åtminstone.

Glad ung platschef i hjälm och skyddsglasögon.
Bildtext Platschef Tatu Saskinen anser att bygget är utmanande men samtidigt intressant.
Bild: Jesper Alm / Yle

Saskinen är rätt nöjd med att entreprenören Kreate i samarbete med planeringen och beställaren valt att bygga bropelare som kommer att böjas som människoknän.

– Användarna kommer naturligtvis inte att lägga märke till något men pelarna har svängrum så att betongen kan leva då den tunga trafiken rullar över bron då den väl är färdig, säger Saskinen. Sådana konstruktioner har inte byggts i Finland på över 25 år men används nog rätt flitigt nere på kontinenten.

Grävmaskin tre meter under vatten som suger bort jordmassor.
Bildtext Som bäst töms jordmassor under vattenytan.
Bild: Jesper Alm / Yle

Huvudentreprenören har bekantat sig med konstruktionerna vid broar i bland annat Schweiz där den här sortens broar är rätt så vanliga.

I sommar kommer arbetet att pågå fyra dagar i veckan

Från och med i sommar arbetar alla som jobbar med de nya broarna långa dagar från måndag till torsdag. En del trafikstopp kan bli aktuella främst på vardagar utanför rusningstid.

Arbetet kommer att mestadels ske fyra dagar i veckan så att veckosluten kan fredas eftersom alla vet hur populär den åboländska skärgården är på sommaren.

Ung kvinna med hjälm och skyddsglasögon.
Bildtext Kommunikatör Riitta Sirén har samarbetat med turismföretagen för att få ut informationen om de trafikstopp som kan förekomma i sommar.
Bild: Jesper Alm / Yle

– Vi har idag 70 anställda här, men i sommar växer nog antalet och det kommer att märkas för förbipasserande att arbetet intensifieras, säger kommunikatör Riitta Sirén. De trafikstopp vi kommer att tvingas genomföra varar inte mer än i några minuter så det ska inte vara något större problem för vare sig ortsbor eller turister.

Brobygget och grävmaskiner intill Rävsundsbron.
Bildtext Arbetet vid brobyggplatserna kommer att intensifieras till sommaren.
Bild: Jesper Alm / Yle

Enligt Sirén samarbetar man nu med turismbolag för att få ut informationen, och de som vill kan dessutom beställa sms som informerar om när och hur trafiken på Skärgårdsvägen påverkas av brobygget.

– Målet för alla är att skapa så lite olägenheter som möjligt, säger Sirén.

Visionsbild över den nya Hessundsbron.
Bildtext Så här är det tänkt att exempelvis Hessundsbron ska se ut då den väl är färdig. På bilden syns också de levande bropelarna som behövs för att bron ska klara alla påfrestningar de följande hundra åren.
Bild: Trafikledsverket

Artikelns rubrik har uppdaterats klockan 8:09 för att precisera var broarna ligger.

Diskussion om artikeln